Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | Л | М | Ш
Number of items: 10.

К

Кардаш, С. Ю. (2014) Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління. pp. 52-58.

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Трансформація партійних систем у пострадянських країнах (Transformation of party systems in the post-Soviet countries). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного університету імені М.П.Драгоманова. (22). pp. 222-229.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Хаусхофер Карл. (Karl Haushofer.). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 679-680.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Лейпхарт Аренд. (Lijphart Arend). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 371-372.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Даль Роберт Алан. (Robert Alan Dahl). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 193-194.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2014) Райкер Вільям. (Riker William Harrison). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 547-548.

М

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2014) Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні. (PEOPLE’S POWER VS AUTHORITY POWER: COMPARING 2004 AND 2014 POLITICAL CRISES IN UKRAINE). Економічний часопис-XXI (1-2(1)). pp. 15-18.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2014) Білорусизація, гібридизація чи демократизація? Мінливі перспективи для України. (Belarusization, Hybridization, or Democratization? The Changing Prospects for Ukraine). The Vilnius Moment. PONARS Eurasia. POLICY PERSPECTIVES. pp. 39-44.

Ш

Шостак, І. (I. Shostak) (2014) Діяльність Римо-Католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття. (Activities of the Roman Catholic charities at the Ukrainian lands in the Russ ian empire in the early 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 197-206.

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2014) Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII-XIX ст. (Formation of the administrative-territorial division of the Roman Catholic Church and the Greek-Catholic Church in Volhyn, Kyiv, tail on the verge of XVIII-XIX centuries). Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук. Збірник наукових праць.. pp. 87-88.

This list was generated on Mon Apr 15 16:46:51 2024 EEST.