Items where Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | V | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 356.

A

Arndt Kümpel, M. A. (2009) Agriculture as a strategic asset class: ethnics, ecology and economics. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 122-131.

V

Visych, Oleksandra (2009) THE RECEPTION OF NON-FINITO IN LESYA UKRAINKA’S CREATIVE WORKS. Pivdenniy Arkhiv (Collected papers on Philology) (46). pp. 41-48.

Z

Zvonar, V. P. (2009) Fiscal regulations of nongovernmental social policy agents’ activities in Ukraine. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 355-360.

І

Іванець, О. (2009) Новітні підходи в музейній практиці. Матра/Музеї України (з досвіду міського краєзнавчого музею м. Нетішина). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 48-51.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2009) Доля єврейського населення Острога під час німецької окупації 1941-1944 роках. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 301-305.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 30-38.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України (The taxation of enterprises compensation package fund in the market economy of Ukraine). Науковий вісник Волинського національно університету імені Лесі Українки (№7). pp. 23-28. ISSN 1729-360X

Іващук, І. О. (2009) Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 40-50.

Ільїна, Т. (T. Ilyina) (2009) Дискусії з приводу проблем формування європейської безпекової та оборонної політики (The discussions about the problems of forming of European Security and Defence Policy). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 154-164.

А

Альошина, О. (2009) Національно-церковний рух на Волині. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 3-12.

Атаманенко, І. Б. (2009) Податкове планування в системі управління фінансами підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 193-198.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2009) Установчі та інкорпораційні документи Українського Історичного Товариства. Наукові праці історичного Запорізького національного університету (Вип.27). pp. 120-125.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2009) Українські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: спроба типологізаці. Альманах теорії та історії історичної науки (Вип.4). pp. 193-209.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2009) Українське історичне товариство та міжнародні історичні конгреси. Наукові записки. Історичні науки (Вип.14). pp. 260-272.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2009) Формування матеріальної бази діяльності українського історичного товариства. Дрогобицький краєзнавчий збірник (13). pp. 240-256.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2009) Структура Українського історичного товариства у 1965 - 1991 рр. (до 45-ліття створення). Покликання. Збірник на пошану професора о. Юрія Мицика. pp. 525-542.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Клинова, Г. (H. Klynova) (2009) Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського (Oleksandr Dombrovskiy's life and scientific work). Домбровський О. Спомини. pp. 8-27.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2009) Документи Литовської Метрики як джерело вивчення еволюції джерел статистичного характеру. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв., 17. pp. 5-19.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2009) Інвентарі як джерело вивчення просторової організації Острога другої половини XVI -першої половини XVII ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 157-168.

Б

Бігдаш, В. Д. and Литвиненко, Р. Я. (2009) Удосконалення формування оперативної та фінансової стратегії банківсько-страхової діяльності в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 142-157.

Білецька, С.М. (2009) Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 455-459.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2009) «Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions 1». Лінгвістичні дослідження Moving with the Times: Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». pp. 12-15.

Біттер, О. А. and Франчук, І. Б. (2009) Основні чинники розвитку особистих селянських господарств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 4-12.

Бабієць, І.Г. (2009) Montessori Method in Teaching Foreign Language. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 446-454.

Бабій, Р. (2009) Використання контент-аналізу при проведенні інформаційного моніторингу друкованої реклами. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 3-12.

Бабенко, А. Ю. (2009) Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 325-330.

Байсан, Д.В. (2009) Лексико-семантичне поле "Справедливість" в англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 103-109.

Бардецький, А. and Вертелецький, Д. (2009) Результати археологічних розвідок на території Острозького району в 2011 році. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 267-282.

Безвух, С. В. (2009) Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 132-141.

Безгубенко, В. Ю. (V. Bezhubenko) (2009) Напрями забезпечення ефективного управління орендою об’єктів державної власності в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 4-11.

Белявська, О.О. (O. Beliavska) (2009) Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (всихологічні властивості обумовлення процесу вивчення). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 40-50.

Бендюк, М. (2009) Виготовлення, продаж, зберігання та використання зброї в Острозі та князівстві Острозькому. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 223-234.

Бендюк, М. (2009) Портрети князів Острозьких в гравюрах із гербовника Бартоша Папроцького. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 353-354.

Бендюк, М. (2009) Підсумки етнографічної експедиції по Острозькому району в 2007 році. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 77-82.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 331-341.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб'єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць (Вип.4). pp. 65-72.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць (1(45)). pp. 14-21.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Взаємозв’язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг, які він надає. Науково-методичний журнал „Нова педагогічна думка” за матеріалами ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір» (1). pp. 71-78.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Особливості розвитку вищої освіти в Україні. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, викладачів та студентів „Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку ” , м. Київ, 16 листопада 2009 року..

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні. (Conditions and tendencies of high education’s financing in Ukraine.). Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Економічні науки. (Вип.7). pp. 11-17.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2009) Йосиф Владиславович Новицький як археограф. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 130-134.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2009) Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах. "Приватне право і підприємництво" (№ 8). pp. 51-56.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2009) Особливості правового статусу фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності. Підприємництво, господарство і право. (№ 7). pp. 161-163.

Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) (2009) Місто Острог наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. Студії і матеріали з історії Волині. pp. 226-232.

Бобков, В.О. (2009) Відтворення фразеології з метрологічною назвою мішок/worek/bag у слов'янському і германському мовному просторі. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 120-127.

Боднар, Є.Б. (2009) Соціально-психологічні особливості студентської молоді. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 459-465.

