Items where Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | C | H | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 491.

Загоруйко , Н. (N. Zagoruyko) (2012) Листи Василя Стуса як феномен епістолярної творчості (V.Stus’s letters like a phenomena of the epistolary works). (Unpublished)

C

Cавчук, П. (2012) Князі Острозькі та їх нащадки в Дубні. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 46-50.

H

HORCHAK, O. (2012) Ukrainian Identity: Citizenship or Attitude. CUPP 2012 NEWSLETTER - Issue 2 (CUPP in Third Decade). pp. 71-72.

І

Іванець, О. (2012) Значки Хмельниччини у збірці Міського краєзнавчого музею м. Нетішина. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 202-215.

Іванов, В.Ф. (V. Ivanov) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Практикум із журналістської етики. Олег Зень, Київ. ISBN 978-617-601-038-8 (In Press)

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС (Social taxes in the post-socialist states of EU). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. ­– Дніпропетровськ, 20 (6(2)). pp. 3-11.

А

Аблякимова, З. Т. (Ablyakimova Z. T.) (2012) ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (The Problem of Spiritually and Moral Education in a Crimean-Tatar Intelligentsia’s Pedagogical Mind to the End of ХІХ – to Begins of ХХ Age ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 323-330.

Августюк , О. (O. Avgustjyk) (2012) Відображально-виражальна природа та естетична направленість образотворчого мистецтва Волині ХVIIІ – ХХ століть. (Reflective and Expressive nature and aesthetic orientation of fine art of Volyn ХVIIІ - ХХ of centuries.). (Unpublished)

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2012) З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ (The congress of Ukrainian religion public and cultural and educational organizations of Volyn region ). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 3-12.

Антомонов, М. and Русакова, Л. and Волощук, О. and Пашинська, С. and Гущук, І. (2012) КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ В ГІГІЄНІ І МЕДИЦИНІ: МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ. Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії. Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 364-365.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2012) Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на Острожчині у післявоєнний період. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 150-155.

Антонюк , Н. (N. Antoniuk) (2012) THE ESSENCE OF LANGUAGE PORTFOLIO AS AN INTEGRAL PART OF MODERN TECHNOLOGIES' FOREIGN LANGUAGE TEACHING. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 3-5.

Аранчій, О. and Гущук, І. (2012) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА РІВНЕНЩИНІ. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 173-174.

Аранчій, О. (O. Aranchiy) and Гущук, І. (I. Guschuk) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка даних щодо захворюваності дітей і підлітків у Рівненській області (Monitoring fnd hygienic assessment data morbidity in children's and teenagers in the Rivne region). Гігієна населених місць (Вип.60). pp. 328-333.

Артерчук, Т. (Arterchuk T.) (2012) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ НІМЕЦЬКОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ ШКОЛЯРІВ ( Prospects for the use in Ukraine, the German model of religious education of pupils). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 331-339.

Архіпов, В. (2012) Пропозиції щодо скульптурного увічнення визначних подій та постатей історії Острога. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 198-201.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2012) Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об'єднаннями. Наукові записки. Серія «Історичні науки» (Вип.19). pp. 395-408.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2012) Співпраця українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об’єднаннями. Наукові записки. Серія “Історичні науки” (Вип.19). pp. 395-408.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2012) Теодор Мацьків. Український історичний журнал. pp. 232-234.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) (2012) Теодор Мацьків. Український історичний журнал (3). pp. 232-234.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2012) До 80-річчя професора Любомира Романа Винара. Український історичний журнал (2). pp. 231-233.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2012) До 80-річчя професора Любомира Романа Винара. Український історичний журнал (№2). pp. 231-233.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2012) Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині. Наукові записки. Серія "Історичні науки". Вип. 19. pp. 31-50.

Б

Бєлкіна, А. (Belkina A.) (2012) Візуальні репрезентації трансформації маскулінності (Visual representation of transformation of masculinity). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 146-150.

Білоконенко, Д. (D. Bilokonenko) (2012) Ікона і поп-ікона: зміст підміни. (Icons and pop-icons: contents substitution.). (Unpublished)

Бадзян, О. (O. Badzian) (2012) Переваги і недоліки дистанційного навчання в українських вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 6-8.

Бадражан, А. Г. (А. Badrazhan) (2012) РЕЛІГІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ (The Religiousness of Personality as a Basis of Young People Spiritually and Moral Development). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 4-11.

Бакуменко, В.Д. (V. Bakumenko) and Червякова, О.В. (O. Cherviakova) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Визначення базових чинників для дослідження процесів самоорганізації в соціальних системах(The determination of basic factors for the studying the process of self-organization in social systems ). Завдання державного,регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012)/ За заг. Ред.. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка,Т.В.Іванової., 2. pp. 16-20.

Бакуменко, В.Д. (V. Baumenko) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Концепт "самоорганізаційна спроможність" у дослідженні розвитку соціальних систем (The concept "self-organizing capacity" in the study of social systems). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог), Вип.3. pp. 80-81.

Барановська, Л. В. (Baranovska L. V.) and Барановський, М. М. (Baranovskiy M. M. ) (2012) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ (The Problems of Forming theSpiritual Culture of Future Specialists in theTechnical Industry ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 186-190.

Беднарчик , Р. (R. Bednarchyk) (2012) Теоретичне дослідження евфемії в публіцистичних текстах: лінгвістичний підхід. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 9-13.

Бежук, О. М. (О. Bezhuk) (2012) РОЛЬ ЦЕРКВИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ У СПРАВІ ОПІКИ ДІТЬМИ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (The Role of the Church and Social Institutes in Guardianship above Children in Galichina at the Beginning of ХХ Century). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 12-18.

Белаш, І. (I. Belash) (2012) "Віднайдення раю" П.Кралюка: ідейно-художній аналіз історії прози в контексті сучасного літературного процесу. ("Finding paradise" of P.Kralyuk: ideological and artistic analysis of the history of prose in the context of contemporary literary process.). (Unpublished)

Белаш, І. (I. Belash) (2012) Сучасна специфіка іміджу державних службовців України (Present specificity of Ukraine public servant’s image). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 51-62.

Бендюк, М. (2012) Портрет невідомої в костюмі Клеопатри (Моджеєвська Гелена). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 363-364.

Бендюк, М. (2012) Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 130-146.

Бендюк, М. (2012) Дата народження скульптора Томаша-Оскара Сосновського. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 361-362.

Бендюк, Н. (2012) Квіткова символіка у декоративно-ужитковому мистецтві Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 370-381.

Бережницька , Х. (X. Berezhnytska) (2012) Утворення молодіжного сленгу і його роль в лінгвокультурному середовищі. Студентські наукові записки. "Серія Філологічна" (Вип. 5). pp. 16-18.

Бестюк І., І. (I. Bestjuk) (2012) «Їхали козаки із Дону додому…»: Трансформація народнопісенного сюжету в поезії Василя Стуса та Юрка Покальчука (“Cossacks are going from Don to home”: transformation popular sing plot in the poems of V.Stus and Y.Pokalchuk.). (Unpublished)

Богуцька, Н. (Bohutska N.) (2012) Гендерні особливості динаміки навчання педіатрії на додипломному етапі підготовки лікарів (Gender-specific dynamics of performance in pediatrics undergraduate education). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 151-153.

Боднар, О. (Bodnar O.) (2012) Мова прозових творів П.М.Кралюка на прикладі роману «Реліквія» (Language of P.M.Kralyuk’s prose in the example of the novel "Relic"). (Unpublished)

Божицька, М. С.(M. Bozhytska) (2012) ЗМК як чинник формування іміджу країни. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 91-95.

Бойко, Р. Ю. (R. Boіko) (2012) ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ РЕЛІГІЇ В фІЛОСОфІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ЕМПІРИЗМУ XVI–XVIIІ СТ. (Problems of understanding of religion in the Philosophy of Empiricism of XVI – XVIII century ). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 36-46.

Бондар, O. (O. Bondar) (2012) Синтактико-стилістичні засоби емфатизації як спосіб впливу на слухача у промовах британського екс-прем'єр-міністра Гордона Брауна. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 19-21.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в Україні (Improving incentives in local government in Ukraine). Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління (Вип.3). pp. 124-129.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування (Legal support motivation in local government). Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю , Ч. 1. pp. 128-130.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого самоврядування: поняття та шляхи реформування (Motivational competency managers in local government: concepts and ways of reforming). Наукові розвідки з державного та муніципального управління (Вип. 2).

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в науковій літературі (The study of motivation of officials of local governments in the scientific literature). Науковий вісник Академії муніципального управліня. Серія «Управління» (Вип. 4). pp. 298-306.

Бондар, В. Д. (V. Bondar) (2012) СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Sociological research of motivation public servant’s work in Rivne region). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 3). pp. 134-142.

Бондар, Н. (2012) Папір острозьких видань у контексті діяльності острозької папірні. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 400-409.

Бондар , В. (V. Bondar) (2012) Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення (Motivation of local government: the concept and basic theoretical concepts). Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. (Вип.5).

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) and Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2012) Співпраця В.-К. Острозького з Христофором Філалетом в рамках боротьби проти Берестейської унії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 40-44.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2012) Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою з житієм св. Миколая др. пол. XVII - поч. XVIII ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 325-344.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2012) БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І РЕЛІГІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ДИСКУСІЯ НА СТОРІНКАХ «АПОКРИСИСА» ТА «АНТИРИЗИСА» (Union of Brest and Polish–Lithuanian Commonwealth religious legislation: discussion on the pages of «Apokrysys» and «Antyryzys»). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 47-59.

Боржецька , Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2012) Складання обвинувального висновку як форма закінчення попереднього слідства в кінці 20-х – у 30-і рр. XX ст. в УСРР (Drawing up the indictment as a form of the preliminary investigation finish in the late 20's - the 30-ies of XX century in the UkrSSR). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 245-248.

Бороденко, О. (Borodenko О.) (2012) Феномен жіночої самотності другої половини XVIII століття на прикладі сіл Полтавського полку (за матеріалами облікових джерел другої половини XVIII ст.) (Phenomenon of women’s loneliness in the second half of the 18th century after the example of villages of Poltava regiment (according to the material tally sources of the 18th century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 3-13.

Бортнік , Г. (G.Bortnik) (2012) Місце дитини у контексті різдвяно-новорічної обрядовості українців. (Place of child in a context christmas new-year to the rite of Ukrainians.). (Unpublished)

Булат, О. Р.(O. Bulat) (2012) Лексика на позначення морського побуту в романах Рафаеля Сабатіні "Одіссея капітана Влада" та "Хроніка капітана Влада". Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 22-24.

Бялковський, О. and Шевченко, Г. and Гущук, І. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 20-22.

Бялковський, О. В. (Bialkovskyi O.) and Шевченко, Г. М. (Shevchenko H.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2012) Організаційно-правові засади реформування територіальних закладів держсанепідслужби України. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 20-22.

В

Візнюк, В. (2012) Юзеф Ігнацій Крашевський - видатна постать в історії Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 64-66.

