Items where Division is "The Department of History" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2014) КРИЗА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ВОЛИНІ (1943-1944 РР.). (CRISIS OF THE GERMAN OCCUPATION REGIME ON VOLYN (1943-1944 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 177-186.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2014) Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник. pp. 37-57.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) and Близняк, М. (M. Blyzniak) and Вєдєнєєв, Д. (D. Vedeneev) (2014) Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог. ISBN 978-966-2254-83-9

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2014) Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «про тих, кого пам'ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)». (Memories of professor mykola kowalskyi «for those who remember and honor (reflections on the range of personalities, which had to meet and cooperate»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 25-48.

Гринюк, Б. (2014) МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА СТАРЧУКА (1930-1950 РР.). (MUSEUM ACTIVITIES OF IVAN STARCHUK (1930-1950 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 137-145.

Ліщук, С. (S.Lishchuk) (2014) СЕМІНАРИСТИ В М. ОСТРОЗІ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. (OSTROH'S SEMINARIANS WERE IN THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 7-24.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х PP. (NATIONAL STRUCTURE URBAN SETTLEMENTS OF WESTERN VOLYN IN THE EARLY 1920S.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки". (Вип.22). pp. 111-127.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) РЕМЕСЛО У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1921-1939 РР. (The handicraft in the Volyn province in 1921 – 1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 54-60.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2014) Фільваркове господарство Південно-Східної Волині в першій половині XVII ст. Славутчина та Правобережна Україна в історії України: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014 р., м. Славута). pp. 201-211.

Скоков, О. (2014) ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО І РАННЬОМОДЕРНОГО ОСТРОГА НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКІВ «ОСТРІГ НА ПОРОЗІ 900-РІЧЧЯ». (History of medieval and early modern Ostroh in papers of collections «Ostrih into doorstep of the 900th). ANNIVERSARY»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 209-224.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2014) АРХІПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. (The archpastoral activity of bishop of pereiaslav mstyslav skrypnyk during the german occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 163-176.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2014) ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ПРАВДИ (МАЛОВІДОМІ ТА ДРАЖЛИВІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ). (THORNY PATH TO TRUTH (LITTLE KNOWN AND ANNOYING THE UKRAINIAN WORLD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 146-162.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мельник, О. (О. Melnyk) (2014) Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Ковальського). (LIFE FOR SCIENCE (TO THE 85-TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE FAMOUS UKRAINIAN HISTORIAN, MYKOLA KOVALSKYI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 49-86.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2014) РЕЛІГІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ. (Religiousness of modern political elite of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 161-177.

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2014) ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧЕРВОНІЯ В 1993 РОЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ). (POLITICAL ACTIVITY V. CHERVONIYA IN 1993 (BASED ON THE PRESS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 187-197.

This list was generated on Sun Jun 23 04:27:44 2024 EEST.