Боднар, І. В. (2009) Internet-магазин як складова малого та середнього бізнесу в Україні: привабливість та проблеми. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 13-18.

Бойко, Р. (2009) Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 13-24.

Бойко, Р. В. (2009) Удосконалення маркетингової діяльності підприємства на основі досліджень характеристик споживачів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 199-209.

Бойчук, К.В. (2009) Мова газетних текстів як засіб впливу на читача. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 135-139.

Бойчук, К.В. (2009) Лексичні особливості дискурсу друкованих засобів масової інформації. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 7-11.

Бондар, В. (2009) Мотивація як чинник підвищення ефектиності управління: поняття та основні принципи. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» , Вип.1. pp. 255-261.

Бондаренко, Г. and Кузьмич, М. (2009) Вшанування історичних постатей та важливих подій у пам'ятниках Луцька. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 83-90.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2009) Опір ОУН і УПА проведенню колективізації на території Рівненської та Тернопільської областей. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 313-318.

Боровик, П. М. and Ярова, І. В. (2009) Проблеми виконання місцевих бюджетів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 158-164.

Бортнікова, А. (2009) Привілеї Жигимонта Старого князю К. І. Острозькому XVI ст. як історичне джерело. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 150-156.

Босик, О.С. (2009) Особливості мовленнєвого етикету (на прикладі лексичних одиниць англійської та французької мов). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 3-7.

Бурковська, Л. (2009) Ікона св. Миколи середини XVIII ст. з волинських земель. сторія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 251-255.

Буряк, П. Ю. and Блащук-Дев’яткіна, Н. З. (2009) Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 165-172.

Бучко, В.Б. (2009) Когнітивний чинник у розв'язуванні судових спорів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 73-82.

Бучко, В.Б. (V. Buchko) (2009) Роль емоцій у розв'язуванні господарських спорів. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 51-61.

В

Вітренко, В. (2009) Створення виробництва «білого золота» на Волині в кінці XVIII - на початку XX століття. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 259-268.

Вітренко, В. and Слободська, Т. (2009) Вплив суспільних факторів і соціальних чинників на формування світогляду та ціннісних орієнтацій сучасних гімназистів України і Німеччини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (2). pp. 344-352.

Васильчук, І. В. (2009) Дивідентна політика як інструмент створення цінності для акціонерів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 210-218.

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2009) Проблеми розвитку потенціалу соціології та педагогіки як соціально-гуманітарних наук. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 62-70.

Вертелецький, Д. (2009) Археологічні дослідження села Монастирьок та його околиць. Давньоруський період. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 63-68.

Вешневська, А. В. (2009) Розвиток кредитного ринку України в умовах глобалізації економічного простору. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 173-180.

Височин, І. В. (2009) Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 19-25.

Вихованець, В. (2009) Зв'язки і листування літератора М. І. Середи з героями - «шестидесятниками». Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 326-343.

Войтко, Р. В. (2009) Сучасні тенденції мобілізації доходів місцевих бюджетів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 12-18.

Г

Галасюк, О. В. (2009) Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 219-224.

Галецька, Т. І. (Haletska T. I.) (2009) Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств (Leasing in the investment activities of agricultural enterprises). PhD thesis, UNSPECIFIED.

Галецька, Т. І. (T. Haletska) (2009) Лізинговий бізнес у США. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 225-231.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2009) Методика оцінки ефективності інвестиційних лізінгових проектів. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 454-469.

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2009) Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 86-96.

Гарбар, І. and Лазарєв, В. (2009) Сучасна християнська проповідь та її вплив на формування антропологічних концепцій у секуляризованому суспільстві. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 32-42.

Георгієв, В. А. (2009) Показники збалансованої системи оцінки трудового потенціалу підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 26-29.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2009) Нормативне закріплення принципу диспозитивності у кримінальному процесі (The normative regulation of the principle of dispositiveness in criminal procedure). Електронний ресурс.

Гилка, М. Д. (2009) Фінансово-кредитні елементи формування основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області. Наукові записки. Серія “Економіка" (Вип.12). pp. 181-187.

Глушман, І. (2009) Червонохрестівець Іван Сікорський. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 298-300.

Глушман, І. (2009) Все життя з вірою в Україну. (Життєпис повстанця Дмитра Авдеева). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 309-312.

Гнилякевич, І. З. (І. Hnyliakevych) (2009) Проблеми регулювання діяльності державних природних монополій в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 232-240.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2009) Матеріали технічного запису судового засідання як - об'єкти криміналістичних експертиз. Вісник Академії адвокатури України (Вип.10). pp. 136-139.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2009) Сучасний стан судово-технічної експертизи документів.(Current state of a forensic technical examination of documents). Право України (№ 10). pp. 162-169.

Горблюк, О.А. (2009) Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації буття. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 22-28.

Горобінська, І. В. (2009) Оподаткування транспортних підприємств в системі податкового реформування в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 19-25.

Горчак, О.В. (2009) Синтактико-стилістичні показники прагматичної спрямованості англомовної політичної риторики (на прикладі промов Маргарет Тетчер, Тоні Блера, Абрагама Лінкольна, Гордона Брауна, Нейла Армстронга та Нельсона Мандели). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 182-187.

Гринюк, Н. А. (2009) Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 188-195.

Губені, Ю. Е. (2009) Фінансова неспроможність місцевого самоврядування. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 26-31.

Гуткевич, С. О. and Князевич, А. О. (2009) Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 241-247.