Вінічук , Л. (L. Vinichuk) (2012) Серія фото “Постмодерне кохання” як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука (The series of photo “The Postmodern love” as manifestation of artist Vitaly Dmytruk’s feeling). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 44-48.

Вітренко, В. (2012) Волинський народний календар - щорічник етнічних німців Західної Волині в 1935-1939 роках. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 121-129.

Вавриш, І. (I. Vavrysh) (2012) Аналіз образу жінки у культурі суспільства Радянської України. (Analysis of the image of women in Arts Society in Soviet Ukraine.). (Unpublished)

Варич, І. and Скляренко, Н. and Охріменко, Г. (2012) Еволюція первісного житлобудівництва. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 283-292.

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2012) Моніторинг навчального процесу. [Teaching Resource]

Вечканова, Н. Ф. (Vechkanova N.F. ) (2012) ДУХОВНА ПРОСВІТА МОЛОДІ НА ОСНОВІ ONLINE-ОСВІТИ (Spiritual Education of Young People on the Basis of Online-education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 19-23.

Вихованець, В. (2012) Загадковий акт Казимира Ягелончика (в Троках, від 7-го індикта). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 9-29.

Вихованець, Т. (2012) Матеріали з історичної топографії Острога першої третини ХІХ століття. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 226-257.

Волк, К. О. (K. Volk) (2012) Використання ЗМІ для реалізації BTL-технології як промоушн акцій. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 204-206.

Волошина, В. О. (V. Voloshyna) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Джонсон, U. F. (U. Dzonson) (2012) Метапам'яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі (Metamemory judgements and cognitive processes to their underlying cognitive processes). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 78-84.

Волощук, Е. and Антомонов, М. and Гущук, И. (2012) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 27-29.

Воротняк, Т. (Vorotnyak T.) (2012) Аналіз успішності навчання в медичному університеті залежно від гендерної приналежності (Analysis success training in medical university depending on gender accessories). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 154-156.

Г

Гаврилюк, Ж. М. (Gavriluk Zh.M.) (2012) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 8-9 КЛАСАХ ( Spiritual and Moral Students’ Education by Facilities of Kulturology Education on the Ukraine’s History Lessons in 8 – 9 Classes). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 191-198.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2012) Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (Status and prospects of leasing development in the technical provision of agricultural enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20. (Unpublished)

Гачко, О. (Hachko О.) (2012) Біблія як література в культурі: перспективи розвитку гендерних досліджень (The Bible as a Literature in Culture: the Perspectives in the Development of Gender Studies). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 177-186.

Гвоздова, М. (M. Gvozdova) (2012) Причини існування неоднозначності під час пошуку відповідників при перекладі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 25-27.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2012) Процесуальне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (Procedural regulation of the release from criminal responsibility due to reconciliation of the guilty person and the victim). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 251-253.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymczuk) (2012) Взаємозв’язок кримінального права та процесу в дослідженні І. Малиновським вчення про злочин за Литовськими статутами (Correlation between the criminal law and criminal procedure in the research of the crime theory in the Lithuanian Statutes by I. Malynovskyi). Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення", 16 березня 2012 року, м. Острог. pp. 29-32.

Германюк, О. (O. Hermanjyk ) (2012) Теорія креаціонізму: основні ідеї та проблеми впровадження в Україні. (The theory of creationism: basic ideas and problems of implementation in Ukraine). (Unpublished)

Глівінська, А. (A. Glivinska) (2012) Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовного тексту комічного жанру. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 28-30.

Глушман, І. (2012) Межиріцьке духовно-пасторське училище. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 156-159.

Глущук, М. (M. Hlushchuk) (2012) Інформаційна діяльність ОБСЄ та ЄС в Україні (на матеріалах друкаваних ЗМІ). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 20-34.

Головін, С. (Golovin S.) and Горяйнов, А. (Goryaynov А.) (2012) ЗВ’ЯЗОК ЗМІСТУ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОГО ЦИКЛУ Й ФІЛОСОФСЬКО- АКСІОЛОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЙ ШКОЛЯРІВ (Relation Between the Contents of the subjects of Naturally and Scientific Cycle and the Phylosophical and axciological Reflections of the schoolchildren). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 24-31.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2012) Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів (Electronic plastic cards as an object of the judicial forensic expertise of documents). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 253-254.

Горбач, Г. (Gorbach G.) and Тарнавська, Л. (Tarnawska L.) (2012) Історичний розвиток гендерних уявлень (Historical development of gender ideas). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 14-21.

Гордасевич, В.І. (V. Hordasevych) (2012) Особливості перекладу неологізмів галузі інформаційних технологій. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 33-35.

Гоч, І.(I. Goch) (2012) Характерні особливості спілкування учасників педагогічного процесу у ВНЗ. (Unpublished)

Гощук , О. (Hoschuk O.) (2012) Формування глобальної культури під впливом ЗМІ (The formation of global culture by the influence of mass media). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 78-81.

Гощук , О. (Hoschuk O.) (2012) Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації. (Saving of the cultural identity on the local level as a reaction on the influence of globalization). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 12-16.

Гребенюк, І.М.(I. Hrebeniuk) (2012) Лексичні засоби вираження почуття любові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 42-44.

Грекова, Н. ( N. Grekova) (2012) Етнічний світогляд як основа національної самосвідомості (Ethnic ideology as the basis of national identity). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 67-75.

Григель, Л. and Дзендзелюк, Л. (2012) Острозька Біблія 1581 року видання з фондів Львівського музею історії релігії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 390-397.

Грицюта, О.А. (O. Hrytsiuta) (2012) Гумористична парадигма британського менталітету. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 49-51.

Грищук, М. В. (M. Hryschchuk) (2012) Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні: реалії та перспективи (Legal regulation of work in Ukraine: Reality and Prospects). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 206-208.

Грищук, М. В. (M. Hryschchuk) (2012) Реалії та проблеми місцевого самоврядування (Realia and problems of local self-government). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 4-8.

Груша, Н. (N. Hrushytska) (2012) Роль сленгової лексики у студентському середовищі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 52-54.

Губеня , С. (S. Gubenya) (2012) Культурно-просвітницька та доброчинна діяльність п’ятидесятників в Україні у 1991-2011 рр. (Cultural and educational and charitable activities of Pentecostals in Ukraine in 1991-2011 years.). (Unpublished)

Губеня , С. (S. Gubenya) (2012) Особливості процесу доктринальної ідентифікації п’ятидесятників у незалежній Україні: становлення системи богословської освіти. (Features of the process of doctrinal Pentecostal identity inindependent Ukraine: the formation of theological education.). (Unpublished)

Гузій, О. ( O. Guzij) (2012) „МАРКІЗ ДЕ САД ПО-УКРАЇНСЬКИ” П. КРАЛЮКА ЯК ДЗЕРКАЛО УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ. (Unpublished)

Гузій, О. ( O. Guzij) (2012) БЕЗДОМНЕ ПОКОЛІННЯ 90-х У РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА „ДЕПЕШ МОД” (Homeless generation of 90th in the S.Zhadan’s novel “Depesh Mod”). (Unpublished)

Гуль , М. (M. Gul) (2012) Феномен пограниччя: соціокультурний аспект. (Phenomenon of Pogranichchya: sociocultural aspect.). (Unpublished)

Гуславська, О. Т. (O.Guslavska) (2012) Інформаційний вплив Російської федерації на Україну та Польщу (на матеріалах видань "Известия" та "Независимая газета"). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 35-44.

Гущук, І. (2012) ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 21-24.

Гущук, І. (2012) ГІГІЄНІЧНИЙ АУДИТ ПРИ РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНОМУ ПІДХОДІ ДО ОЦІНКИ ОБ‘ЄКТІВ ДЕРЖСАНЕПІДНАГЛЯДУ. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 27-29.

Гущук, І. (2012) Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об’єктів. СЕС профілактична медицина (6). pp. 28-29.

Гущук, І. (Guschuk I.) (2012) МОНІТОРИНГ ТА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЪ ВОДИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ВОДОПРОВОДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (MONITORING AND HYHIENYC ASSESSING THE QUALITY OF DRINKING WATER WITH CENTRALZED WATER SUPPLY IN RIVNE REGION). Гігієна населених місць (Вип.59). pp. 91-95.

Гущук, І. (Hushchuk I.) and Брезецька, О. (Brezetska O.) (2012) Еколого-гігієнічна оцінка якості води річки Горинь. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 153-155.

Гущук, І. (I. Guschuk) and Мамчур, Т. and Шевчук, Т. and Хоронжевська, І. and Андрєєв, В. and Лепеха, В. (2012) Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій). In: Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В. Поліщука, Рівне, pp. 1-42.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області (Monitoring and hyhienyc assessing the quality of drinking water with centralzed water supply in Rivne region). Гігієна населених місць (59). pp. 91-95.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2012) Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об'єктів держсанепіднагляду. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 27-29.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Антомонов, М. Ю. (Antomonov M.) and Русакова, Л. Т. (Rusakova L.) and Волощук, О. В. (Voloshchuk O.) and Латинська, С. Л. (Latynska S.) (2012) Комплексні показники в гігієні і медицині: математичні аспекти. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 364-365.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Аранчій, О. В. (Aranchii O.) (2012) Гігієнічна оцінка захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку на Рівненщині. "Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії". Матеріали XV з'їзду гігієністів України 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 173-174.

Д

Данилюк , М. (M. Danyljyk) (2012) РОМАН ПРО ПОДОРОЖ У ПАМ'ЯТЬ, АБО НАМІР НЕСКІНЧЕННОСТІ (за твором Любка Дереша «Намір!»). (Unpublished)

Данилюк , М. (M. Danyljyk) (2012) Досягнення Мелетія Смотрицького в полеміці та освіті (Achieving of Meletius Smotrytsky in controversy and education). (Unpublished)

Дарда, С. (S. Darda) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) The soundtrack to the film as a special type product placement (Саундтрек у кінопродукції як особливий вид product placement). Social media: origins, development and prospects. pp. 17-28.

Дарморіз , О. (O. Darmoriz) (2012) Національна ідентичність як чинник міжкультурної комунікації в сучасному світі. (National identity as factor of intercultural communication in modern world.). Наукові записки. Серія: «Філософія» (Вип.10). pp. 3-12.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) and Шевчук, Н. (N. Shevchuk) (2012) Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів (Intergovernmental relations improvement as a way of increasing of local budgets independence). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 8-13.

Демедюк Н., Н. (N.Demedjyk) (2012) Синій колір у новелістиці Миколи Хвильового: Міфопоетичний аспект (Blue colour in the short stories of Khvylovy M.: myth-poetry aspects). (Unpublished)

Демчук, М. (M. Demchuk ) (2012) І.Франко як дослідник творчості Т.Г.Шевченка (I.Franko as scholars of T.Shevchenko). (Unpublished)

Денисенко, О. О. (О. Denysenko) (2012) Джерела конотації фразеології Рівненщини (Sources of Connotations Phraseology of the Rivne regoin). Студентські наукові записки. Серія "Гуманітарні науки", Вип.4. pp. 116-120.

