Items where Division is "The Department of Religious Studies (former department)" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | К | М | С | Х | Ш | Щ
Number of items: 10.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2016) Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Beginnings public-church to activity of A. Richunsky in Volyn in 1920-s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 3-11.

Г

Гончарук, В. (V. Honcharuk) (2016) Специфіка навчально-виховного процесу в Свято-Володимирській семінарії Православної церкви в Америці. (Specific of educational process in Saint Volodymyr’s seminary of the Orthodox church in America). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 24-34.

Гуцалюк, Ю. (Yu. Нutsaliuk) (2016) Феномен екуменізму та його роль у релігійному житті (The phenomenon of ecumenism and his role is in religious life}. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 125-132.

К

Кащук, О. Я. (О. Ya. Kashchuk) (2016) Дії пронікейських мирян IV століття як захист власної релійної ідентичності (The Activity of the pro-Nicene Laymen as a Protection of Their Religious Identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 35-44.

М

М. Цап, (M. Tsap) (2016) Роль архієпископа Волинсько-Ровенського Мефодія (Мензака) в діяльності Волинської духовної семінарії (1959–1964 рр.) (A role of archbishop of Volyn-Rovno diocese Methodius (Menzak) is in activity of Volyn spiritual seminary). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 91-105.

С

Стоколос, Н. (N. Stokolos) (2016) До питання становища кліриків – вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) (To question of statute of clergy from Galychina after abolition of Uniat Kholm diocese in 1875). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 67-80.

Х

Хоркава, І. (I. Khorkava) (2016) Греко-католицька семінарія у Львові (1783–1929 рр.) як попередниця Греко-католицької богословської академії (Greek Catholic Seminary in Lviv (1783–1929) as a predecessor of Greek Catholic Theological Academy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 81-90.

Ш

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2016) Роль релігії у формуванні української нації в історіософській спадщині М.С. Грушевського (The Role of Religion in Formation of the Ukrainian Nation in Historiosophical Legacy of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 153-155.

Шевчук, В. (V. Shevchuk) (2016) Історія церкви «Слово життя» на Сході України (History of Word of Life Church on the east of Ukraine. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 106-113.

Щ

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризму (Shamanic bone: essay on the history of early modern Slavic esotericism). Other. О. Зень, Рівне.

This list was generated on Fri Jul 12 22:23:57 2024 EEST.