Д

Дарчик, C. (Darchyk S.) (2009) Візія Національно-визвольної війни українського народу (1648–1657 рр.) у спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої середини ХVІІ ст. (The Perception of the National Liberation War of Ukrainian People (1648–1657) by the Polish-Lithuanian Commonwealth Nobility in the mid 17th Century Expressed in their Memoires and Diaries). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2009) Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи (Formation of social employment relationships and social capital under the financial crisis). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування , Вип.4. pp. 105-111.

Дем'янюк, О. (2009) Вплив роду Острозьких на суспільно-політичну історію українських земель у XIV-XVII ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 174-179.

Дзюба, Т. Г. (2009) Шляхи підвищення капіталізації банківських установ за участю держави в умовах фінансової нестабільності. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 196-204.

Дмитренко, Т. (2009) «Реєстр скарбів замку князів Острозьких у Дубні, складений 1616 року» - важливе джерело для вивчення історії міст Дубна та Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 235-244.

Докієнко, Л. М. and Кочетков, В. М. and Литвинов, Г. С. (2009) Чинники управління фінансовою стійкістю підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 248-259.

Дубич, К. В. (2009) Оптимізація фінансової політики у сфері надання соціальних послуг. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 342-346.

Ж

Желтовський, В.М. (2009) To Sell Military Camping in Iraq Stressing the Freedom Theme: How Politically Correct Vocabulary Was Used by George W. Bush. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 18-25.

Жилюк, С. (2009) Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. ХХ ст. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип. 1. pp. 51-62.

Жук, Л. (2009) Маніпулятивний аспект телевізійної політичної реклами. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 58-67.

Жуковська, Л. (2009) Пам'яткоохоронна та краєзнавча діяльність Братства імені князів Острозьких. сторія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 7-11.

З

Заблоцький, Ю.В. (2009) Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 25-34.

Заблоцький, Ю.В. (Yu. Zablotskyi) (2009) Прагматична спрямованість текстів масової комунікації. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції, 15–16 жовтня 2009 р.. pp. 84-87.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2009) Криза раціоналізму чи історичні межі розуму? Гуманітарний часопис (2). pp. 5-11.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2009) Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі. ІСТОРІЯ. ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО (2). pp. 20-25.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2009) Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Г. Шевченка). Українознавчий альманах (Вип.1). pp. 114-117.

Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) (2009) Людська індивідуальність в системі християнського світобачення. Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.5. pp. 189-194.

Засєкіна, Л.В. (2009) Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 62-72.

Засєкіна, С.А. (2009) Використання ілюстративного матеріалу в навчальних словниках. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 473-480.

Захожай, В. Б. and Перевалова, О.М. (2009) Податкові ризики в системі державного управління. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 32-39.

Заяць, Т. А. and Заяць, В. С. (2009) Вплив фінансово-економічної кризи на доходи населення та мінімізація її негативних наслідків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 347-354.

Зелінська, Л.В. (2009) Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 613-621.

Зелінська, Л.В. (L. Zelinska) (2009) Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті між культурної комунікації. Наукові записки. Серія “Філологічна” (Вип.11). pp. 613-622.

К

Кікена, Т. І. (2009) Основні причини та наслідки кризи іпотеки в США для іпотечного ринку України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 213-223.

Кінд-Войтюк, Н. (2009) Пам'яткоохоронна робота в Острозі у 1920-х - 1930-х роках. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 12-17.

Каліщук, О. (2009) Ян Фітцке як музеєзнавець. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 135-138.

Каламаж, Р.В. (2009) Я-концепція в контексті когнітивних стилів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 100-115.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2009) Інтерпретаційна функція Я-концепції майбутніх юристів з позиції когнітивного підходу. Проблеми загальної та педагогічної психології.Збірник наукових праць , Т. 9 (Ч. 7). pp. 209-2019.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2009) Кар'єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-концепції. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 127-133.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2009) Проблемні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутніх юристів. (Problematic aspects of individual style of future lawyers.). Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць, 9 (Ч. 4). pp. 157-166.

Каленюк, Я.Ю. (2009) Концепт "ПРАВДА" в англомовній картині світу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 50-53.

Карлін, М. І.(M. Karlin) (2009) Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 51-57.

Карпенко, А.М. (2009) Молодіжний сленг - як своєрідний спосіб вербалізації буття. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 53-55.

Карчевський, І.Р. (I. Karchevskyi) (2009) Роль штучно-ускладнених умов діяльності у формуванні нових моторних компонентів особистості спеціалістів. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 144-150.

Катан, Л. І. (2009) Роль освіти в розвитку аграрного сектору України у контексті вступу до СОТ. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 260-265.

Квасюк, Л.В. (2009) Пропаганда спадщини Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв'язків з громадськістю Національного університету "Острозька академія". Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 68-76.

Квашук, О.В. (O. Kvashuk) (2009) Вплив телебачення на моральний розвиток учнів середньої школи. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 162-172.

Климчук, А. (2009) Музей барона Федора Штейн'еля. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.Науковий збірник. (Вип. 2). 126-129*.

Климчук, О.В. (2009) Англійські та українські прислів'я як складова концепту ЩАСТЯ. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 59-63.

Кнейслер, О. В. (2009) Практичні засади управління активами страхової компанії. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 224-235.

Кобера, А.В. (A. Kobera) (2009) Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 173-179.

Ковальчук, Т. (T. Kovalchuk) (2009) Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам'ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (Volyn regional society and preservation of antiquity sights and its contribution into the development of tourist industry on the territory of the Second Rich Pospolyta during the intermilitary period). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 38-47.

