Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | К | Л | М | С
Number of items: 17.

M

Matsiyevsky, Yuriy (2018) Західний тиск, російська протидія і падіння режиму В.Януковича (Western Leverage, Russia’s Resistance and the Breakdown of the Yanukovych Regime). In: Ukraine after Maidan. Revisiting Domestic and Regional Security. Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 188 . ibidem-Verlag Press, pp. 135-166. ISBN 9783838210759

К

Кардаш, С. Ю. (2018) Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні (The middle class and the success of the educational reform in Ukraine). Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. мультидисципл. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 26 лист. 2018). pp. 136-139.

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2018) Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (Political modernization and social structure of society in post-revolutional Ukraine: in respect of dependence). Evropský politický a právní diskurz, 5 (2). pp. 220-231. ISSN ISSN 2336-5439

Кардаш, Сергій (2018) «Відтік» середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». (Unpublished)

Кашинський, О. (O. Kashynskyi) (2018) Вплив цінностей підтримки популізму на цінності демократії в Польщі, Угорщині й Україні: порівняльний аналіз (Impact of the Values of Maintaining Populism on the Values of Democracy in Poland, Hungary and Ukraine: Comparative Analysis). In: Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 129-148.

Крижанівський, І. І. (I. Kryzhanivskyi) (2018) Зв’язок і особливості інформатизації та демократичних перетворень на прикладі посткомуністичних держав. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. (Unpublished)

Крижанівський, І. І. (I. Kryzhanivskyi) (2018) Зв’язок і особливості інформатизації та демократичних перетворень на прикладі посткомуністичних держав. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. (Unpublished)

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2018) Динаміка партійних систем у посткомуністичних країнах (The Dynamics of Party Systems in Post-Communist Countries). In: Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 149-166. ISBN 978-617-7328-63-5

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2018) Регіональні особливості динаміки розвитку політичних партій у Рівненській області (Regional peculiarities of political parties development in the Rivne region). Політичні партії і вибори : українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року (Вип.2). pp. 38-59.

М

Малиновська, Н.(N. Malynovska) (2018) До проблеми близькосхідного напряму в концепті зовнішньої політики України (To the problem of the middle east directions in the concept of the Ukrainian foreign policy). Політичне життя (4). pp. 97-101. ISSN 2519-2949

Малиновська, Наталія (Malynovska N.) (2018) 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на пересування. 26 years of protests: how Saudi women fought for the right to travel. Ґендерний журнал "Я" (2(45)). pp. 33-35.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) В ловушке гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года (У пастці гібридності: політичний режим в Україні після революції 2014 року) (Trapped in Hybridity: Ukraine’s Regime Transformations after the 2014 Revolution). Полис. Политические исследования (№1). pp. 96-115.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Системна вразливість і доля реформ: Україна та Грузія у порівняльній перспективі (Systemic vulnerability and fate of reforms: Ukraine and Georgia in comparative perspective) (Wrazliwość systemowa a los reform: Ukraina і Gruzja w perspektywie porównawczej ). In: Partnerstwo Wscbodnie. Etyczne і spofeczno-prawne aspekty rela miedzy Unia Europejska Ukraina. Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, pp. 89-104.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Теоретичні канони та альтернативи: як нам вивчати політичні зміни в Україні? (Theoretical Canons and Alternatives: How Do We Study Political Changes in Ukraine?). In: Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 56-83. ISBN 978-617-7328-63-5

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Теоретичні канони та альтернативи: як нам вивчати політичні зміни в Україні? (Theoretical Canons and Alternatives: How do we Study Political Changes in Ukraine?). In: Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 56-83. ISBN 978-617-7328-63-5

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Політичний режим в Україні менш стабільний, ніж за президентства Януковича: порівняння третього року (Ukraine’s Regime Is Less Stable than It Was under Yanukovych: A Third Year Comparison). ПОНАРС Євразія.

С

Сусла, Ярослава (Yaroslava Susla) (2018) «Динаміка парламентської еліти в Україні у період 2002 – 2012 років: кількісне чи якісне оновлення?» («The dynamics of the parliamentary elite in Ukraine in 2002 – 2012. Quantitative or qualitative renewal?»). «Динаміка парламентської еліти в Україні у період 2002 – 2012 років: кількісне чи якісне оновлення?» [Електронний ресурс] / Ярослава Сусла // Центр політичних досліджень НаУОА. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://cpr.oa.edu.ua/wp- content/uploads/.

This list was generated on Mon Apr 15 15:59:49 2024 EEST.