Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | Л | М | Ш
Number of items: 9.

M

Malynovska, N. (Н. Малиновська (2016) The internal and external implementation factors of Islamic direction of French foreign policy (Внутрішні та зовнішні чинники реалізації ісламського спрямування зовнішньої політики Франції). Політичне життя (4). pp. 94-98. ISSN 2519-2949

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) and Мацієвский, Ю. (Yu. Matsiyevsky ) (2016) Наукове вивчення виборчого процесу в Україні (The state of academic research on the electoral process in Ukraine). In: Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. Парламентське видавництво, Київ, pp. 280-295.

М

Малиновська, Наталія (2016) Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23 (2)). pp. 50-57. ISSN 2519-2213 (print)

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2016) Як Україні вислизнути з пастки гібридності і почати рух вперед? (How can Ukraine break out of hybridity and start moving forward?). Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього. Збірник матеріалів III американознавчої мультидисциплінарної конференції. pp. 236-245.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2016) How can Ukraine break out of the institutional trap? (Як Україні вислизнути з інституційної пастки?). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». (Вип.30). pp. 47-51.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2016) Рух по колу чи вихід з пастки? (Moving around or exiting the trap?). Wschod Europy: Studia Humanistyczno-Spoleczne (1). pp. 53-69.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) and Ковалко, В. (V. Kovalko) (2016) Полiтичнi елiти та доля реформ: Україна i Грузiя у порiвняльнiй перспективі (Political Elites and the Fate of Reforms: Ukraine and Georgia in Comparative Perspective). Агора (Вип.17). pp. 14-20.

Мацієвський, Ю. (Yu. Matsiyevskyi) (2016) У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014) (Trapped in Hybridity: Zigzags of Ukraine’s Political Regime Transformations (1991-2014). Other. Книги – XXI, Чернівці.

Ш

Шостак, І. (I. Shostak) (2016) Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії (The Roman Catholic Church on Ukrainian lands at the Russian Empire during the 19th century: the problem of historiography). http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO.

This list was generated on Mon Apr 15 15:20:20 2024 EEST.