Денисенко, Я. and Кріштан, А. (2012) Різні долі українських князів та їхніх замків (на прикладі родів Сангушків-Ковельських і Збаразьких у кінці XV-XVI ст.). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 34-39.

Джиган, Н.Г. (N. Dzhyhan) (2012) Вербальні та невербальні ознаки реалізації неправдивого висловлювання. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 58-60.

Дзюбишина, Н. Б. (Dzyubishinа N. В.) (2012) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ШКОЛАХ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (The Students’ Moral Education in the Experimental Schools of Intermilitary Czechoslovakia). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 340-348.

Дорошенко, Н. (N. Doroshhenko ) (2012) Прагматичний аспект використання термінів у публіцистичних текстах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 67-69.

Драб, Р. and Гущук, І. (2012) МОНІТОРИНГ ЗА АНОФЕЛОГЕННИМ СТАНОМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВУ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 151-153.

Драб, Р. (Drab R.) and Шевченко, Г. (Shevchenko H.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Шелевицька, Л. (Shelenytska L.) (2012) Про вивчення циркуляції арбовірусів серед членистоногих Рівненської області. "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України " Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (восьмі марзєєвські читання) (Вип.12). pp. 136-137.

Дубляниця , І. (I. Dublyanytsya) (2012) Особливості формування філософської культури в українському вільному університеті. (Forming peculiarities of philosophical culture in the Ukrainian free university.). (Unpublished)

Дубровик, Т. О. (2012) Туристичний портал як інструмент маркетингу території (на прикладі Рівненщини). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 317-324.

Ж

Желтовський, В. (V. Zeltovskyi) (2012) Speechwriting and its Influence on Presidential Policy in the United States of America. (Unpublished)

Жукова, О. (2012) Створення ансамблевих музеїв як актуальне питання сьогодення вітчизняної музейно-пам'яткоохоронної справи. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 178-184.

Жуковський, В. М. (Zhukovsky V. М.) (2012) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ З ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ ЗОШ ( Theoretical and methodological foundations of creation and use workbooks with print based with Christian ethics for 7th Grade School). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 199-206.

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ З КУРСУ «ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ» ДЛЯ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООВІТНЬОЇ ШКОЛИ (CONCEPTUAL FOUNDATIONS PROGRAM for the course "based on Christian ethics" FOR 01.11 SCHOOL CLASSES ZAHALNOOVITNOYI). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПІДРУЧНИКІВ „ОСНОВИ ХРИСТЯНСЬКОЇ ЕТИКИ” ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ ЗОШ (METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEXTBOOKS “ FOUNDATIONS OF CHRISTIAN ETHICS” FOR THE PUPILS OF the 5th-6th GRADES). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) Викладання Християнської етики в школі – важливе стратегічне завдання української середньої освіти. (Teaching Christian ethics in schools - an important strategic OBJECTIVES UKRAINIAN SECONDARY EDUCATION.). (Unpublished)

Журавлева, И. and Кононенко, И. (2012) Коллекция первопечатных изданий в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: сохранение, изучение, доступность. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 428-437.

Журик, С. (2012) Конфесії в селі Оженині в XVIII-XX ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 82-93.

З

Зінченко, С. (2012) Колекція видань Івана Федоровича в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 410-422.

Загребельний, В.В.( V. V. Zahrebelnyi) (2012) Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства (About certain aspects of law regulation of legal liability for violation of the law in the sphere of bankruptcy). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12zvvusb.pdf..

Закревський, В. (2012) Культурологи Острожчини в енциклопедичному довіднику Б. Й. Столярчука "Митці Рівненщини" (2011). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 387-388.

Захарчук, І. В. (I. Zakharchuk) (2012) Політичний сайт як посередник між суб'єктами політики та суспільством. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 325-327.

Збруцький, О. (2012) Плебанія (будинок ксьондза), костьолу Іоанна Хрестителя в місті Ізяславі Хмельницької області. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 160-166.

Здробилко, Ю. О. (Y. Zdrobylko) (2012) Психологічні техніки і прийоми в українських телевізійних новинах. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 229-232.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2012) Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) (Woman as object and subject in the creative process writer-man (based on the realistic drama of the nineteenth century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 22-32.

Зелінська, О. (О. Zelinska) (2012) Візуалізація предметів побуту та етнографії в Острозькому іконописі XVH! ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 357-360.

Зеленюк, Ю. О. (Zelenyuk Y. O.) (2012) ТУРИСТИЧНІ МЕДІА ЯК ЧИННИКИ ДУХОВНОМОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ( Travel media as factors in the spiritual and moral education of youth). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 207-214.

Зозук, А. (A. Zozjyk) (2012) Особливості прямого спортивного телерепортажу як мовленнєвого жанру. (Features direct sports in TV reporting speech genre.). (Unpublished)

Зубенко, Т. А. (T.Zubenko) (2012) Насильство на телебачені в контексті впливу ЗМК на стиль життя громадян українського суспільства. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 97-105.

Зубенко, Т. А. (T.Zubenko) (2012) Місце та проблеми запровадження інформаційних технологій в навчальному процесі майбутніх управлінців (Place and problems of introduction of informational technologies within the studying process of future managers). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 107-110.

К

Кірілкова , Н. (N. Kіrіlkova ) (2012) ФРАЗЕОЛОГІЯ ПІВДЕННОВОЛИНСЬКИХ ГОВІРОК. (Phraseology of the South Volyn dialect.). (Unpublished)

Кадайська, О. (Kadayska E.) (2012) Між античністю і середньовіччям: проблема аскетизму в постмодерній інтерпритації (Between antiquity and the Middle Ages: the problem ofasceticism in the postmodern interpretation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 187-192.

Каламаж, В. (V. Kalamazh) (2012) Психологічні особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 76-78.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2012) КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВИЙ ВИМІР У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (Cognitive and style dimension in psychological studies). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 32-40.

Калюта , М. (M. Kaljyta) (2012) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ІЗ ТЕРІОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (LEXICAL-SEMANTIC FEATURES COPYRIGHT LEXICAL TUMORSTERIONIMNYM WITH COMPONENT IN UKRAINIAN POETRY XX CENTURY). (Unpublished)

Канівець , Р. ( R. Kanivec) (2012) НА ШЛЯХУ ДО ІНТЕГРОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ (On the Way to Integrated World Outlook). (Unpublished)

Каневська, В. В. (Kanevska V. V.) (2012) ПАТРІОТИЗМ У ДИСКУРСАХ ЕЛІТ І МАС ЯК ЧИННИК ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СВІТОГЛЯДУ СУСПІЛЬСТВА ( Patryotyzm in discourses elyt and mass as a factor of spiritual and Moral rehulyatsyy Worldview Society). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 215-222.

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2012) «Дивний» середній клас в Україні («Odd» middle class in Ukraine). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 70-73.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні (The social structure: the results of 20 years of post-soviet reforms in Ukraine). Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р), Ч. 1. pp. 64-68.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Середній клас в Україні: міф чи реальність? (The middle class in Ukraine: myth or reality?). Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Mатеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р), Ч. 1. pp. 264-268.

Кардаш, Сергій (2012) Середній клас як об’єкт державного управління: приклад України (The middle class as an object of public policy: the Case of Ukraine). Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України (5). pp. 136-144.

Карлін, М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні (Ways of improving the administration of single social contribution in Ukraine). Фінанси України (№12). pp. 93-102.

Карлін , М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні (Ways of payroll taxation improving in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20.

Карпенко, К. (Karpenko K.) (2012) Гендерні дилеми сучасного типу раціональності (Gender dilemmas of the contemporary type of rationality). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 33-38.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Взаємозв’язок у вивченні синтаксису і пунктуації Interconnection in the learing of the syntax and the punctuation). (Unpublished)

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Модуси людського тіла у світі міста (The modes of the human body in the urban world). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 150-158.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Парадокси сінефілії: конструювання ідеального глядача (The Paradoxes of Cinephilia: Constructing an Ideal Viewer). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 35-45.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) МІСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВІДКРИТИЙ ПРОЕКТ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (The urban identity as an open project of human existence). Гуманітарний часопис Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (2(31)). pp. 20-28.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Проблема міської ідентичності у філософській антропології (THE PROBLEM OF URBAN IDENTITY IN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY). Гілея: науковий вісник (64(9)). pp. 278-284.

Карповець , М. (M. Karpovets) and Кушнер , О. (O. Kushner) and Семенчук , A. (A. Semenchuk) (2012) Ономастичні одиниці у складі юкстапозитів народнопоетичної творчості (Mastic unit within yukstapozytiv folk art). (Unpublished)

Кархард , Р. (R. Carhart) (2012) ДОКАЗИ ТОЧНИХ НАУК ЩОДО ІСНУВАННЯ РОЗУМНОГО ЗАДУМУ. (EVIDENCE FROM THE EXACT SCIENCES FOR INTELLIGENT DESIGN.). (Unpublished)

Каськова, І. (Kaskova I.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Interactive learning as an innovative phenomenon in pedagogy high education (Інтерактивне навчання як інноваційне явище у педагогіці вищої школи). Social media: origins, development and prospects. pp. 7-16.

Касянчук, І. (2012) Статут Дубенського Спасо-Преображенського монастиря 1624 року. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 51-55.

Кир’янчук , Б.(B. Kyryanchuk) (2012) Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (Hermeneutical Conceptions in Literary-Critical Outlooks of B.-I. Antonych). (Unpublished)

Кихтюк, В. (2012) Основні типи та кількість поселень на Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 216-225.

Климчук, А. (2012) Олександр Мардковіч: письменник, науковець, журналіст, видавець. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 454-462.

Коваленко , Л. (L. Kovalenko) (2012) Співвіднесення кітчевого та високого у мистецтві плакату (The combination of kitsch and sublime in art of poster.). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНИХ АЛЮЗІЙ У РОМАНІ С. ЖАДАНА “ANARCHY IN THE UKR” (The special features of music allusions in the roman of S. Zhadan "Anarchy in the UKR"). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) ВЕСЕЛИЙ ДИНОЗАВР ІЗ ЗАДУМАНИМ ПОГЛЯДОМ (The jolly dinosaur whit a sad look). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) „РИМЕЙК” НА САМИХ СЕБЕ ("Remake" to themselves). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) „СТРАЖДАННЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА” Й. В. ГЕТЕ ТА „ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ” І. Я. ФРАНКА: СПЕЦИФІКА ТВОРІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВЯЗКИ (МОТИВИ, ПРОБЛЕМИ, ІДЕЇ, ОБРАЗИ)("Young Verter Suffering" by V. Hete and "Zivyale lystua" by I. Franko: specificity of writings and their interconnections (resons, problems, ideas, images)). (Unpublished)

Ковальчук, І.В. (I. Kovalchuk) (2012) Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості (Communication as one of the main factors of foreign communicative culture of identity formation). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Ковальчук, В. Б. (V. Koval’chuk) (2012) Громадянське суспільство як правова категорія (Civil society as a legal category). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 57-60.