Ковальчук, Я.І. (2009) Створення психолінгвістичної матриці при моделюванні образу політичного лідера. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 63-67.

Ковалюк, Р. (2009) Роль П. 3. Андрухова у розгортанні краєзнавчого руху в Острозі у другій половині 1980 - першій половині 1990-х рр. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 146-149.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2009) Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної діяльності. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 266-273.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2009) Моделі взаємозв'язку у формуванні цінового механізму в АПК. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 39-45.

Кондратьєва, А.Є. (2009) Українсько-американський культурний контекст: образ демонічного у творах В. Шевчука та Дж. Апдайка. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 73-77.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2009) Розв'язання малоросійським військовим губернатором Миколою Григоровичем Рєпніним проблем міського урядування. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць (Вип.16). pp. 24-28.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2009) Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Вип.12). pp. 283-290.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2009) Діяльність Аркадія Жуковського в Українському студентському товаристві «Зарево».(The activity of Arcadiv Zhukovsky in the Ukrainian students' organization "Zarevo"). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.27). pp. 125-130.

Корнійчук, Майя Валентинівна (2009) Звіт про роботу Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія" за 2002-2009рр". Наукова бібліотека. (Unpublished)

Корнійчук, Ю.Р. (2009) Маніпулятивний вплив у політичному англомовному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 83-87.

Корнус, В. Г. (2009) "Касовий" метод визначення податкових зобов'язань з податку на додану вартість - як механізм поповнення обігових коштів підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 46-54.

Коробка, Г. and Лазарєв, В. (2009) Використання харизматичними церквами сучасних інформаційних технологій. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 77-87.

Коробко, О.М. (2009) Роль психологічного механізму випереджального відображення у процесі формування навичок говоріння іноземною мовою (на прикладі англійської мови). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 116-121.

Коробко, О.М. (O. Korobko) (2009) Когнітивний підхід до навчання спілкування англійською мовою. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 226-233.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу. Актуальні проблеми психології : Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, 9 (Ч. 4). pp. 167-176.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Український національний характер та фактори його формування. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 234-242.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 3. pp. 417-421.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) АПК України: стан та шляхи реформування. Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ (1). pp. 83-89.

Костриця, М. (2009) Національне географічне краєзнавство: наукові засади, методи, проблеми. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 18-20.

Костюк, О.Ю. (O. Kostiuk) (2009) Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині (друга половина ХІХ ст.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 243-251.

Костюк , О.Ю. (2009) Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 486-492.

Костюкова, О. В. (2009) Удосконалення обліку фінансових результатів органів державного сектора. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 274-280.

Костюченко, О. (2009) Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців масових комунікацій. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 278-283.

Котенко, Т. Ю. (2009) Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 55-60.

Коцюк, Юрій (2009) Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. 19.00.10 – Організаційна психологія. Економічна психологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Кравець, О.П. (2009) Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 492-497.

Кравцова, Л. І. and Сологуб, С. М. (2009) Фінансово-економічні важелі подолання кризи в економіці України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 58-73.

Кравцова, Т. Г. (2009) Бюджетні та фінансово-кредитні обмеження формування людського капіталу. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 361-367.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2009) Іван Вишенський та Острозький культурний осередок. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 180-186.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2009) Дні науки Національного університету “Острозька академія”, присвячені пам’яті Миколи Ковальського (до 80-річчя з дня народження). 19-20 березня 2009 р. ХІV наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2009) Бортківський “Тарас Бульба”: народность, православіє, самодєржавіє. Екстракт 150 : у двох частинах. (Ч.1). pp. 487-494.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2009) Князь-філософ Володимир Василькович, правитель Волині: “біла ворона” при владі. Екстракт 150 : у двох частинах. pp. 816-822.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2009) ПОВСТАННЯ АВТОХТОНІВ? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат - національна ідея працює. Екстракт 150 : у двох частинах. pp. 449-457.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2009) Шлях мудреця. “Борисфенітська промова...” Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причорномор’я. Екстракт 150 : у двох частинах (Ч.1). pp. 713-720.

Кратюк, Ю.К. (2009) Стан досліджень південнопограничної діалектної польської мови. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 252-258.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2009) Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 281-288.

Ксьондз, С. (S. Ksiondz) and Бочуля, Н. (N. Bochulia) (2009) Досвід застосування податку на додану вартість у зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 74-79.

Ксьондз, С. М. and Матющенко, О. В. and Ревякін, В. О. (2009) Проблеми інноваційного інвестування в Україні та шляхи його покращення. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 236-240.

Кужій, Л. М. (2009) Фактори впливу на дивідендну політику банків України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 241-247.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2009) Посольський звичай у стосунках між Річчю Посполитою та Кримським ханством (початок XVII ст.)(The diplomatic tradition in the relationes between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Crimean Khanate (Beginning 17th century)). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 3-24.

Кутир, А.П. (2009) The Analysis of the Lexico-semantic Field "Magic Actions". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 87-91.

Кучерук, В. (2009) Музей історії села. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 55-56.

Л

Лапко, О. О. and Малярчук, О. Б. (2009) Проблеми інвестування підприємств нафтогазового комплексу в умовах зростання світової конкуренції. Наукові записки. Серія “Економіка" (Вип.11). pp. 289-295.

Лапко, О. С. (O. Lapko) (2009) Подолання фінансової кризи через державне регулювання: світовий досвід та уроки для України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 413-425.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2009) Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу. (Politikal parties in Ukraine: definition of organizational type). Науковий вісник. Демократичне врядування. (Вип.4).

