Items where Division is "The Department of Religious Studies (former department)" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | С | Х | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items: 12.

Б

Бойчун, Марія (Marіia Boichun) (2018) Протогерменевтична модель антіохійської школи: витоки та зміст (Proto hermeneutic model of the antioch school: origins and content). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (2(14)). pp. 26-37. ISSN 2522-9672

Г

Гарат, Іван (Ivan Harat) (2018) Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича (Philosophical and theological heritage, cultural and educational activity Isakia Boriskovycha). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 38-51. ISSN 2522-9672

К

Костюк, Назар (Nazar Kostiuk) (2018) Внесок Агатангела Кримського у світову арабістику (Agatangel Crimean contribution to the world of arabic studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 63-68. ISSN 2522-9672

Кучинська, Людмила (Liudmyla Kuchynska) (2018) Мірче Еліаде як видатний дослідник релігії ХХ ст. (Mircea Eliade as an outstanding scholar of religion of the twentieth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 69-74.

С

Скиба, Ігор (Ihor Skyba) (2018) Російське політичне православ’я в дії: анафема архієпископу Полікарпу (Сікорському) (Russian political orthodoxy in action: anathema to archbishop Polycarp (Sikorsky)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 75-83. ISSN 2522-9672

Стоколос, Надія (Nadia Stokolos) (2018) Феномен «упорствующих» уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (The phenomenon of «recalcitrant» uniates Holm and South Podlasie as a manifestation of the defeat of ethno-confessional policy of the autocracy in the region (last quarter XIX – beginning XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 84-101. ISSN 2522-9672

Х

Хоркава, Ірина (Iryna Khorkava) (2018) Участь студентів греко-католицької богословської академії у м. Львові у поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20-30-х рр. ХХ ст. (The participation of students of greek catholic theological academy in Lviv in the distribution of sobriety on the territory of galicia during 20-30 years XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 116-124. ISSN 2522-9672

Ц

Цап, Микола (Mykola Tsap) (2018) Адміністративно-педагогічна праця протоієрея Даміана Ясенчука у волинській духовній семінарії (1946–1964 рр.) (Аdministrative and pedagogikal work of archpriest Damian Yasenchuk in volyn theological seminary (1946-1964)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 154-161. ISSN 2522-9672

Ш

Шаправський, Сергій (Serhii Shapravskyi) (2018) Роль релігійного чинника у суспільнополітичних процесах сучасної Європи (Role of religious factor of socio-political processes in modern Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 125-135. ISSN 2522-9672

Щ

Щепанський, Віталій (Vitalii Shchepanskyi) (2018) Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису «таємниці таємниць» ХVI ст. (The origin of onomantic table in the ‘secreta secretorum’ manuscript of XVI century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 147-153. ISSN 2522-9672

Я

Якубович, М. (Переклав з арабської) (2018) Коран. Переклад смислів українською мовою. Hat Cilt, Стамбул.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2018) Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. (Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Religious Studies and Theology). Гілея (10). pp. 54-57. ISSN ISSN 2076-1554

This list was generated on Fri Jul 12 20:26:30 2024 EEST.