Ковальчук, Н. Д. (Kovalchuk N. D.) (2012) ПРОБЛЕМА ДОБРА І ЗЛА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ( Problem of good and evil in the context of globalization). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 385-390.

Ковальчук, Т. (T. Kovalchuk) (2012) Регіональний туризм у Польській республіці в міжвоєнний період: Волинське воєводство (Regional Tourism in the Polish Republic in the Interbellum: Wołyń Voivodeship). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Ковалюк, О. (O.Kovaljuk) (2012) Особливості еросу у художній літературі (Peculiarities of Eros in the literature). (Unpublished)

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2012) Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг. Сталий розвиток економіки (3(13)). pp. 244-247.

Козаченко , А. О. (A. Kozach) (2012) Нетарифне державне регулювання миротворчої діяльності України в контексті участі України в миротворчих операціях на території колишньої Югославії (Non-scheduled state regulation of peacemaking activity of Ukraine in context Ukraine participating in peacemaking operations on ex-Yugoslavia territory). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 39-50.

Колодкевич , Г. (G. Kolodkevych) (2012) Джерела варіативності текстів В. Стуса (The sources of variation in the V.Stus’s texts). (Unpublished)

Колос, М. (М. Kolos) (2012) Академік О.О. Малиновський – видатний дослідник генезису кримінального права. (Academician О.О. Malynovskyi – the prominent researcher of the criminal law genesis.). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). pp. 61-65.

Колошук , Н. (N. Koloshuk ) (2012) Дисидентські поетичні послання 1970-х рр. у порівняльному аспекті (тюремно-табірні вірші В. Стуса та «Нізвідки з любов’ю, надцятого квітнепада…» Й. Бродського) (Dissident poetic epistles of the 1970-s in the comparative aspect (prisonous-camp poems by V. Stus and “From nowhere with love, the enth of Marchember” by J. Brodsky). (Unpublished)

Комар, І. (Komar I) (2012) НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАКЛАДИ УГКЦ ЯК ОСЕРЕДКИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (Educational Establishments of UGKC as Cells of the Young Generation’s Spiritual and Moral Education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 32-40.

Кондратюк, Ю. (Kondratuik I.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Role and functioning of slogans in advertising discourse (Роль та особливості функціонування слоганів у рекламному дискурсі). Social media: origins, development and prospects. pp. 45-62.

Кондратюк, Ю. В. (Y. Kondratiuk) (2012) Реалізація програми ЮНЕСКО "Інформаційне суспільство для всіх" в Україні. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 233-238.

Коновалова, В. (V. Konovalova) (2012) Культурні аспекти сучасних біотехнологій. (Cultural aspects of modern biotechnology.). (Unpublished)

Коновальчук, А. (A. Konovalchuk) (2012) Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному словнику ХІХ століття. (Individual author's nomination of persons in the poetic vocabulary of the nineteenth century). (Unpublished)

Коновальчук, А. (A. Konovalchyk) (2012) Особливості назв осіб у поетичному словнику АЛН ХІХ століття (The peculiarities in the names of persons in the poetry vocabulary of lexical neologismes of 19 century). (Unpublished)

Кононець, П. (2012) Римська монета як джерело вивчення історії племен черняхівської культури. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 293-308.

Кордіяка, М. (M. Kordiiaka) (2012) Лексичні особливості кінодискурсу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 88-90.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2012) Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського (Public-political and scientific activity of Arkadiy Zhukovsky). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Корнілова, В. В. (Kornilova V. V.) (2012) СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА (The Paternal Education’s Styles as a Factor of the Preschool Child’s Moral Development). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 41-45.

Коробкінa, Т. (Korobkina T.) and Жидкова, O. (Zhidkova O.) (2012) Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві (Gender aspect of employment of women in modern society). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 39-45.

Космачева, Н. В. (Kosmacheva N. V.) (2012) ПРОЯВИ ДУХОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ( Displays of the Personality’s Spiritual Component ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 46-50.

Костюк, Ю. (Kostiuk Y.) (2012) Жіночий досвід у романах Тоні Моррісон (Female experience in Toni Morrison’s novels). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 157-159.

Костюк , В. Л.(V. L. Kostyuk) (2012) Правосуб’єктність органів, які здійснюють державний нагляд у сфері праці: науково-правовий аспект (Legitimacy of institutions engaged state supervision in works: scientific and legal aspects.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (1(5)).

Костюченко, О. (Kostiuchenko O.) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) The use of manipulative techniques in advertising (Використання маніпулятивних технологій у рекламі ). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 31-37.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2012) Концептуальна модель соціальної перцепції фахівців галузі масових комунікацій. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 106-115.

Костюченко, О.М. (O.Kostyuchenko) (2012) Використання гіпнозу та НЛП у рекламі (Usage of Hypnosis and NLP in Advertising). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

Коцюк , Ю. (Yu.Kotsyuk) (2012) Робота із сертифікатом від Globalsign. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2012) Софія Русова про роль жінки у суспільному розвитку (Sofia Rusova the role of women in social development). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 46-53.

Кравець , О. П. (O. Kravets) (2012) ПРИЧИНИ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ БАПТИЗМУ В НІМЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ Й ПОЛЬЩІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ (Appearance and dissemination of the doctrine of the Baptists among the German, Ukrainian and Polish nations Reasons and premises: comparative analysis). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 102-111.

Кравченко, О. П. (Kravchenko O. P.) (2012) МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (The Moral Principles of Social-Pedagogical Activity ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 223-230.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2012) «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам'ятка української ренесансної літератури. День (98). p. 8.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2012) Дні науки НаУОА. 21-22 березня 2012 р. ХVIІ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2012) Еволюція страхування життя в Україні (Evolution of life insurance in Ukraine). Наука й економіка : [науково-теоретичний журнал ПВНЗ «Хмельницький економічний університет] (№ 4). pp. 94-101.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) and Чичилінський, М. В. (M. Chychylinskiy ) (2012) Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні(The role of insurer actual solvency margin in financial stability backing of life insurers in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 357-360.

Крижановський, Р. А. (Krizhanovskiy R. A.) and Маковецька, С. І. (Makovecka S. I.) and Терещенко, О. В. (Tereschenko O. V.) (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ І ВИСОКИЙ СТАТУС ДУХОВНОСВІТСЬКОЇ ОСВІТИ В РАКУРСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ХГЕВУ (Actuality and High Status Spiritually-Secular Educations in Foreshortening of Moral Education on the Example of HGEU). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 239-246.

Криловець, Н. (Krylovets N) (2012) Філософська поезія Ліни Костенко (Philosophical poetry by Lina Kostenko). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Кришмарел, В. Ю. (Krishmarel V.Yu.) (2012) РЕЛІГІЙНА ЕТИКА ЧИ РЕЛІГІЙНА ОСВІТА? ТОЧКИ ДОТИКУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ( Religious Ethics or Religious Education? Points of Contiguity and Methodological Problems of Introduction). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 231-238.

Крупка, M. (Krupka M.) (2012) Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі (Gender dimension of totalitarian violence in contemporary women's fiction). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 54-66.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Кіно як інструмент формування національної ідентичності. Український контекст (Cinema as a tool of national identity formation. Ukrainian context ). KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE – OBLICZA I DIALOG, 2. pp. 66-75.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Чи нові медіа впливають на ідентичність національних меншин? Українсько-польський контекст (Does new media affect the identity of national minorities? Ukrainian-Polish Context). Український Альманах. pp. 101-106.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Національна ідентичність та її межі:до питання формування образу «іншого» (National identity and its borders: the question of forming an image of "Other"). Наукові записки. Серія «Культурологія», Вип.9. pp. 93-99.

Кулик, І. (Kulik I. ) (2012) ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (The Christianiti’s Ethics as Mean of Forming the Common to All Mankind Moral Values for the High-School Pupils). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 247-254.

Курчак, О. (O. Kurchak) (2012) Страх як найперша характеристика людини. (Fear as the first human characteristic.). (Unpublished)

Курчатова, А. (Kurchatova A.) (2012) Шанобливе ставлення до батьків у дітей дошкільного віку (Children respect to the father). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 67-70.

Кушнірук , І. (I. Kushniruk. ) (2012) Особливості випікання та символіка короваю. (Features and Symbols baking loaf.). (Unpublished)

Л

Лідовець, Тетяна (Lidovets T.) (2012) Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства (The right to housing construction, commercial buildings and structures on lands designated subsidiary farm). Часопис "Національного університету "Острозька академія" (1(5)). pp. 1-12.

Лімарь, І. В. (I. Limar) (2012) A Version of Jung’s Synchronicity in the Event of Correlation of Mental Processes in the Past and the Future: Possible Role of Quantum Entanglement in Quantum Vacuum (Варіант синхронії за Юнгом при кореляції психічних процесів у минулому та майбутньому: можлива роль сплутаних квантових станів у квантовому вакуумі). NeuroQuantology, 10 (3). ISSN 1303-5150 (Submitted)

Ліснича, А. (A. Lisnycha) (2012) Феміністичні ідеї у творчості Оксани Забужко.«Казка про калинову сопілку» як вияв феміністичних ідей. (Unpublished)

Літвінова, О. (Litvinova O.) (2012) Проблема поєднання професійних та сімейних ролей у кар’єрно успішних жінок (The unification problem of professional and family roles at carrer-successful women). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 71-75.

Ланкшир, Д. В. (Lankshear D. W) (2012) ПОДВІЙНА МЕТА РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІКАНСЬКИХ ШКОЛАХ АНГЛІЇ ТА ВЕЛЬСУ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД (The Twin Aims of Religious Education in Anglican Schools in England and Wales: A Brief Introduction). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 378-384.

Лаппо, В. В. (Lappo V. V. ) (2012) ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АГІОГРАФІЇ У СИСТЕМІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (Activation of Ukrainian Hagiography in the Spiritual and Moral Education System of Students Yath). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 51-58.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу (Organizational development of political parties in Ukraine: optimization of state influence mechanism). Other thesis, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (National Academy of Public Administration).

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні (Political parties in Ukraine: activity peculiarities on the local level). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). pp. 551-562.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Трансформація організаційного типу політичних партій України (Transforming organizational type of political parties in Ukraine). Актуальні напрями розвитку суспільних наук: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року). pp. 104-106.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2012) Конфігурація партійної системи України: (де)інституалізація? (Configuration of Ukraine's party system: (de)institutionalisation?). Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст.. pp. 215-224.

Левчишина, М. (Levchishina M.) and Острополець, А. (Ostropolets A.) (2012) Гендерне питання в охороні здоров’я (Gender question in health care). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 160-162.

Лемко, Г. І. (Lemko G. I. ) (2012) ЗМІ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКIВ ( FMK as Mean of Teenagers’ Spiritual and Moral Education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 59-63.

Леськів, І. (2012) В'ячеслав Липинський - поляк за походженням, українець за духом. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 67-71.

Литвинчук , О. (O. Lytvynchuk) (2012) Від маргінальності до кризи ідентичності: філософський аспект (From marginality to identity crisis: philosophical aspect). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 57-66.

