Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | Є | М | С | Ш
Number of items: 7.

M

Malynovska, N. (Н. Малиновська (2020) Ґендерні студії у системі (не)формальної освіти під час гібридної війни проти України (Gender studies in the (non)formal education system during the hybrid war against Ukraine). Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny. pp. 326-341. ISSN 978 – 83 – 61893 – 34 – 9

Malynowska, Natalia (2020) Równe prawa krymskich tatarek. Przeglądu Tatarski (1(12)). pp. 26-29.

Є

Євтушок, Сергій Олегович (2020) Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети України. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

М

Мацієвський, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) (2020) Змішані цінності та суспільні обмеження: чому запит на “сильну руку” не призведе до авторитаризму в Україні (Mixed values and societal constraints: why the request for a "strong hand" will not lead to authoritarianism in Ukraine). Соціологія: теорія, методи, маркетинг. (№ 4). pp. 43-67.

С

Суслов, Антон (Anton Suslov) (2020) Політичні чинники успішності програм з роззброєння, демобілізації та реінтеграції: міжнародні уроки для України (Political Factors for the Success of Disarmament, Demobilization, and Reintegration Programs: International Lessons for Ukraine). UNSPECIFIED. (Unpublished)

Ш

Шостак, І. В. and Тимощук, І.А. (2020) Методичні рекомендації з організації ознайомчої (військової) практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності). [Teaching Resource]

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2020) Опір змінам в організаціях в умовах пандемії. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). pp. 91-93.

This list was generated on Mon Apr 15 15:32:55 2024 EEST.