Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | Л | М
Number of items: 6.

К

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2017) Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи (Forming of "new" middle class in Ukraine: problems and prospects). In: 16 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2017, Україна.

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2017) Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності (Reflection of the employed population’ professional stratification in the social structure of Ukrainian society after the Revolution of Dignity). In: 5 Всеукраїнська заочна науково-практична конференція "Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії", 11-12 квітня 2017, Харків, Україна.

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2017) Ukraina po rewolucji godności: próba wdrożenia reform (Україна після Революції гідності: випробування реформами) (Ukraine after the Euromaidan Revolution: the test of reform). Wschodni rocznik humanistyczny, 14 (4). pp. 57-82.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2017) Еволюція регіонального політичного простору: електоральна мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на локальному рівні (на прикладі Рівненської області) (The evolution of regional political space: electoral volatility, party competition and organizational development of political parties at the local level (Rivne region case). Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 7–8 жовтня 2016 року. pp. 78-87.

М

Малиновська, Н. (2017) До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій. Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 70-73.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2017) Чому масові вбивства поляків на Волині некоректно називати геноцидом Why the Massacre of Poles in Volhynia is not Correctly to Call a Genocide. Сучасні українсько-польські відносини: погляд експертів [Текст] : зб. аналітичних матеріалів / упоряд. В. Бусленко (Вип. 2). pp. 51-58.

This list was generated on Mon Apr 15 15:36:02 2024 EEST.