Лихочвор, Н. (N. Lyscochvor) (2012) Семантика юкстапозитів в українських народних думах (Semantics yukstapozytiv in Ukrainian folk thoughts.). (Unpublished)

Лосінець , І. (I. Losinets) (2012) Особливості тілесного канону епохи Середньовіччя (Features solid canon of the Middle Ages). (Unpublished)

Лук’янчиков , Є. Д. (E. Lukianchykov) and Лук’янчиков , Б.Є. (B. Lukianchykov ) (2012) Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів (Withdrawal of the information from communications channels – the instrument of formation of judicial evidence). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»]. pp. 196-202.

Лук’янчиков , Б.Є. (B. Lukianchykov ) and Лук’янчиков , Є. Д. (E. Lukianchykov) (2012) Дискусійні питання пред’явлення для впізнання (Debating issues of the submission for identification). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 286-288.

Лушпай, Л. (L. Lushpay) (2012) Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України (Extrapolation of the British experience of gender educationin the school system of Ukraine). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 76-84.

Люліч , В. А. ( V. Lyulich ) (2012) Дослідження І. Малиновським проблем права через призму літератури, їх значення на даний час. (The Research of rights issues through the lens of literature, their importance for now by I. Malynovskiy). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.).. pp. 75-77.

М

Мізюк, Л. І. (L. Miziuk) (2012) Вплив соціуму на ЗМІ в процесі формування нових інформаційних потреб українців. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 116-120.

Мініч, Л.С. (L. Minich) (2012) МОВА ЯК ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА. (The language like an energy system.). (Unpublished)

Мірошниченко, В. Г. (Miroshnichenko V. G. ) (2012) ДОСВІД ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ ІV–VІ СТОЛІТЬ (МАРТІН ТУРСЬКИЙ, БЕНЕДИКТ НУРСІЙСЬКИЙ, ФЛАВІЙ КАССІОДОР) (Experience of Spiritual and Moral Education in the European Pedagogics ІV–VІ Ages (Martin Turskiy, Benedict Nursiyskiy, Flaviy Kassiodor)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 355-362.

Мішак, В. М. (Mishak V. M. ) (2012) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ В АВСТРІЙСЬКІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ДУХОВНОМОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ (The Usage of Religious education of the Pupils of Austrian School For Spiritual and Moral Education of the Youth of Ukraine). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 363-370.

Міщихіна , А. (A. Mischyscina) (2012) Зооназва вовк у фразеологічних одиницях (семантичний аспект) (Zoonazva wolf in phraseological units (semantic aspect). (Unpublished)

Мазур , Л.(L. Mazur) (2012) Проблема співвідношення індивідуальної і колективної ідентичності. (Problem of the relation of individual and collective identity.). Наукові записки. Серія: «Філософія» (Вип.10). pp. 25-34.

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Авторські лексичні новотвори з міфонімними компонентами в поезії Ігоря Павлюка. (All of lexical neologisms mifonimnymy components in the poetry of Igor Pavlyuk.). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Відображення Чорнобильської катастрофи в мовотворчості поетів Рівненщини. (Display of the Chernobyl disaster in poetry poets Rivne.). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Микола Хвильовий vs Петро Кралюк: рецепція впливів (M.Khvylovy vs P. Kraluk: Reception impacts). (Unpublished)

Максимчук , В. (V. Maksymchuk ) (2012) Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм. (AESTHETICS AS A RESULT OF COPYRIGHT INFRINGEMENT NEOPLASMS LANGUAGE NORMS.). (Unpublished)

Манько, М. (2012) Освітні заклади Новомалина до Першої світової війни. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 72-81.

Манько, М. (2012) Церковні краєзнавці Волині кінця XIX - поч. XX ст. - дослідники і популяризатори історії книги та друкарства. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 463-474.

Манько, М. and Данилюк, М. (M. Danyljyk) (2012) Михайло Тучемський - засновник і перший керівник історичного музею в Острозі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 3-8.

Мартинюк, Р. С. (R. Martyniuk) (2012) Чи можливо класифікувати форму правління в Україні як змішану республіку? (Is it possible to classify the form of government in Ukraine as a mixed republic?). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 65-68.

Марцих, Н. (Marcikh N.) (2012) Гендерні відмінності творчих здібностей дорослих (Gender differences of adults creative capabilities). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 163-165.

Марчук, І (І. Marchuk) (2012) Чи була у Будеражі Перша конференція поневолених народів Східної Європи та Азії? Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 147-149.

Марчук, О. О. (Marchuk О. О. ) (2012) СПЕЦИФІКА ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ ТА ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ В ПРОЦЕСІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (Specific of spiritual-elucidative centers and church fraternities of Volhyn ХІХ age). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 104-109.

Маслова, Ю. (Maslova Y.) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Gender aspects of print advertising (Гендерний аспект друкованої реклами). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 37-44.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 57-68.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку 3МК в Україні. pp. 57-69.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ (Features design stereotypical/nonstereotypical images of men and women in the media). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 85-96.

Масюк, І. (I. Masjuk) (2012) Експресивно-виражальні можливості кольористичної лексики на прикладі творчості М. Коцюбинського (Expressive opportunities of color of vocabulary in the example of M.Koscjubynsky work). (Unpublished)

Матласевич, О. В. (Matlasevych O.) (2012) ПСИХОЛОГО-ІСТОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ ІНОКЕНТІЯ ГІЗЕЛЯ (The historic-psychological research of responsibility in christian psychology of Innokenty Gyzel ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 110-130.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ У БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУРАЗЬКОГО (Historic and psychological reconstruction of the mental model of the world in the theological heritage of Vasyl Surazkyi). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 174-191.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем (The role of historical and psychological researches in solving urgent social significant problems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) and Волошина, В. (V. Voloshyna) (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «ПСИХОЛОГІЯ» (Recommendations for writing course papers in "Psychology"). [Teaching Resource]

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) and Волошина, В. (V. Voloshyna) (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «ПСИХОЛОГІЯ» (Recommendations for writing thesis in "Psychology"). [Teaching Resource]

Матящук, В. П. (Matyaschuk V. P.) (2012) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД (The Spiritual and Moral Education of Schoolchildren: Russian Experience). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 349-354.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Неформальні інститути в гібридних режимах: випадок України (Informal Institutions in Hybrid Regimes: The Case of Ukraine). Інститут Славістичних, Східноєвропейських і Євразійських студій Каліфорнійського університету, Берклі, США.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чому в нас немає політичної науки? (Why don’t we have a political science?). Часопис «Критика» (6(176)). pp. 10-12.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2012) Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) (From the defective to managed demo¬cracy (trends in the transformation of the political regime in Ukraine after the presidential elections 2010). Наукові записки ІПЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 6). pp. 279-202.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2012) Пастка обмеженого доступу (Limited Access Trap). Критика (5(175)). pp. 2-6.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чим є сучасна Україна і чи можливі в ній зміни? (What Is Today's Ukraine Like and Are Changes Possible There?). Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (12). pp. 63-74.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Мозоль, М. Л. (M. Mozol) (2012) Неформальні пакти та їх наслідки у період президентства В. Ющенка (нарис до теорії гібридних режимів). Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія «Політологія і соціологія», XI. pp. 331-348.

Мачинська, Н. І. (Machinska N. I.) (2012) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ (The Theoretical Aspects of Future Specialists’ Spiritual and Moral Competence). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 131-136.

Медведчук, Г. (2012) Маєтки К.-В. Острозького на Поділлі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 30-32.

Мельник, Ю. В. (Melnik Yu. V.) (2012) ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ПОДІЛЛІ (В КІНЦІ ХІХ –НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) (The Spiritually and Moral Principles of Children’s Education on Podillya (at the End of XIX – at the Beginning of XX Age)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 64-69.

Момотюк , К. (K. Momotjyk) (2012) Культуромовні проблеми сучасних рекламних текстів. (Culture and language problems of modern advertising textes). (Unpublished)

Мороз, Р. (Moroz R.) (2012) Особливості формування й розвитку гендерної ідентичності дітей старшого дошкільного віку (Features of forming and development of gendernoy identity of children of senior preschool age). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 166-168.

Музичук, О. (2012) Лексико-семантичне поле на позначення екології. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 120-121.

Н

Ніколаєнко, О. (Nikolayenko O.) (2012) Святі і грішниці – гендерне прочитання жіночих образів у польському малярстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Saints and Sinner – gender read female characters inPolish painting of the late XIX - early XX century). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 97-106.

Надольська, В. (2012) Комплектування збірки Волинського краєзнавчого музею: досягнення і проблеми. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 185-191.

Надольська, В. and Токарська, О. (2012) Науково-дослідна робота відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 192-197.

Назарук, Вікторія (2012) Українська документалістика: погляд споживача. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 121-128.

Налісніковська, Т. ( Т. Nalisnikovska ) (2012) Філософсько-психологічні фактори впливу на формування природи гумору (Philosophy psychological  factors influence the formation of the nature of humor.). (Unpublished)

Нестеренко , В. (V. Nesterenko) and Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2012) Культурний центр у системі культури: до методології дослідження (The cultural center in system culture: the methodology of investigation). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 205-218.

Нечипорук, О. Ю. (O. Nehcyporuk) (2012) Практика артефактизації дійсності та її реалізація в інтернет-середовищі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 281-293.

Николин, М. М. (Nykolyn M. M. ) (2012) ЕТИЧНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ДІЯЛЬНІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПРИЙОМ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ (An Ethics Practical as an Activity Focused Method of Forming the Schoolchildren’s Spiritual Competence). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 255-264.

Новак , В. (V. Novak) (2012) Роль метофори в англомовному політичному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 122-125.

Новосад , Т. (T. Novosad) (2012) ПІДГОТОВКА ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ (Preparation of the handbook and textbooks moral and religious direction). (Unpublished)

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2012) ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE AND CANADIAN MULTUCULTURALISM. (Unpublished)

О

Огірко, О. В. (Ogirko O. V. ) (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ (Actuality of Spiritual and Moral Education of the Young Generation by Facilities of Christian Ethics). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 265-274.

Огей, М. (M. Ogei) (2012) Психолінгвістичні особливості формування гендерної нерівності засобами масової інформації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 130-131.

Огнівчук , Н. (N. Ognivchuk) (2012) Аналіз стилістичних засобів у політичних слоганах президентів США. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 132-135.

Огороднік, К. (K. Ogorodnik) (2012) Особливості невербальних інтеракцій у різностатевих і одностатевих взаєминах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 136-138.

Омельченко, У.В. (U. Omelchenko) (2012) Лексичні особливості англійських рекламних повідомлень. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 142-143.

Охріменко, Г. (H. Okhrimenko) (2012) Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії (The historical sources for the themas of conclusion the Union of Brest and description of the polemic literature based on researches of the Kyiv Theological Academy's scientists ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 331-340.

