Items where Division is "The Department of Public Health" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | М | Т | Х
Number of items: 12.

Б

Брезицька, Дануся Михайлівна (Brezytska D. M.) and Мамонов, Олександр Сергійович (Mamonov O. S.) (2023) Особливості використання ультразвукового методу обстеження в діагностиці негоспітальних пневмоній до та під час пандемії COVID-19 (Features of the use of ultrasound examination in the diagnosis of community-acquired pneumonia before and during the COVID-19 pandemic). Public Health Journal (вип.3). pp. 33-43.

Г

Гільман, Анна Юріївна (A. Hilman) and Карпович, Ірина Валентинівна (I. Karpovych) (2023) Особливості емоційних станів пацієнтів із різними соматичними захворюваннями (The features of the emotional states of patients with various somatic diseases). Public Health Journal (вип.4). pp. 15-22.

Гільман, Анна Юріївна (Hilman A. Yu.) and Дмиш, Людмила Ярославівна (Dmysh L. Ya) (2023) Дослідження ризиків для здоров’я осіб, що працюють в особливо небезпечних умовах (Study of health risks to persons working in particularly hazardous conditions). Public Health Journal (вип.3). pp. 44-53.

Гущук, І. В. (I. Hushchuk) and Лях, Ю. Є. (Yu. Lyakh) and Сміянов, В. А. (V. Smiyanov) (2023) Актуальні питання кадрової політики для вітчизняної системи охорони громадського здоров’я (Current issues of personnel policy for the national public health system). Domestic and foreign experience in training public health specialists public health system in Ukraine and EU countries: realities, transformation, development vectors, perspectives : scientific monograph. pp. 227-245.

Гущук, Ігор Віталійович and Миронюк, Іван Святославович and Слабкий, Геннадій Олексійович and Погоріляк, Рената Юріївна and Лехан, Валерія Микитівна and Любінець, Олег Володимирович and Гутор, Тарас Григорович and Теренда, Наталія Олександрівна and Сміянов, Владислав Анатолійович and Юрочко, Татьяна Петрівна and Голованова, Ірина Анатоліївна (2023) Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», який підготовлено Міністерством освіти і науки України. Розвиток системи громадського здоров’я України в умовах війни та післявоєнної відбудови : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Ужгород, 5-6 жовтня 2023 року). pp. 75-78.

Гущук, Ігор Віталійович (Hushchuk I. V.) and Сміянов, Владислав Анатолійович (Smiyanov V. A.) and Вівсянник, Олег Михайлович (Vivsiannyk O. M.) and Сафонов, Роман Валерійович (Safonov R. V.) (2023) Актуальні питання щодо працевлаштування випускників спеціальності «Громадське здоров’я» (Current issues regarding employment of graduates of the specialty «Public Health»). Public Health Journal (вип.3). pp. 54-60.

К

Кулеша, Наталія Петрівна (Kulesha N. P.) and Ткачук, Софія Вікторівна (Tkachuk S. V.) (2023) Особливості екологічної свідомості як компонент формування особистості в період молодості (Peculiarities of environmental awareness as a component of personality formation in youth). Public Health Journal (вип.3). pp. 61-67.

М

Маненко, Алек Костянтинович (Manenko A. К.) and Шипелик, Юрій Петрович (Shypelyk Yu. P.) and Гущук, Ігор Віталійович (Hushchuk I. V.) and Ткаченко, Галина Михайлівна (Tkachenko H. M.) and Касіян, Ольга Петрівна (Kasiyan О. Р.) and Данилишин, Надія Іванівна (Danylyshyn N. I.) and Закаляк, Наталія Романівна (Zakaliak N. R.) and Сидурко, Мирослава Мирославівна (Sydurko M. M.) and Козова, Надія Ярославівна (Kozova N. Ya.) and Головацька, Жанна Євгенівна (Holovatska Zh. Ye.) (2023) Санітарно-гігієнічна оцінка влаштування «соляних кімнат» (The sanitary abd hygienic assessment of “salt rooms” arrangement). Public Health Journal (вип.4). pp. 32-40.

Т

Трач, Роман Ярославович (Trach R. Ya.) and Усова, Оксана Василівна (Usova O. V.) and Мельничук, Вікторія Олегівна (Melnychuk V. O.) and Пастушенко, Ілона Юріївна (Pastushenko I. Yu.) and Горщар, Юлія Володимирівна (Horshchar Yu. V) and Лях, Марина Володимирівна (Lyakh M. V.) (2023) Ефективність фізичної терапії в реабілітації пацієнтів із контрактурами верхньої кінцівки (Effectiveness of physical therapy in the rehabilitation of patients with upper limb contractures). Public Health Journal (вип.4). pp. 73-76.

Х

Хоронжевська, І. С. and Гущук, І. В. and Сафонов, Р. В. (2023) ПЛР-діагностика як ефективний інструмент в діагностиці та протидії біологічним загрозам на сучасному етапі (PCR diagnostics as an effective tool in diagnosing and countering biological threats at the present stage). Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України : 19 Марзєєвські читання (вип.23). pp. 79-80.

Хоронжевська, Інна Станіславівна (Khoronzhevska I. S.) and Гущук, Ігор Віталійович (Hushchuk I. V.) and Сафонов, Роман Валерійович (Safonov R. V. ) (2023) ПЛР-діагностика як ефективний інструмент молекулярної підеміології в діагностиці та протидії біологічним загрозам на сучасному етапі (PCR diagnostics as an effective tool of molecular epidemiology in the diagnosis and counteraction to biological threats at the present stage). Public Health Journal (вип.4). pp. 87-93.

Хоронжевська, Інна Станіславівна (Khoronzhevska I. S.) and Янків, Володимир Андрійович (Yankiv V. A. (2023) Стан захворюваності на вірусний гепатит А, В та С в Oстрозькій територіальній громаді за 2017–2022 роки (The incidence of virus hepatitis A, B and C in the Ostrog territorial community for the years 2017–2022). Public Health Journal (вип.3). pp. 109-118.

This list was generated on Sat Jul 20 00:55:27 2024 EEST.