Левіна, І.В. (2009) Діалекти в книзі "Гаррі Поттер і філософський камінь" Джуан Роулінг. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 91-95.

Левицька, О. О. (2009) Правове регулювання та особливості організації бухгалтерського обліку діяльності технопарків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 296-302.

Левицька, С. О. (S. Levytska) (2009) Етапи та напрями реформації обліку діяльності бюджетних установ бюджетної облікової системи: оцінка, перспективи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 80-89.

Левицький, В. В. (2009) Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 61-65.

Липчук, В. В. and Липчук, Н. В. (2009) Еволюція та структурні зміни в бюджеті спільної аграрної політики Європейського Союзу. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 90-94.

Лисенко, О.С. (2009) Образ "нової жінки" у трагедії Ж.Ануя "Медея". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 631-640.

Лисенко, О.С. (O. Lysenko) (2009) Розгортання архетипу трагедії у драмі “Медея” Л.Разумовської. Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції. pp. 210-213.

Литвиненко, Я. В. and Бігдаш, В. В. and Ліщенко, А. В. (2009) Шляхи удосконалення податкового аналізу в сучасних умовах. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 95-101.

Лук’яненко, О. В. (2009) Теоретичні основи податкового регулювання міжнародної торгівлі товарами. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 102-108.

Лушпай, Т.М. (2009) Особливості свідомості білінгвів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 55-62.

Лушпай, Т.М. (2009) Акультурація білінгвів як головний чинник формування особливих рис їх свідомості. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 108-112.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2009) Актуальні проблеми гендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 288-294.

М

Мірко, Н. В. (2009) Основні види конкурентних відносин на внутрішньому ринку промислової продукції. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 257-267.

Міхневич, Г.О. (2009) Аналіз семантики біблеїзмів apple, bread та wine. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 112-116.

Македон, В. В. (2009) Механізми залучення фінансування для здійснення операцій злиття та поглинань компаній. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 248-256.

Максименко, С.Д. and Пасічник, І.Д. (2009) Стан та перспективи когнітивної психології в Україні. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 3-7.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2009) Суфіксація як один зі способів творення індивідуально-авторських іменників (на матеріалі творчості поетів Рівненщини). Наукові записки. Серія „Філологічна”. , Вип.12. pp. 206-214.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2009) Складні індивідуально-авторські субстантиви у лексиконі поетів Рівненщини. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету]., Вип.17. pp. 35-40.

Малецька, О. І. (2009) Теоретичні засади дослідження персоналу сільськогосподарських підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 66-71.

Мальчик, М. В. (M. Malchyk) (2009) Конкурентоспроможність промислових підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 72-78.

Манько, М. (2009) Етапи становлення музейної справи в Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 3-6.

Манько, М. (2009) Церковні краєзнавці Волині кінця XIX - поч. XX ст. -дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини Острозької слов'яно-греко-латинської академії. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 91-102.

Мартин, О. М. (O. Martyn) (2009) Фінансові аспекти державного регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 303-310.

Мартинюк, Р. С. (2009) Проблема “функціональної недостатності” інституту президента в Україні та шляхи її розв’язання. Підприємництво, господарство і право (№ 3). pp. 115-118.

Мартинюк, Р. С. (2009) Проблеми конституційного правосуддя в Україні. Актуальні проблеми реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 227-229.

Мартинюк, Р. С. (2009) Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку. Юридична Україна (№ 1). pp. 27-31.

Мартинюк, Р. С. (2009) Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління. Право України (№ 5). pp. 44-50.

Мартинюк, Р. С. (2009) Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні. Вибори та демократія (№ 1(19). pp. 52-57.

Мартинюк, Р. С. (2009) Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України (The state legal system of the United States of America: American experience for Ukraine). Наукові записки. (Серія “Міжнародні відносини”) (Вип. 1). pp. 143-153.

Марченко, А. Ю. (2009) Теоретичні основи моделі ціноутворення в системі іпотечного страхування. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 426-434.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2009) Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ (A genderniy aspect of advertising is on the pages of printing mass-media). Науковий вісник (475). pp. 594-598.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2009) Мовна репрезентація гендеру (Linguistic reprezentaciya of genderu). Наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип.12). pp. 224-233.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2009) Сексизм у мові друкованих засобів масової інформації (Seksizm in the language of printing mass medias). [Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка] (39/1). pp. 289-283.

Маслова, Ю.П. (2009) Світоглядні погляди Анахарсіса. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 167-174.

Маслюківська, О. П. (O. Masliukivska) (2009) Фінансування системи пенсійного забезпечення за рахунок проведення еколого-трудової податкової реформи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 368-375.

Матвійчук, О. В. (2009) Державне регулювання водогосподарської діяльності. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 109-115.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2009) Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 295-304.

Медведкіна, Є. О. and Месечко, І. М. (2009) Перспективи та наслідки транснаціоналізації національної банківської системи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 435-441.

Мирончук, Л. (2009) Дерманський пом'яник як історико-церковне джерело. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 216-222.

Михайловська, І.М. (2009) Формування стратегії страхування транспортних ризиків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 442-448.

Момоток, О. (2009) Телевізійна реклама як джерело гендерної нерівності. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 101-108.

Н

Ніколаєнко, І. В. (2009) Методи та інструменти визначення підприємницького ризику. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 79-89.

