Items where Division is "The Department of Linguistics" and Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Х
Number of items: 9.

Х

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Риторика та нова зовнішньополітична доктрина американського президента США Дж. Буша після подій 11 вересня 2001 р.(Rytoryka ta nova zovnishnopolitychna doktryna amerykanskoho prezydenta SShA Dzh. Busha pislia podii 11 veresnia 2001 r.). Політичний менеджмент : спецвипуск.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Зовнішньополітичний курс Р.М. Ніксона. Стереотипи сприйняття комунізму (Foreign Policy of R.M. Nixon and Stereotypes of Communism Perception). Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини» (25). pp. 111-119.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Філософія зовнішньої політики екс-президента США Д. Ейзенхауера (Foreign Policy Philosophy of Ex-President of the USA Dwight Eisenhower ). Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 4 (60). pp. 124-132.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною (International policy of Unated States and Russia — Ukraine relations). Вісник Одеського національного університету, т. 13 (вип. 5). pp. 867-873.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Механізми формування суспільно-політичних стереотипів та їхній вплив на свідомість громадян (Mekhanizmy formuvannia suspilno-politychnykh stereotypiv ta yikhnii vplyv na svidomist hromadian). Ѓілея : збірник наукових праць (15). pp. 202-209.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Актуальні питання дослідження стереотипів (Vital Issues in the Process of Stereotype Studying). Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 6 (62). pp. 131-136.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив стереотипів холодної війни на зовнішню політику Л. Джонсона (Vplyv stereotypiv kholodnoi viiny na zovnishniu polityku L. Dzhonsona). Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць, 77 (1). pp. 46-52.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив стереотипів на зовнішню політику Б. Клінтона у вирішенні конфлікту в Югославії (Vplyv stereotypiv na zovnishniu polityku B. Klintona u vyrishenni konfliktu v Yuhoslavii). Ученые Записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Политические науки, 21(60) (2). pp. 75-82.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною (Vplyv zovnishnoi polityky SShA na rozvytok vidnosyn z Rosiieiu ta Ukrainoiu). Вісник Одеського Національного Університету, 13 (5). pp. 867-873.

This list was generated on Fri Jul 12 21:38:28 2024 EEST.