Items where Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | А | Б | В | Г | К | Л | М | П | Р | Т | Ш
Number of items: 25.

K

Kraichynska , G. V. (2005) Czasownik. [Teaching Resource]

Kraichynska , G. V. (2005) UCZĘ SIĘ ORTOGRAFII JĘZYKA POLSKIEGO. [Teaching Resource]

А

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2005) "Бюлетень Українського Історичного Товариства" як джерело до його історії. Збірник праць науково-дослідного центру періодики (Вип.13). pp. 284-305.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2005) Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження. Наукові записки. Історичні науки. (5).

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2005) Олександр Домбровський. Енциклопедія історії України, Т. 2. p. 442.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2005) "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946-1948). Українська періодика: історія і сучасність (Вип. 9). pp. 188-194.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Клинова, Г. (G. Klynova) (2005) Д-р Олександр Домбровський (До 90-ліття від дня народження). Український історик, 1 (165). pp. 240-251.

Б

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2005) Організаційна єдність як ознака юридичної особи. Підприємництво, господарство і право (№10). pp. 41-45.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2005) Організаційно-правові форми юридичних осіб в сучасному цивільному праві. Підприємництво, господарство і право (№8). pp. 3-6.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2005) Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником. Підприємництво, господарство і право (№12). pp. 3-7.

Бондар, В. (V. Bondar) (2005) Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні. Ефективність державного управління: збірник наукових праць (8). pp. 233-239.

В

Винар, Л. (L. Wynar ) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2005) Олег Кандиба і Український науковий інститут в Америці: 1937 - 1939. Український історик. pp. 88-148.

Г

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2005) Набуття особою статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України. Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, ЗО вересня - 1 жовтня 2005 р.). pp. 186-189.

К

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2005) Проблема співвідношення філософії та художньої літератури в українській культурі. Наукові записки. Серія «Філологічна». pp. 54-63.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2005) Викладання християнської етики як проблема українського суспільства. Українське релігієзнавство (№36). pp. 91-96.

Л

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2005) Поняття та зміст змішаного договору. Наукові записки. Серія “Право”, Вип.6. pp. 266-273.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2005) Мовчання та конклюдентні дії: спільні та відмінні риси (Silens and Concludanlion Actions: Combined and Difference). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. , Вип.15. pp. 77-81.

Лідовець (Новоселецька), Т. (T. Lidovets (Novoseletska)) (2005) Відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди як самостійне завдання кримінального судочинства. Наукові записки: серія “Право”. , Вип.6. pp. 375-379.

М

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2005) „Помаранчева революція” крізь призму міждисциплінарних соціальних досліджень. Політичний менеджмент (6(15)). pp. 7-22.

Мацієвський, Юрій (2005) “Помаранчева революція” крізь призму транзитології. Незалежний культурологічний журнал "Ї" (40). pp. 28-39.

П

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2005) Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 6). pp. 7-12.

Р

Рибак, А.І. (2005) Оунівська закордонна публіцистика 1940-1950-х років про позицію Заходу щодо українського питання. Національні рухи опору в Східній та Центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х років: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. pp. 87-92.

Рудько, С. (S. Rudko) (2005) Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. XX ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. (Вип.9). pp. 75-81.

Т

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2005) Державні соціальні програми: світовий досвід та можливості його застосування в Україні (State social programs: international experience and the possibility of its application in Ukraine ). Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Ч.2). pp. 403-408.

Ш

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2005) Судова реформа: крок вперед – два назад. (Judicial reform: a step forward - two steps back). Юридичний вісник України, 28 (524). p. 7.

This list was generated on Fri Apr 19 11:31:59 2024 EEST.