Надольська, В. (2009) Волинські сторінки життя Ю. Крашевського у дослідженнях польських краєзнавців 1930-х рр. XX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 119-125.

Назарова, М. І. (M. Nazarova) (2009) Соціально-економічна ефективність використання трудового потенціалу. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 376-384.

Назимкін, А. (2009) Дитячий будинок в післявоєнному Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 306-308.

Наумець, І. (2009) Культурний архетип як психокультурна складова менталітету та базовий елемент культурного коду. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 109-119.

Національний університет, Острозька академія (2009) Наукові записки. Культура і соціальні комунікації, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філософія, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Студентські наукові записки. Філологічна, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філологічна, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Історія релігій в Україні і світі. Історичне релігієзнавство, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Немкович, О. Б. (2009) Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 268-275.

Нечепуренко, С. О. (2009) Проблеми українських банків в умовах глобальної фінансової кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 276-284.

Нечипорук, Т. (2009) Використання архетипів в сучасній телевізійній рекламі. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 120-127.

Новоселецька , С.В. (2009) Глобальна англійська у євросоюзному контексті. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 73-81.

О

Оксентюк, Н.В. (2009) Когнітивний аналіз концепту інтелігенція. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 132-142.

Олійник, Ю.В. (2009) Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 136-140.

Олійник, Я. О. (2009) Емісія боргових інструментів як засіб покращення ресурсної бази комерційного банку. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 449-456.

Олішкевич, С.В. (2009) Поняття та характеристика семантичного поля. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 141-146.

Олексійчук, Ю.В. (2009) Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 309-316.

Охріменко, Г. (2009) Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації», Вип.1. pp. 300-307.

Охріменко, Г.( H. Okhrimenko) (2009) Використання BTL-реклами та інтегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії просування товару на ринок. (The use of BTL-advertising and integrated marketing communications in publicity strategy of advancement of commodity to the market). Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки (№23). pp. 48-52.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Підготовка вчителів іноземної мови у Німеччині: сучасний стан та перспективи. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 ((13)). pp. 541-551.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.13). pp. 345-358.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.(Formation of professional competence of the future foreign language teachers). Наукові праці: Науково-методичний журнал, 105 (Вип.95). pp. 155-160.

Павелко, О. В. (2009) Особливості визначення валового доходу при оподаткуванні доходів від довгострокових будівельних контрактів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 116-122.

Павловська, І. (2009) Мовно-структурні особливості побудови українських та американських слоганів. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 128-137.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2009) Польське питання у міжнародних відносинах початку ХІХ ст. (The Polish Issue in the International Relations at the Beginning of the 19th Сentury). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 25-37.

Павлюк, Т. (Т. Pavliuk) (2009) Особливості відносин між Хорватією та ЄС (Defining features of EU - Croatia relations). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 165-173.

Пажимський, Б. (2009) Пропозиції (й об'рунтування) заснування в місті Старий Костянтинів вищого навчального закладу. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 21-27.

Пажимський, О. (2009) Намір створення Національного історико-культурного заповідника «Послуччя» на терені історичної Південно-Східної (Подільської)* Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 28-47.

Папп, В.В. (2009) Організаційно-економічний механізм бюджетного вирівнювання розвитку регіонів як пріоритетний напрям удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 123-132.

Папсуєва, А.О. (2009) Питання гендерних ролей у соціумі та їх вираження мовними засобами. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 161-165.

Пасічник, І. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2009) Як вивчати свою історію. Українська прес-група (Ч. 2). pp. 416-423.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2009) Психологічні характеристики індивідуального мислення. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 3-13.

Пасічник, Я.А. (Ya. Pasichnyk) (2009) Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 375-389.

Пашкевич, О.А. (2009) Особливості вербальної маніпуляції у політичних промовах державних секретарів США. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 165-170.

Пащук, І. (2009) Дитяче оповідання Євгена Білоусова "Слава князя Костянтина Острозького". Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 144-145.

Перепьолкіна, О. О. (O. Perepolkina) (2009) Банківська система України в умовах дестабілізації економіки. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 285-292.

Перець, О.В. (2009) Професійна компетентність як основа авторитету викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 174-177.

Петрович, В. and Стрільчук, Л. (2009) Гальшка Острозька - меценатка епохи пізнього середньовіччя. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 169-173.

Петрушкевич, М. (2009) Інтернет та християнська комунікація. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 144-151.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2009) Карнавально-сміхові елементи середньовічної культури. Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.5. pp. 182-188.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2009) До питання висвітлення проблеми християнської комунікації (Finding out the problem of christian communication in scientific literature). Філософські пошуки. Вип. ХХХІ.. pp. 329-336.

Плевако, І. ( І. Plevako) (2009) Динаміка торгово-економічних відносин країн Латинської Америки та Карибського регіону із Російською Федерацією періоду президентства В. Путіна (2000-2008 рр.)(Dynamics of trade and economic re latio-nships between Latin American and Caribbean countries and Russian Federation under the administration of President V.V. Putin (in the years of 2000-2008)). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 81-99.

Плиска, Ю. (Yu. Plyska) (2009) Пізнавальне виокремлення самосвідомості особистості в культурі індивіда. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 390-403.

Плиска, Ю.С. (2009) Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 143-151.

Подворна, О. (О. Podvorna) (2009) Стратегічне партнерство Росії та США: політично-військова площина (Russia Strategic Partnership: political-military dimension). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 100-114.

Полковський, В.П. and Семенчук, Ю.О. (2009) Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 513-516.

Попівняк, Ю. М. (2009) Втрати підприємства та особливості їх класифікації. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 90-102.

