Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | Л | М | О | Ш
Number of items: 16.

Б

Близняк, О. (O. Blyzniak) (2013) ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ «ДНІПРО». (Transborder collaboration of the RepublicBelarus and Ukraine within the scope.) of euroregion «Dnepr ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 89-102.

В

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2013) Проблеми трансформації та регуляції конфліктного потенціалу молоді. (Unpublished)

К

Кардаш, С. Ю. (2013) Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов. Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества». pp. 162-166.

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2013) Типологія партійних систем: минуле та сьогодення. (Typology of party systems: past and present.). Політичний менеджмент (59). pp. 97-110.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2013) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції (The configuration of the party system in Ukraine: descending and ascending trends). Сучасна українська політика (28). pp. 157-169.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2013) Фінансова ефективність виборчої кампанії кандидатів-мажоритарників на парламентських виборах 2012 року (на прикладі Рівненської області) (Financial efficiency campaign of majoritarian candidates in parliamentary elections in 2012 (Rivne region case)). Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. pp. 278-289.

М

Мазур, Я. (Ya. Mazur) (2013) Урядова стабільність в Україні протягом 2000-2012 років (Government stability in Ukraine during 2000 – 2012 years). (Unpublished)

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiievskyi) (2013) Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р. (Ukraine’s parties and regime after 2012 parliamentary elections.). Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження.. pp. 322-339.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiievskyi) (2013) Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні (Western leverage and the prospects for the Ukraine's regime survival). Наукові записки НаУКМА. Серія "Політичні науки", Т. 147. pp. 3-8.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiievskyi) (2013) Западное давление или внутренние ресурсы: санкции и сценарии выживания политического режима в Украине. (Western Pressure or Organizational Power: Sanctions and Prospects of Ukraine’s Regime Survival). In: Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации. Институт Центрально-Восточной Европы, Люблин-Львов-Киев, pp. 139-164.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2013) Україна після Вільнюса: як виживатиме режим. (Ukraine After Vilnius: How the Regime Will Survive.). Часопис «Критика». (7-8). pp. 6-10.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2013) Міжнародна ізоляція гібридних режимів: випадок України ( International Isolation of hybrid regimes: the case of Ukraine). Політологічні та соціологічні студії, Т.ХІІ. pp. 460-472.

О

Олейник, В. (V. Oleynik) and Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2013) Розподіл впливу між фракціями та групами у Верховній Раді України (1990-2012). (The Distribution of Power among Factions and Groups in the Parliament (Verkhovna Rada) of Ukraine (1990–2012).). Изд. дом Высшей школы экономики, М..

Ш

Шостак, І. (I. Shostak) (2013) Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії (The educational activities of the Roman Catholic Church at the Ukrainian lands in the Russian Empire in the 19th century: problems of historiography). Педагогічний дискурс : зб. наук. праць, Вип.15. pp. 763-767.

Шостак, І. (I. Shostak) (2013) Становище Заславського римо-католицького деканату в ХІХ столітті (The situation of the Zaslavsky Roman-Catholic Deanery in the 19th century). Науково-краєзнавчий збірник «Ізяславщина. Від давнини до сучасності» / за ред. В.Г. Берковського (Вип.1). pp. 105-110.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2013) Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття (RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN EMPIRE AND THE VATICAN DURING THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 202-206.

This list was generated on Mon Apr 15 16:29:11 2024 EEST.