Охріменко, Г. (Okhrimenko G.) and Кваснік, М. (Kwasnik M.) and Жуков , В. ( Zukow W. ) (2012) Interference hierarchical, heterarhichnyh and cognitive models of advertising communication (Взаємовплив ієрархічних, гетерархічних та когнітивних моделей рекламної комунікації). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 25-30.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2012) Основні проблеми впровадження систем електронного документообігу в організаціях та установах (Main problems of introduction of electronic paperwork within organizations and institutions). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 93-95.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2012) НАУКОВІ ПОШУКИ ПРОфЕСОРІВ ТА СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ У СфЕРІ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІСТОРІЇ (Scientific searches of professors and students of Kievan Teological Academy in the field of church religious history). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 195-203.

Охріменко, Г.В. (H. Okhrimenko) (2012) Основні проблеми впровадження електронного документообігу в системі менеджменту підприємства (The main problems in the implementation of electronic document management system of the enterprise). In: Дні науки. (Submitted)

П

Павловська, В. (Pavlovska V.) (2012) Впровадження гендерного підходу в освітньо-виховну систему Республіки Польща доби трансформації в ЄС (Gender mainstreaming in education and educational system of the Republic of Poland's transformation period in the EU). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 107-114.

Павлюк, П. А. (Pavlyuk P. A.) (2012) ЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ( The Value of a Teacher’s Personality in Forming the Spiritual and Moral Potential of the Students). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 137-145.

Пампурак, А. М. (A. Pampurak) (2012) Застосування учнівських корпусів текстів при навчанні лексики іноземної мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 144-146.

Папаяні , І. (I. Papayani) (2012) Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичної особи. (Analysis of narrative construction of religious identity at a personal level). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 76-90.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Максименко, С. (S. Maksymenko) (2012) КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ (Cognitive psychology as a part of studying human memory). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 3-16.

Пащук, І. (2012) Висвітлення деяких питань видавничої справи древнього Острога у дослідженні Л. І. Владимирова "Загальна історія книги" (1979). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 484-487.

Петренко, О. (Petrenko O.) (2012) Гендерний підхід у освіті і вихованні: проблема термінології (The gender approach in formation and education: a terminology problem). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 115-123.

Петрович, В. and Рябчикова, Ф. (2012) Проблеми застосування новітніх технологій в обліку музейних предметів. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 173-177.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях. (Interpretation of the term "communication" in domestic dissertations). Наукові записки. Серія "Філософія " (Вип.11). pp. 277-286.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» У ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. (Interpretation of the term "communication"in domestic dissertations. Наукові записки. Серія "Філософія ". (Вип.12). pp. 20-32.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд. (Ordination of women as a manifestation of religious identity (social-cultural review)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 266-273.

Пилипчук , М. І. (M. Pylypchuk) (2012) Психолінгвістичні особливості сприймання тексту в процесі міжмовної комунікації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 150-153.

Плиска, Ю.С. (Yu. Plyska) (2012) Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (Psycho-pedagogical culture factors of teachers in Ukraine and Poland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Позіховська, С. (2012) Мініатюрні стародруки XVI-XVIII століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 438-447.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2012) Збережена ідентичність у колективній дії соціальної групи (Agitated Identity in the Collective Action of a Social Group). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 46-56.

Полянчич, Т. (Polyanchych T.) (2012) Гендерна політика і її вплив на духовне виховання нації (Gender policy and its impact on the spiritual education of the nation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 193-196.

Попелюшко, В. А. (V. А. Popeliushko) (2012) Штрихи к "портрету" нового уголовного процесса Украины (Штрихи до «портрету» нового кримінального процесу України) ( Strokes to «portpait» of new criminal procedural code of Ukraine). Евразийская адвокатура (№1). pp. 89-97.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2012) Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии (Цікава і корисна робота з судової дактилоскопії)(An interesting and useful work on forensic fingerprinting). НаУОА.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2012) Украинский след в становлении и развитии Томского университета (Український слід у становленні та розвитку Томського університету)(Ukrainian footprint in establishing and developing of the Tomsk University). НаУОА.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Чому конституційну формулу принципу презумпції невинуватості треба змінити. (The constitutional formula of the presumption of innocence must be changed.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"Серія "Право". - № 1(5) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Стадия исполнения судебных решений в новом УПК Украины (Court decisions execution stage according to the new Criminal Procedure Code of Ukraine). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 293-295.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування (Measures of restraint in the new Criminal Procedure Code of Ukraine: the concept, purpose, reasons, order and the subjects of the applying). Адвокат (9). pp. 4-6.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Вопросы судопроизводства в работе И. Малиновского “Учение о преступлении по Литовскому Статуту” (Questions of the procedure in the monography by I. Malinovskyi "Theory of the crime by the Lithuanian Statute"). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 34-38.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність (The views of I. Malynovskiy on the court and legal proceedings in the pre-Soviet period and present time). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). pp. 122-124.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Новим КПК змінена сама сутність кримінального процесу (The new Criminal Procedural Code of Ukraine has changed the very essence of the criminal process). Юридичний журнал (№12).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика. (The notion, the purpose, reasons, types and general characteristics of precautions in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine.). Юридичний Вісник України, №39 (900). pp. 6-7.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (Аppeal by the defender of decisions, actions or inaction of the pre-trial investigation bodies and the procecutor). Адвокат (№10). pp. 12-15.

Попова, М.І. (M. Popova) (2012) ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ В СТРУКТУРІ ОПЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИСОКОКОМПЕТЕНТНИХ ТЕЛЕФОННИХ КОНСУЛЬТАНТІВ (The peculiarities of cognitive styles in the structure of operational abilities of highly qualified phone consultants). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 219-227.

Попчук, М. А. (M. Popchuk) (2012) Психолігвістичні особливості діалогічного мовлення. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 154-156.

Пошук, К.С. (K. Poshuk) (2012) Гендерні маркери, притаманні чоловічому та жіночому писемному мовленню. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 160-162.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2012) Політичні функції соціальних медіа у виборчому процесі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 328-333.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2012) Вплив теледебатів на формування електорального громадської думки під час президентських виборів (Effect of televised debates on the formation of electoral opinion during the presidential election). Український соціологічний журнал. (In Press)

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( Zukow W. ) (2012) Franchising as a form of use of corporate image (Франчайзинг як форма використання корпоративного іміджу організації). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 7-12.

Прокопюк, М. (M. Prokopiuk) (2012) Репрезентація тіла у сучасній фотографії. (Representation of body in modern photography.). (Unpublished)

Прокопюк, М. (M.Prokopiuk) (2012) Феномен тілесності в умовах сучасної культури (The phenomenon of physicality in modern culture.). (Unpublished)

Пшеничний, Ю. (2012) Випадки злочину і покарання з історії м. Дубна. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 56-63.

Р

Радченко, О. Б. (Radchenko O. B. ) (2012) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК МЕТОД МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ ( Subject-subjectness as a Method of Moral Influence on Contemporary Ukrainian Youth ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 275-283.

Райбедюк , Г. (G. Rajbedjyk) (2012) Василь Стус і Микола Зеров: Діалог художніх свідомостей (Stus V. And Zerjv M.: the dialog of the artistic consciousnesses). (Unpublished)

Ревуцька, С. А. (Revutska S. A. ) (2012) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У РЕФОРМАТОРСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ НІМЕЧЧИНИ У 2 ПОЛ. ХІХ – 1 ПОЛ. ХХ СТ.( Ethical and moral education in the schools of Germany at the end of the 19 th – at the beginning of the 20 cetury. th ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 371-377.

Рибак, А. (A. Rybak) and Жуков , В. ( Zukow W. ) (2012) Manipulative techniques in political election campaign advertising: experience of Ukraine (Маніпулятивні прийоми у політичній передвиборчій рекламі: досвід України). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 13-24.

Рибак, А. І. (A. Rybak) (2012) ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PR-ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД (Approaches to evaluation of communicational effectiveness of PR activities: general viewing). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації'' (Вип. 3). pp. 43-61.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Конституційно-правове регулювання порядку створення, діяльності та заборони політичних партій у державах посткомуністичного простору: критерії оцінки демократичності (Constitutional-legal regulation of the establishment, operation and prohibition of political parties in post-communist countries: evaluation criteria of democracy). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). pp. 483-493.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Методологічні аспекти застосування соцієтального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав (Methodological aspects of applying societal approach for analyzing political systems of post-communist countries). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 1007. Серія "Питання політології", Вип.20. pp. 78-82.

Рогова, Д.Б. (D. Rohova) (2012) Загальновживана лексика як джерело поповнення складу англомовних військових сленгів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 167-169.

Роздольська, М. (Rozdolska M.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Non-verbal communication in the speeches of politicians (Невербальні засоби комунікації у виступах політиків). Social media: origins, development and prospects. pp. 75-88.

Романчук, О. (2012) Гончарний промисел в Острозі у 1920-1990-х роках. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 94-115.

Ромащенко , Л. (L.Romaschenko) (2012) Шістдесятники і шістдесятництво в епістолярії Василя Стуса (Writers of the 60-ies in the letters of Stus V.). (Unpublished)

Руденко , О. Я. (O. Rudenko) (2012) Інтернет як нове середовище ведення інформаційних війн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 294-305.

Рудько, С. О. (2012) Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Руй, О. (2012) 1917-1918 роки в спогадах острожанина Сергія Мілієвича Рафальського (1896-1931). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 116-120.

С

Сєдова, Т. М. (Sedova T. N.) (2012) ДУХОВНА ОСВІТА ДІВЧАТ У КРИМУ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ( The SpiritualEducation of girls in Crimea at the end of XIX – at the beginning of XX Age). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 70-75.

Сігінішена, А.С. (A. Sihinishena) (2012) МЕТАКОГНІТИВНІ СУДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ПАМ’ЯТІ (Metacognitive judgements as a means of memory monitoring). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 254-263.

Сіліванова, І.М. (I. Silivanova) (2012) Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion «Present» in English and Ukrainian languages. (Unpublished)

Сірачук, С. (S. Sirachuk) (2012) Блогосфера як засіб прояву свободи слова у сучасному інформаційному просторі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 334-340.

Сабадишин, Р. О. (Sabadishin R.O.) and Коробко, Л. Р. (Korobko L.R.) and Масюк, П. М. (Masyuk P.M.) (2012) ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (The Philosophical Principles of Spiritual and Moral Education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 146-151.

Савицький, В. and Свынцицький, В. (2012) Давньоруські амулети-сокирки у збірці Волинського краєзнавчого музею. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 309-318.

Савчук, В. (V. Savchauk) (2012) Чоловічі та жіночі опозиції в романі "Вогнем і мечем" Г. Сенкевича. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 173-175.

Саковець, С. (S. Sakovets) (2012) Міфопоетика поезії Василя Стуса (Mythopoetics of the poetry by Vasyl Stus). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Самолюк, Г. С. (Samoluk G. S. ) (2012) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Issues of the day of forming of spirituality of personality are in the system of school education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 285-291.

Самчук, О. (O. Samchuk) (2012) Феномен наративної ідентичності особистості: етичний вимір (Phenomenon of narrative identity of person: ethics measuring). Наукові записки. Серія: «Філософія». pp. 35-45.

