Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | В | Д | З | Л | М | Р | Т
Number of items: 14.

M

Matsiyevsky, Y. (2011) Change, Transition, or Cycle: The Dynamics of Ukraine’s Political Regime in 2004–2010. Russian politics and law, 49 (5). pp. 8-33. ISSN 1061–1940

В

Вербець, В. В. (2011) Якість освіти як соціально-психологічна проблема. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. (Unpublished)

Д

Дацкова, Л.С. (L. Datskova) (2011) Громадський моніторинг діяльності виборних осіб на прикладі парламентів України та Польщі. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

З

Загребельна, Л.В. (L. Zahrebelna) (2011) Євангельські християни-баптисти на Рівненщині (початок 60-х – початок 80-х років ХХ століття) Evangelical Christian-Baptists in Rivne region (early 60's - early 80's of the XX century). Українське релігієзнавство: бюл. Укр. Асоц. релігієзнавців і Відділ. релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України (Вип.58). pp. 203-218.

Л

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2011) Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю. Інвестиції: практика та досвід. (Вип.15). pp. 122-131.

М

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? Політичний менеджмент (1). pp. 51-63.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (From chaos to order: is Ukraine’s post-Orange political regime stable?). Політичний менеджмент (5). pp. 93-100.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні. (Involution of Constitutionalism and Quasi-authoritarian Regime in Ukraine). «Вибори та демократія»» (3). pp. 49-56.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине?(Pseudo, quasi or semi: What kind of political regime is being formed in Ukraine?). Часопис «Ойкумена», Вип.8. pp. 128-145.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2011) Спокуси авторитаризмом (Temptations by authoritarianism). Критика (5-6). pp. 2-7.

Морозюк, Ю.В.(Yu. Moroziuk) (2011) Політичні партії в Україні: ефективність використання фінансових ресурсів на виборах. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

Р

Рибак, А (A. Rybak) (2011) Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект. (Public policy of fight against corruption in Poland: normatively-institutional aspect). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип.50). pp. 717-725.

Рибак, А. (A. Rybak) (2011) Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні. (Consisting and directions of public administration reform in Ukraine.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип.47). pp. 594-602.

Т

Троцюк, М.М. (M. Trotsiuk) (2011) Політичні режими України та Грузії після "кольорових революцій". Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

This list was generated on Mon Apr 15 15:42:05 2024 EEST.