Попадюк, О.В. (2009) Дискурсивні елементи як засоби зв'язності у навчальному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 187-191.

Прасюк, О. В. (2009) Функціонування громадської думки в системі владних відносин. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 152-157.

Провоторов, О. (2009) Видатний полководець Костянтин Іванович Острозький - перший з Острозьких володар Звягеля. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 187-193.

Провоторов, О. (2009) Василь-Костянтин Костянтинович Острозький - видатна постать в історії України і Звягеля. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 194-199.

Провоторов, О. (2009) Анна-Алоїза Острозька - остання із Острозьких володарка Звягеля. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 200-203.

Пшенична, О.Ю. (2009) Особливості психолінгвістичного дослідження письмового тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 210-213.

Пшеничний, Ю. (2009) Карта Дубна 1671 року Ульріха фон Вердума. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 245-250.

Пшеюк, О. О. (2009) Адміністрування діяльності водогосподарського комплексу за басейновим принципом: міжнародний досвід та перспективи впровадження. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 311-316.

Р

Рак, Н. Є. (2009) Сучасні тенденції розвитку банківської конкуренції. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 457-479.

Рендович, П. М. (2009) Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 385-390.

Рибак, А. (A. Rybak) (2009) Особливості політичної культури правлячої еліти в Україні (2005 – 2009 рр.)(The features of political culture of ruling elite in Ukraine). Актуальні питання культурології, 1 (Вип.8). pp. 67-72.

Роганова, М.О. (2009) Відображення невербальних засобів спілкування у фразеологічних одиницях англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 214-218.

Романчук, О. (2009) З історії вивчення археологічних пам'яток в районі Нетішина. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 57-58.

Романчук, О. (2009) Пам'ятки часів Київської Русі з околиць села Новомалин на Острожчині. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 69-76.

Рудик, О. Р. (О. Pudyk) (2009) Вибір фінансових індикаторів кризових явищ на підприємстві. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 103-110.

Рябчикова, Ф. (2009) Теоретичні розробки В. Кравченка з питань обліку музейних фондів. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 139-143.

С

Савончук, Р. (2009) Інформаційна діяльність України у сфері торгівлі зброєю. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 164-169.

Свердан, М. М. (2009) Перспективи модернізації механізму фіскального адміністрування доходів громадян в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 133-141.

Семенишин, О.М. (2009) Національно-культурні та соціопрагматичні аспекти компліментарних висловлювань в англійській та французькій мовах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 219-223.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2009) Особливості розвитку воєводств у контексті підготовки Польщі до членства в ЄС (Voivodships in the context of the Poland’s preparation for the EU membership). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 69-80.

Сидорович, О. Ю. (O. Sydorovych) (2009) Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип 11). pp. 142-151.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) (2009) "Східне партнерство": новий формат східної політики ЄС та перспективи України (The Eastern Partnership: the New Form of the EU’s Eastern Policy and Ukraine’s Prospects). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 115-128.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) and Сидорук, М. (M. Sydoruk) (2009) Лісабонський договір і напрями та тенденції внутрішнього реформування ЄС на початку ХХІ ст. (Lisbon Treaty and the direction and trends of EU’s internal reform at the beginning of XXI Century). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 129-142.

Скакун, В. А. (2009) Оцінка ефективності управління бізнес-процесами підрядних будівельних підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 111-120.

Скуба, В. (2009) Використання теорії архетипів для створення успішного рекламного повідомлення. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 183-191.

Славкова, А. А. (2009) Фінансовий механізм реалізації споживчої платоспроможності населення в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 391-400.

Смирнов, А.І. (2009) Єпископ Мстислав (Скрипник)і процес інституалізації Української автокефальної православної церкви формації 1942 року. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 215-227.

Совтис, Н.М. (2009) Запозичення з української мови в польській анімальній лексиці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 363-370.

Соколовський, Д. Б. (D. Sokolovskyi) (2009) Квазістатичні функції корисності як інструмент оцінки поведінки економічних агентів у системі сплати податків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 152-159.

Стасюк, І.С. (2009) Лексико-семантичне поле погоди. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 231-234.

Стоколос, Н. and Шеретюк, Р. (2009) Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.). Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 228-243.

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2009) Обмеження конституційних прав засудженого (The limitation of the constitutional rights of the convicted). Підприємництво, господарство і право (№ 7).

Сухомлінова, Я.С. (2009) Порівняльний аналіз вербальних засобів вираження позиції політика у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 234-238.

Т

Талашук, К. (2009) Аналіз використання комунікативних технологій у діалозі "Україна-НАТО": проблеми та методи оптимізації ефективності співпраці. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 192-198.

Тишко, О.В. and Коцюк, Л.М. (2009) Лінгвістичний аналіз поняття фрейму. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 391-399.

Тишкун, Т. (2009) Інформаційні системи в державному управлінні. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 199-208.

Ткачук, М.А. (2009) Лексико-семантичне поле їжі і діахронії. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 239-243.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2009) Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті (Rent relations as a tool for alignment economic conditions in the regional context). Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : Збірник наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції. pp. 178-187.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2009) Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 160-171.

Топішко, Н. (N. Topishko) (2009) Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 401-411.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2009) Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентної політики підприємства (The role of corporate social responsibility in shaping enterprise’s competition policy). «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»: Матеріали міжн. наук.-практ.конф. 17-18 вересня 2009 р..НУ «Львівська політехніка» . pp. 321-323.