Саннікова, Т. В. (Sannikova T. V.) (2012) МІЖКОНФЕСІЙНІСТЬ ЯК КЕРІВНИЙ ПРИНЦИП У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ І ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ( The Interkonfessionality as a Leading Principle at the Teaching of Spiritual and Moral Direction of Subjects and Teachers’ Education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 292-298.

Сенчак , І. І. (Senchak I. I.) (2012) Податкова система Польщі (Taxation system in Poland). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 106-109.

Сергійко, М. (M. Sergiiko) (2012) Герой із двома обличчями: романтичний бунтар як герой мономіфу (на матеріалі драматичної поеми Адама Міцкевича "Дзяди"). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 176-178.

Сергатюк, Ю. В. (Y. Sergatiuk) (2012) Психологічні основи інформаційної позиції молоді. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 152-157.

Сердюк, М. (Serdyuk M.) (2012) Гендерні стереотипи у вихованні підростаючих поколінь (Gender Stereotypes In Education Of The Younger Generation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 124-130.

Сидоренко, Ю. І. (Sidorenko Yu.I.) (2012) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНИХ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї (The Analysis of Experimental Job on Forming of Harmonious Relations of Parents and Teenagers in the Conditions of Incomplete Family). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 76-83.

Сиротюк, О. В. (O. Syrotiuk) (2012) "Кримське питання" в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 69-79.

Скруха, С. (2012) Продовжувач друкарської справи преподобного Іова Почаївського – архімандрит Віталій (Максименко). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 448-453.

Сліпчишин, Л. В. (Slipchishin L. V.) (2012) ДО ПИТАННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ (To the Question of Morally and Spiritual Education of the Professional School’s Students ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 152-159.

Слубська , А. Я. (A. Slubska) (2012) ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕРКВИ, ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (Vectors of cooperation of church, state and civil society in Ukraine in the years of independence). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 215-227.

Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov) (2012) СТАВЛЕННЯ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Pavlo Skoropadskyi's attitude to the Orthodox Church during World War II). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.19. pp. 168-178.

Смокович, М. І. (М. І. Smokovych) (2012) Оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. (The appeal of the decisions, actions or inaction of state executive service to administrative courts.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". (1(5)).

Смокович, М. І. (М. І. Smokovych) (2012) Колізії між нормами виборчого законодавства: окремі проблеми їх розв’язання (Collisions of the electoral legislation norms: some problems of their solution). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 100-103.

Смокович, М. І. (М. І. Smokovych) (2012) Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій. (Determination of jurisdiction of administrative courts and the delimitation of judicial jurisdiction.). Other. Юрінком Інтер, Київ.

Смолярчук , Є. (Ye. Smoliarchuk) (2012) Промоушн медіа-продукту в умовах сучасного інформаційного простору. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 191-202.

Сокот, Т. М. (T. Sokot) (2012) СПЕЦИфІКА ДІЯЛЬНОСТІ НЕМИРІВСЬКОЇ СВЯТО-ТРОЇЦЬКОЇ СТАВРОПІГІЙНОЇ ЖІНОЧОЇ ОБИТЕЛІ НА ПОДІЛЛІ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ (A specific of Nemirivskiy Saint Trinity stavropigiyniy nunnery in Podilia at the end of the twentieth and at the beginning of the twenty-first ages). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 228-237.

Сребродольський, М. (M. Srebrodolsky) (2012) С. Балей і проблема релігійних хвилювань у праці «Психологія виховного контакту» (S. Baley and the problem of religious unrest in the book "Psychology of educational contact"). (Unpublished)

Старенький, І. (2012) Охорона пам'яток старовини на території Волині та Поділля на початку ХХ ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 167-172.

Старостіна, В.В. (V. Starostina) (2012) Ім'я (нікнейм) як самопрезентація у віртуальних конференціях. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 182-184.

Степанова, К. С. (K. Stepanova) (2012) Періодизація формування англомовної лексикографії. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 187-189.

Степанова, К. С. (K. Stepanova) (2012) Періодизація формування англомовної лексикографії. Студентські наукові записки. "Серія філологічна" (Вип. 5). pp. 187-189.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) КОМПЕТЕНТНОСНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ СИНТАКСИСА СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ (Competence approach to teaching students with syntax-scholar). Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будущее : материалы международной заочной научно-практической конференции, Ч. ІІ. pp. 20-25.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) Інтерактивні технології в системі філологічної освіти (Interactive technologies in the system of philological education). Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 110-114.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ (Speech development students Physicists - issues of current linguistic education). (Unpublished)

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) Синтаксичний практикум у системі формування комунікативної компетентності майбутніх словесників (Syntactic workshop in the system of communicative competence philologists). Науково-методичний журнал Севастопольського міського гуманітарного університету «Горизонти освіти». (In Press)

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2012) Двовір'я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (Two faiths as a phenomenon of Kyiv Rus’ religious identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 294-302.

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2012) Процесуальний статус засудженого у провадженні за нововиявленими обставинами (Procedural status of the convicted in the proceedings due to the new circumstances). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 301-303.

Т

Талашко, Ю. (Y.Talashko) (2012) Особливості канадського варіанта англійської мови у канадських друкованих ЗМІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 194-196.

Тарарай, О. (O. Tararai) (2012) Особливості мікро-та макроструктури двомовного словника. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 198-200.

Тарасюк, О. (Tarasiuk O.) and Лось, І. (Los I.) and Шабуніна, Н. (Shabunina N.) and Шевченко, Г. (Shevchenko G.) and Гущук, І. (Gushchuk I.) and Кулакова, О. (Kulakova O.) and КУЗНЄЦОВ, В. (Kuznetsov V.) (2012) ОЦІНКА РОЛІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ НАСЕЛЕННЯМ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЕРЕД НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ФАКТОРІВ МОЖЛИВОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я (ESTIMATION OF THE ROLE OF CHORNOOYL ACCIDENT OY POPOLATION OF RIVNE REGION AMONG THE MOST SIGNIFICANT FACTORS OF POSSIBLE NEGATIVE INFLOENCE ON THE HEALTH). Довкіля та здоровя (№1). pp. 21-26.

Тимочко, І. Б. (Timochko I. B. ) (2012) РОЛЬ ПРОВІДНИХ ДІЯЧІВ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ЗБЕРЕЖЕННІ ДУХОВНО- МОРАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ВИХОВАННЯ (The Role of Orthodox Fraternities’ Main Figures of the Volyn Province at the Continuation of Spiritual and Moral Education Traditions ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 160-170.

Тимощук, О. В. (O. Tymoshchuk) (2012) Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків (Psychological characteristics of self-affirmation of modern teenagers). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2012) Еволюція тексту як мовної категорії. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 206-208.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (Economic crisis as a reflection of the crisis of economic theory and economic policy). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.20). pp. 31-35.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине (Improvement of Distribution Relationship as the Most Important Condition to Reduce the Level of Exclusion in Modern Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной науково-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г.. pp. 116-118.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) До питання щодо можливих соціально- економічних наслідків введення землі в ринковий обіг (To the issue of possible social and economic consequences of land market). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 127-129.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи ( Social orientation of the EU’s stabilization measures: challenges and prospects). Наукові записки. Серія «Економіка», Вип.20. pp. 35-40.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи (Impact of global economic dynamics on social policies in Europe). Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 р.. pp. 125-128.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки ( Market transformation in Ukraine and their social implications). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой Международной научно-практической конференции (Ч.1). pp. 112-114.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору ( Prospects of social innovation in social policy in the condition of its adaptation to the globalized space). Соціальні інновації у сучасному суспільстві. pp. 86-91.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (Social Protection as One of the Mechanisms to Reduce Social Exclusion). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 285-289.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні (Some problems of improving the social protection system in Ukraine). «Фінансова система України: становлення та розвиток» // Матеріали науково-практичної конференції. . pp. 130-134.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) До теоретичних засад СЗН: категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства (To the teoretical principles of social protection: category of exclusion as a sign of deep social and economic relations in modern society). Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців / Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ: 24-25 лютого 2012р.) (Ч.1). pp. 23-25.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання ( The Transformation of Social Policy in the Processes of Globalization: Problems and Solutions). Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф.(22-23 листопада 2012 р., м.Київ). pp. 136-139.

Трембіцький, А. (2012) Острозька Академія у працях Володимира Сочинського. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 475-483.

Туз , Н. (N. Tuz) (2012) Вчення Карла Барта про Боже вибрання. (Karl Barth’s doctrine concerning Election.). (Unpublished)

Туз , Н. (N. Tuz) (2012) Вчення Карла Барта про Ісуса Христа (Karl Barth’s teaching about Jesus Christ). (Unpublished)

Тунцева, З. (2012) З творчого доробку Валентини Сірук. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 382-386.

Тусь, Н. (N. Tus) (2012) Ключові лінгвістичні основи використання граматичної інформації у лексикографічних працях. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 212-214.

У

Устинова , О. (O. Ustynova) (2012) Студентський сленг: соціолінгвістичний аспект (Student slang:sociolinguistic aspect). (Unpublished)

Ф

Філіп'єв, А. О. (A. Filipiev) (2012) Проблеми становлення міжнародного цивільного процесу ЄС на прикладі І Брюсельського регламенту (Problems of formation of the international civil procedure on example of the 1st EU Brussels Regulation). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 196-202.

Філоненко, А. (Filonenko A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Public billboard service announcement (Соціальна білбордова реклама та її особливості). Social media: origins, development and prospects. pp. 63-74.

Федас, О. (Fedas O.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Smiles as elements of virtual communication (Смайли як елементи віртуального спілкування). Social media: origins, development and prospects. pp. 89-100.

Федорич , Х. (Sc. Fedorych) (2012) ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”. (Features computer slang from the National University "Ostrog Academy".). (Unpublished)

Федорова, М. В. (Fedorova M. V.) (2012) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ТВОРІВ (The Separate Aspects of Junior Schoolchildren’s Bases of Artistic World View Forming at the Analysis of VocalChoral Works). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 299-305.

Федорончук, Т.(T. Fedoronchuk) (2012) Лексико-семантичні групи англіцизмів у сучасній французькій мові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 219-221.

Федорчук , Ю. М. (Y. Fedorchuk) (2012) Роль та значення інформаційної безпеки України. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 341-345.

Фельдман, Д. (Feldman D.) (2012) Стереотипні статеві константи та гендерний підхід (Stereotype sex constants and gender approach). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 169-172.

Фесенко, Є. В. (2012) Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту (Human rights as an important value, which requires criminal law remedies). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 225-226.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2012) РЕЛІГІЄВИБІР СУЧАСНИХ РОМІВ НА ЗАКАРПАТТІ: ПРОТЕСТАНТИЗМ (Religious choise of modern Roma in Transcarpathian region: Protestantism). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 261-266.

Фурманець, Д. І. (Furmanec D. I.) (2012) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА (The Psychological aspect of Problem of Preschool Child’s Personality Spiritual Development ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 306-313.

