Items where Division is "The Department of Religious Studies (former department)" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Ж | К | Л | Н | П | С | Т | Ф | Ц | Ш | Я
Number of items: 24.

І

Іщук , О. ( O. Ishchuk ) (2010) Колізії православного життя на сторінках українських загальнонаціональних видань (початок 90-х рр. ХХ ст.) (Collisions of orthodox life are on pages of Ukrainian national editions (beginning 1990)). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2).

Б

Бойко, Р. Ю. (Bojko R. Y.) (2010) Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-Х - першій половині 1950 рр.(Features of becoming ofgreco-catholic underground are in the second half of1940- - first half1950.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 25-33.

В

Веремейчик, Л.Ф. ( L. Veremeіchyk) (2010) Євангелізаційно-місіонерська діяльність протестантських церков у період незалежності України (Missionary Activities of the Protestant Churches in the Period of Ukrainian Independence). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 33-46.

Ж

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2010) Канонічна творчість в історії Вселенського православ'я (Canonical creation is in history of Universal Orthodoxy). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 56-66.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) and Паніна , Л. (L. Panina) (2010) Особливості українського національно-визвольного руху на Житомирщині (1990 - 1992 рр.) (Features of Ukrainian national liberation church motion are on Zhytomyr region (1990-1992)). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 43-53.

К

Кірушок, Ю. (Y. Kirushok) (2010) Становлення церков української православної діаспори у 20-30-х роках ХХ ст. (The Formation of the Churches of Ukrainian Orthodox Diaspora in 20-30th of XX century.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 85-94.

Кобетяк , А. (A. Kobetjak) (2010) Проблема невизначеного статусу та юрисдикції Української православної церкви. (The problem of the indefinitestatus and jurisdiction of the Ukrainian Orthodox Church). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 95-103.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє. ЛітАкцент.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Костянтин Іванович Острозький - муж надзвичайно прославленої діяльності. День.

Л

Лубська, М.В. (M. Lubska) (2010) Особливості фальсафа у контексті створення, розробки ідеальних, умоглядних систем для реалізації суспільно-релігійних потреб (Features of falsaf are in the context of creation, developments of the ideal, speculative systems for realization of publicly-religious necessities). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 132-142.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

П

Павлюк, Г.В. (H. Pavliuk) (2010) Баптисти Волинської губернії та російська імперія. До питання про державно-церковні відносини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (Baptists of Volyn province and the Russian Empire. On the question of church-state relations (in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 167-178.

С

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2010) Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни. (The Development of the Ukrainian Autocephalous Movement at the Beginning of the German-Soviet War). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 146-153.

Т

Ткачук, І. (І. Tkachuk) (2010) Діяльність богословської секції при Товаристві імені Петра Могили в Луцьку. (Activities of theological section at Petro Mohyla Community in Lutsk). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 154-161.

Ф

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2010) Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями. (Rivne interchurch advice as standard of mutual understanding and collaboration is between Christian confessions). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 162-166.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2010) Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини (Spheres of religious and social work of public organizations of Rivne region). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 262-268.

Ц

Цолін, Д.В. (D. Tsolin) (2010) Первісний Пролог (бут. 1-11) за таргумом Псевдо-Йонатана: переклад українською мовою. Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 289-324.

Ш

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2010) Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи її вирішення (Problems of providing of religious safety of Ukraine and ways of their decision). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 167-175.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2010) Стан та шляхи врегулювання проблем державного кордону між Україною та Білоруссю (The state and ways of settlement of problems of state boundary are between Ukraine and Belarus). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 165-172.

Шаправський, С.А. (S. Shapravskyi) (2010) Основні символічні зображення ордену розенкрейцерів (Basic symbolic images of order of the Rosicrucian order). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 325-334.

Я

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2010) Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині XVI-XX століть: історична ретроспектива (Tartarian Muslim population in the south-eastern Volynia: historical retrospection). Наукові записки. Серія "Історичні науки" (Вип. 2). pp. 186-196.

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2010) Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму (Taqi ad-Din ibn Taymiyah (1263 – 1328) and his Conception of the Development of Religion (On the Basis of the Work “A Statement about the Love”)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 343-356.

Якуніна, К. (Yakunina K.) (2010) Становище Римо-католицької громади в м. Острога ХХ ст.(Position Ostrog's Catholic societies in XX century). Наукові записки. Серія "Історичні науки" (Вип. 2). pp. 205-210.

This list was generated on Fri Jul 12 20:55:34 2024 EEST.