Items where Division is "The Department of Linguistics" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: О | П | Т | Х
Number of items: 17.

О

Олексійчук, Ю.В. (2009) Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 309-316.

П

Полковський, В.П. and Семенчук, Ю.О. (2009) Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 513-516.

Т

Тишко, О.В. and Коцюк, Л.М. (2009) Лінгвістичний аналіз поняття фрейму. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 391-399.

Х

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Образ ворога як один із провідних стереотипів у свідомості американських політиків. Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (2(64)). pp. 133-137.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Еволюція стереотипів американських президентів з 1964 по 2000 рік (Evoliutsiia stereotypiv amerykanskykh prezydentiv z 1964 po 2000 rik). Ѓілея : збірник наукових праць (24). pp. 411-420.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Україна в зовнішньополітичному вимірі США (огляд зовнішньої політики з 1993 по 2006 рр.) (Ukraina v zovnishnopolitychnomu vymiri SShA (ohliad zovnishnoi polityky z 1993 po 2006 rr.)). Вісник Дніпропетровського університету, 17 (9/2). pp. 372-377.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Українсько-американські відносини на початку 90-х років ХХ століття (Ukrainsko-amerykanski vidnosyny na pochatku 90-kh rokiv KhKh stolittia). Ѓілея : збірник наукових праць (21). pp. 397-404.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Зовнішня політика США у Східній Європі та перспективи розвитку України в 90-х роках ХХ століття (Zovnishnia polityka SShA u Skhidnii Yevropi ta perspektyvy rozvytku Ukrainy v 90-kh rokakh KhKh stolittia). Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія (12). pp. 194-198.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Імперські амбіції, зовнішня політика та риторика американських президентів (Imperski ambitsii, zovnishnia polityka ta rytoryka amerykanskykh prezydentiv). Наукове Пізнання: Методологія та Технологія (1 (23)). pp. 123-130.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Вплив політичних стереотипів на зовнішньополітичний курс адміністрації Рейгана (Influence of Political Stereotypes on the Foreign Policy Course of Reagan’s Administration). Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : збірник наукових статей (486-48). pp. 158-161.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Кореляція стереотипів СВОБОДА / ТИРАНІЯ з зовнішньополітичною діяльністю американських президентів (від Г. Трумена до Дж. Кеннеді) (Koreliatsiia stereotypiv SVOBODA / TYRANIIa z zovnishnopolitychnoiu diialnistiu amerykanskykh prezydentiv (vid H. Trumena do Dzh. Kennedi). Вісник Одеського Національного Університету, 14 (13). pp. 673-681.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Наслідки холодної війни та зовнішньополітичний курс американського президента Дж. Г. Буша (Naslidky kholodnoi viiny ta zovnishnopolitychnyi kurs amerykanskoho prezydenta Dzh. H. Busha). Політологічний вісник : зб-к наук. праць (45). pp. 543-552.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Стереотип ворога та підготовка до війни Дж. Буша в Іраку (Stereotyp voroha ta pidhotovka do viiny Dzh. Busha v Iraku). Нова парадигма : журнал наукових праць (86). pp. 201-211.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Стереотипи холодної війни та зовнішня політика Ричарда М. Ніксона (Stereotypy kholodnoi viiny ta zovnishnia polityka Rycharda M. Niksona). Нова парадигма : журнал наукових праць (83). pp. 199-208.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Взаємозумовленість стереотипного мислення та зовнішньої політики колишнього американського президента Р. Рейгана (Vzaiemozumovlenist stereotypnoho myslennia ta zovnishnoi polityky kolyshnoho amerykanskoho prezydenta R. Reihana). Ѓілея : збірник наукових праць (18). pp. 356-364.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Зовнішня політика Дж. Ф. Кеннеді та протистояння з СРСР (Zovnishnia polityka Dzh. F. Kennedi ta protystoiannia z SRSR). Ѓілея : збірник наукових праць (22). pp. 422-430.

Худолій, А. О.(A. Khudolii) (2009) Політичні стереотипи у геостратегії США. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

This list was generated on Fri Jul 12 22:28:43 2024 EEST.