Items where Division is "The Department of Religious Studies (former department)" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Ж | К | П | Ф | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items: 16.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2014) ПЕРЕБІГ УКРАЇНІЗАЦІЇ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ НА ВОЛИНІ У 20-Х Р. ХХ СТ. (The course of ukrainization of the Orthodox Church on Volіn in 1920.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 20-26.

Альошина, О. А. (O. A. Aloshyna) (2014) СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ВЧЕННІ ЛЕВА ХІІІ (SOCIAL qUESTIONS IN SOCIAL STUDIES OF LION ХІІІ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 16-23.

Ж

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2014) АВТОКЕФАЛЬНИЙ ЦЕРКОВНИЙ РУХ ЖИТОМИРЩИНИ НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР. Центр дослідження духовної культури Тернопілля.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2014) ПРАВО ЦЕРКВИ ЯК ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (Right for church as object of educational discipline). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 74-82.

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПОСТМОДЕРНІЗМ У ПОШУКУ НОВИХ ПАРАДИГМ (THEORETICAL METHODICAL DISCUS OF RELIGIOUS RESEARCHES: POSTMODERNISM IS IN SEARCH OF NEW PARADIGMS). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 44-58.

К

Колот, С. (S. Kolot) (2014) ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ КАНОНІВ І ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПОМІСНИХ ЦЕРКОВ (VALUES OF CHURCH CANONS AND STATE INFLUENCE IN THE PROCESS OF PROCLAMATION OF AUTOCEPHALY OF LOCAL CHURCHES). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 79-92.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2014) Міф про три «братерські східнослов'янські народи». День (13). p. 8.

П

Пархонюк, Т. (T. Parkhoniuk) (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ACTIVITY OF CHRISTIAN CONFESSIONS IS IN SOCIAL NETWORKS). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 121-128.

Ф

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2014) ФЕСТИВАЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО КІНО ЯК ЗАСІБ МІСІОНЕРСЬКОЇ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (CHRISTIAN FILM FESTIVALS AS THE MEANS OF MISSIONARY WORK OF UKRAINIAN CHURCHES). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 147-155.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2014) Християнські видавництва в сучасній Україні. (Christian publishing houses in modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 144-152.

Ц

Цолін, Д. (D. Tsolin) (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОГО АСПЕКТУ ЛІНГВОПОЕТИКИ. НА МАТЕРІАЛІ АРАМЕОМОВНОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ II-VIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 238-241.

Ш

Шаповал, А. ( A. Shapoval ) (2014) Історія соціально-філософського вчення антитринітаріїв на території Речі Посполитої (The history of social and philosophical teaching of the nontriniterianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 179-182.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2014) КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (Constitutional church-state relationships of central and eastern Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 154-168.

Щ

Щепанський, В. (V. Sczepans'kyi) (2014) ЕРОС І МАГІЯ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ РОБОТАХ І. КУЛІАНУ (Eros and Magic of Renaissance culture in religious studies of I. Kuli). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 181-190.

Я

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2014) Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года (Tatarian heritage in Western Ukraine: Qur’an manuscript of 1804). Крымское историческое обозрение (№1). pp. 234-243.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2014) ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА СТАНОВИЩЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ТА РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (1944 – 1953 рр.) (Influence of local organs of soviet power is on statute of Christian confessions in Volin and Rivne regions (1944 – 1953). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 191-199.

This list was generated on Fri Jul 12 20:37:57 2024 EEST.