Х

Хабета, І (Khabeta І.) (2012) ТЕМИ “ВИЖИВАННЯ” У РОМАНІ М. ЕТВУД “РІК ПОТОПУ” (“SURVIVAL” THEMES IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL “THE YEAR OF THE FLOOD”). Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови., Вип.20 (Ч. 2). pp. 189-195.

Ханас, О. (O. Khanas) (2012) Білінгвізм як джерело виникнення явища перемикання мовного коду. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 222-224.

Харченко, С. (S. Kharchenko) (2012) Синонімія простих ускладнених і складнопідрядних речень у сучасній українській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 124-126.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2012) Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (Features of accounting of base financial stability constituents of state higher educational establishments in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 237-241.

Химера, М. В. (Khymera) (2012) Використання інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК)в електронних ЗМК для рекламування діяльності туристичних агенцій. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 346-349.

Химич, Н. Є. (Khimich N. E.) (2012) ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ У ДУХОВНОМОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ( The Christian Values in the Students’ Spiritual and Moral Education ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 171-178.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2012) ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ УРОКІВ МОВИ. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць (Вип.12). pp. 122-129.

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2012) Застосування мережі інтернет у вивченні граматики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 229-232.

Ц

Ціборовська-Римарович, І. (2012) Бібліотека Острозького монастиря Ордену братів менших капуцинів: історична доля. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 423-427.

Цімахович , К. (K. Tsimascovych) (2012) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (METHOD OF APPLICATION personally oriented approach to the study UKRAINIAN LANGUAGE:ANALYSIS OF RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION.). (Unpublished)

Цапін, А. (A.Tsapin) and Ковальчук , В. (V. Kovalchuk) (2012) Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС (The Determinants of Public Attitude to the Construction of New Power Reactors by the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant). UNSPECIFIED. (Unpublished)

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2012) Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз (Evidence submission by the participants of civil process in the first instance court of Ukraine, France and Germany: a comparative analysis). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 145-146.

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2012) Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність (Professional lawyer thinking in terms of cognitive style field dependence / field independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Психологічні науки, Вип.19. (In Press)

Цьомик, М.П. (M. Tsomyk) (2012) Лексико-семантичні процеси в поняттєвих групах терміносистеми EXPORT/ IMPORT OPERATIONS. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 236-238.

Ч

Чекурков, В. (2012) Археологічні дослідження культурних нашарувань литовсько-польської доби у місті Корці. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 359-324.

Чепурняк , Т. (Т. Chepurnyak) (2012) Образна система поезій у прозі В.Голобородька та М.Воробйова. (The imaging system of poems in the prose of Goloborodko V. And Vorobyov M.). (Unpublished)

Чорнойван, Я. В. (Chornoyvan Ya. V. ) (2012) РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЗАСАДАХ (НА ПРИКЛАДІ ВІРИ БАГАЇ) (The Role of the Teacher and Family on the Moral and Ethical Basis in the Education of Young Generation (From the example of Baha’i Faith)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 84-92.

Ш

Швая, Т. (T. Shvaia) (2012) Позиціонування політичних партій у період підготовки до парламентських виборів 2012 року. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 129-140.

Швецова, І. В. (Shvecova I. V.) (2012) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ Г.СКОВОРОДИ У ВИХОВАННІ ПОВАГИ ДО ЛЮДИНИ (The Using Ideas of G. Skovoroda in Educationof Respecttothe Human ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 179-184.

Швець, Н. А. (Shvec N. A.) (2012) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ ПОТРЕБИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ( Forming theSpiritual Necessitiу of Students’ Healthy Lifestyle as a Priority Direction of Social Development ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 314-321.

Шевченко, А. (Shevchenko A.) (2012) Гендерний аналіз підручників для учнів початкової школи (Analysis of the contents of textbooks for elementary school students in the gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 131-135.

Шевченко, Г. and Гущук, І. (2012) До питання ліквідації територіальних закладів держсанепід служби. "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ " ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (восьмі марзєєвські читання, 2012 рік) (Вип.12). pp. 241-243.

Шевченко, Г. and Гущук, І. (2012) До питання ліквідації територіальних закладів держсанепідслужби. Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (восьмі марзєєвські читання):“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, 12. pp. 241-243.

Шевченко, С. (S. Shevchenko) (2012) Ідентичність людини в сучасних умовах: роздуми над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Маккуорі. (Identity of man in modern terms: reflections on the value priorities of existential theology of J. MacQuarrie.). Наукові записки. Серія: «Філософія» (Вип.10). pp. 13-24.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Особливості культурної критики в умовах (пост-)сучасності. Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доповідей міжнародної наукової конференції. pp. 143-144.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури (The cultural critique and problem of understanding of the contemporary cultural phenomena). Наукові записки. Серія: «Культурологія». (Вип. 7). pp. 49-58.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Історичні трансформації та сучасні концепції політичної теології (Historical transformations and contemporary conceptions of political theology). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 176-187.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) УЯВНЕ ТА СИМВОЛІЧНЕ ЯК СПОСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ФЕНОМЕНІВ (соціально-філософський аналіз). (The imagine and symbolic as ways of political representation (a philosophical analysis)). Інтелект. Особистість. Цивілізація: Темат. зб. наук. пр. із соц.-філософ. проб. (Вип.10). pp. 163-169.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) СУЧАСНА ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОГО: ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ І КРИТИКИ (The modern philosophical reflection about phenomenon of political: the specific of comprehension and critique.). Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія (11(224). pp. 23-28.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Феноменологічна естетика Г. Шпета (The phenomenological aesthetics of G. Shpet). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 17-26.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Філософські передумови політичної теорії. (The philosophical background of political theory). Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових праць (Вип.13). pp. 184-192.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) ЩО ТАКЕ ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ? (What is political philosophy?). In: Сучасна політична філософія. Вид-во Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 9-19. ISBN 978-966-2254-28-0

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2012) До проблеми ідентичності естетики навколишнього середовища (To the problem of identity of environmental aesthetics). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 18-26.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2012) Трансформація парадигми суб'єкта в сучасному мистецтві (Transformation paradigm of the subject in contemporary art). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 173-176.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2012) Інформаційне сміття в кіберпросторі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 306-315.

Шершньова, О. В. (O. Shershnova) (2012) СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РІВНЕНЩИНИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (Strategy of constant development of tourism in Rivne region as a component of region development). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 3). pp. 89-110.

Шикірява, Л. (2012) Особливості та мистецька цінність збірки художніх полотен із колекції Музею Національного університету «Острозька академія». Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 365-369.

Шикер , Т. (T. Shyker) (2012) Лінгвокраїнознавство як сучасний напрям мовознавчої науки. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 242-244.

Шинкарук, О. О. (O. Shynkaruk) (2012) ЗМІ в системі формування та функціонування іміджу органів державної влади в процесі підготовки України до ЄВРО-2012. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 80-89.

Школьна, О. (2012) Культура харчування еліти українського суспільства XVII-XIX століть: руйнація стереотипів про типологію форм фарфоро-фаянсових виробів для напоїв і встановлення дійсного стану речей. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 345-356.

Шкурупій , В. (V. Shkurupij) (2012) Проповідник правдивого православ’я: пошук істини (Preacher true orthodoxy: the search for truth). (Unpublished)

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ (Legal status of the Roman Catholic Church in the Russian empire in the first half of 19th century). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 283-290.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке(The Roman Catholic parochial schools on the Volhyn in the Russian Empire in the 19th century). История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.) : материалы международной научной конференции, (Шуя, 21 сентября 2012 г.). pp. 164-171.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. (Formation of the administrative-territorial structure of the Roman Catholic Church in the Ukrainian lands in the Russian Empire during the late 18th - beginning of 20th century). Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 326-335.

Штайнгауер, Ренді (Randy Steinhauer) (2012) Корпоративний медіа-вплив та аспекти мовного воркшопу (Corporate Media Influence and Aspects of Language Workshop). In: Семінар на Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурна комунікація:мова — культура - особистість". (Unpublished)

Штайнгауер, Ренді (Randy Steinhauer) (2012) Застосування мови у політичному дискурсі (The Use of Language in Political Discourse). In: Семінар, Семінар на Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурна комунікація:мова — культура - особистість". (Unpublished)

Штогрин, Г. (H. Shtogryn) (2012) Комунікативні стратегії як складова політичної промови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 248-250.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 141-150.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2012) Напрями бюджетної стратегії формування доходів Державного бюджету України (Budgetary strategy directions for the State budget of Ukraine incomes formation). Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, Т. 2 (Вип.4). pp. 56-61.

Ю

Юрчишин, В. М. (V. Yurchyshyn) (2012) Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України. (Functions of public prosecutor on the pre-trial stages of criminal process of Ukraine). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12yvmkpu.p (1(5)).

Юрчишин, В. М. (V. Yurchyshyn) (2012) Повноваження прокурора за проектом КПК України (The powers of public prosecutor according to the draft of Criminal Procedure Code of Ukraine). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.).

Я

Яковишина, Т. (Yakovishina T. ) (2012) РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ У ЖІНОЧИХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНІ В 2 ПОЛ. XIX– НА ПОЧ. XX СТ. (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОЗЬКОГО ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА ГРАФА Д.БЛУДОВА) (The Religion education in the Volyn Womanish Establishments in 2 Half ХХ – at Begins ХХ Century (on Example of Ostrog Womanish School by Count D. Bludov)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 93-102.

Якубович, М. (M. Yakubovych) and Щепанський, В. (V. Sczepans'kyi) (2012) ПЕРЕДМОВА ДО "ПЕРЕСТОРОГИ" ЯНА ЛЯТОСА 1599 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕНЕСАНСНОЇ ФІЛОСОФІЇ В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ. (Introduction to "Caution" of Jan Lyatos as the source to study renaissance philosophy in Ostroh Academy). Наукові записки. Серія "Філософія " (Вип.11). pp. 330-338.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції (The symbolism of the gate as limitation zone in Ukrainian cultural tradition). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 153-169.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина” (рік 1882) (The interpretation of folkloristic and ethnographic material on the pages of journal “Kievskaya Staryna” (year 1882)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 81-92.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. НетішинА Світлани Лелях (The artists from little Motherland: the correlation between traditional and modern in creative work of artist from Netishyn Svitlana Lelyak). Наукові записки. Серія: «Культурологія», Вип. 7. pp. 438-452.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності (Folklore stylization in Ukrainian prose of the first half of the nineteenth century as way of manifestation of ethnic identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 126-134.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2012) Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Ярмолюк, А. (A. Yarmoliuk) (2012) Психолінгвістичні аспекти дії рекламних текстів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 254-256.

Яроменко, Т. (Yaromenko T.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Gender issues in printed advertisment: stereotypization of woman image and establishment of sexism (Гендерна проблематика в друкованій рекламі: стереотипізація образу жінки та становлення сексизму). Social media: origins, development and prospects. pp. 29-44.

This list was generated on Fri Apr 19 11:01:38 2024 EEST.