Трембіцький, А. (2009) Історія Волині Й.Роллє в перекладі Євфимія Сіцінського. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 103-118.

Тригуб, І. (2009) Більшого горя край не знав. (Трагедія Голодомору на Звягельщині). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 288-297.

Тунцева, З. (2009) Освітній простір сучасного музею, (з досвіду міського краєзнавчого музею м. Нетішина). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 52-54.

Ф

Філіпова, В.В. (2009) Мовні засоби досягнення комунікативної мети при вирішенні конфліктів (на основі англомовного дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 254-257.

Філонік , С. (S. Filonik) (2009) Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic). Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць (Вип.7). pp. 436-445.

Федів, Р. Є. (2009) Облік доходів від використання бюджетних коштів на виконання бюджетних програм. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 172-180.

Федосеєва, О. В. and Данішевська, Ю. С. (2009) Державна фінансова підтримка розвитку АПК. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 317-323.

Х

Халанчук, Т.П. (2009) Прагматичні особливості концепту кохання у творі англійського письменника Хола Кейна. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 257-260.

Харковець, О. (2009) Історія археологічного дослідження енеолітичних пам'яток Острожчини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 59-62.

Хмарук, Ю.В. (Y. Khmaruk) (2009) Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 181-191.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2009) Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України (The necessity and way of Ukraine State budget’s incomes perfection). Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки (№ 7). pp. 37-45. ISSN ISSN 1729-360X

Хом'як, І. (2009) Теоретичні основи правописних норм української мови. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 409-416.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2009) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ–ФІЛОЛОГІВ. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (Вип.13). pp. 13-20.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2009) Формування професійних умінь у студентів-філологів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (Вип.13). pp. 13-20.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2009) МЕТОДИКА ПОДОЛАННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ВПЛИВІВ. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць (Вип.19). pp. 70-79.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2009) ТИПОЛОГІЯ УРОКІВ МОВИ. Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. Праць (Вип. 5). pp. 22-25.

Худолій, А. О.(A. Khudolii) (2009) Політичні стереотипи у геостратегії США. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Ц

Цвик, А.В. (2009) Лексична і синтаксична структура англійських висловлювань-вибачень. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 272-276.

Цуркова, І.В. (2009) Особливості текстів феміністичного характеру. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 276-280.

Ч

Чепіль, О.Я. (2009) Лексико-семантичні особливості термінолексики зовнішньоторговельних контрактів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 416-421.

Чижик, М. (2009) Розвиток промислово-торгівельної сфери міста Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 319-325.

Чумак, Ю.О. (2009) Концепт ШЛЯХ в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 280-283.

Ш

Шапран, Н.В. (2009) Функціональні особливості компліментарних висловлень в англомовному дискурсі. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 421-428.

Шарановська, З.Р. (2009) Прагматичні особливості висловлювання вихвалянь в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 284-287.

Шевчук, Д. (2009) Ситуація "семіотичної експансії" як констекст сучасних мас-медіа. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 209-215.

Шевчук, Д. (2009) Постполітичне позасвідоме. Критика (11-12). pp. 2-3.

Шевчук, Д. (2009) Герменевтика (ре-)конструйованої історичної пам’яті: досвід посткомуністичних країн. Актуальні проблеми духовності (10). pp. 360-367.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2009) Дискурсивна ідентичність як спосіб окреслення "Іншого". Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.5. pp. 28-37.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2009) СИТУАЦІЯ “СЕМІОТИЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ” ЯК КОНСТЕКСТ СУЧАСНИХ МАС – МЕДІА. Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації» (Вип. 1). pp. 209-215.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2009) До теорії теорії змови. Ї (№54). pp. 120-129.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2009) Mentalna geografia Europy. Kultura Enter: miesięcznik wymaniy idei (11/12).

Шершньова, О. (2009) Специфіка інтерпретації поняття "гіпертекст" та його основних характеристик у сучасному науковому просторі. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 216-223.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2009) ГІС-технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом.(GIS-TECHNOLOGIES AS A PART OF INFORMATIONAL MECHANISM OF REGIONAL MANAGING OF TOURISM). Ефективність державного управління: збірник наук. праць (Вип.21). pp. 337-343.

Ширяєва, Т.М. (2009) Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 189-196.

Шишкін , І. (I. Shyshkin) (2009) Спроби українсько-польського порозуміння в період 1943-1944 років (Attempts of understanding in the Ukrainian-Polish relations in the period 1943-1944). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.1. pp. 48-68.

Школьна, О. (2009) Роль фахівців-євреїв у розвитку художньої і технологічної частин українських підприємств фарфору і фаянсу кін. XIX - поч. XX століття. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 269-287.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2009) Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми. (The using of gender analysis in the psychological researches: entering is into consideration of problem). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (13). pp. 488-498.

Шугай, М.А. (2009) Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 197-211.

Ю

Юр'єва, О.Ю. (2009) Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 95-102.

Ющук, О. (2009) Інформаційна безпека користувачів мережі Інтернет. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 224-231.

Я

Яковлева, О.В. (2009) Вираження людини у мовленні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 440-445.

Якуніна, К. (2009) Релігійність як форма буття релігії. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 268-276.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2009) Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period). Other. НаУОА, Острог.

Яценко, А. (2009) Соціально-психологічні особливості гендерних характеристик політичних лідерів. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 232-240.

Яцечко, Т. (2009) Історія села Лисин Демидівського району Рівненської області. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 256-258.

This list was generated on Fri Feb 23 10:25:46 2024 EET.