Items where Division is "The Department of Public Health" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г
Number of items: 5.

Г

Гільман, А. Ю. (A. Hilman) (2018) Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді (The algorithm of deployment of the sanogenic thinking of student youth). Молодий вчений, 4.1 (56.1). pp. 6-11. ISSN 23045809

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) and Нікітчук, У. (U. Nikitchuk) (2018) Адаптація опитувальника батьківських заборон C. Mаксимової. ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 р.). pp. 30-33.

Гущук, І. (2018) Підготовка кадрів для національної системи громадського здоров'я в контексті європейської інтеграції України. In: Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я. НАДУ, Київ, pp. 268-287. ISBN 978-966-619-386-8

Гущук, І. (2018) Розбудова системи захисту громадського здоров'я в контексті Доктрини "Україна 2030". Україна 2030: Консолідація мислення - консолідація дій. pp. 40-43.

Гущук, І. I. Guschuk(Hushchuk) (2018) Бактерицидний опромінювач не працює або розбився? Дійте швидко! Довідник головної медичної сестри (2). pp. 41-46.

This list was generated on Fri Jul 19 23:53:50 2024 EEST.