Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | M | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Я
Number of items: 45.

H

Hushchuk (Guschuk), Ihor (Igor) and Tymeichuk, Iryna and Hushchuk, Vitaliy (2018) Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. In: Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Ontario:, 2018, pp. 206-210.

M

Maria Zubareva, Зубарєва Марія (2018) Аnti-crisis communications in crisis management (Антикризові комунікації в управлінні кризовими явищами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). pp. 19-23.

І

Ільюшин, І. (I. Iliushyn) (2018) Політика СРСР у процесі ліквідації антикомуністичного підпілля та припинення українсько-польського конфлікту (1944–1946 рр.) (The soviet union on the liquidation of the avti-communist underground movement and the end of the Ukrainian-Polish conflict, 1944-1946.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 126-136. ISSN 2409-6806

А

Андрейченко, А. В. (A. Andreichenko) (2018) Основні напрями інноваційного розвитку безвідходного агропромислового виробництва (Main directions for the innovative development of non-waste agro-industrial production). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2018) Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) (L.Wynar's role in the study of the figure of Oleh Kandyba (O. Olzhych)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 232-241. ISSN 2409-6806

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2018) Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело (The inventory of the Stepan volost of 1614 as a historical source). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 180-186. ISSN 2409-6806

Б

Баран, В. (V. Baran) (2018) Україна: воєнне літо 1941 року (Ukraine: war summer 1941). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 94-103. ISSN 2409-6806

Берест, І. (I. Berest) (2018) Діяльність «Товариства взаємної допомоги приватних службовців» Галичини в 1848 році (Activity of the «Company of mutual aid of private customers» of Galicia in 1848). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 51-56. ISSN 2409-6806

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2018) Інвентар міста Острога 1724 року (The inventory of Ostroh in 1724). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 187-206. ISSN 2409-6806

В

Власюк, С. (S. Vlasiuk) (2018) Військові традиції доби визвольних змагань 1917–1921 років у сучасній українській армії (The military traditions of liberation struggle of 1917-1921 in contemporary Ukrainian army). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 162-168. ISSN 2409-6806

Г

Галішевська, Н. (N. Halishevska) (2018) Мистецьке життя українського націоналістичного підпілля у 20 – 30 роках ХХ століття (The artistic life of the Ukrainian nationalist underground in the 1920s-1930s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 90-93. ISSN 2409-6806

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2018) Участь Михайла Брайчевського в антивладному русі опору 1960-х – 1970-х років (Mykhailo Braichevsky's participation in the dissident movement in the 1960s-1970s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 145-150. ISSN 2409-6806

Гладкий, В. (Viacheslav Hladky) (2018) Проявления коррупции в Восточной Европе (The Manifestation of Corruption in Eastern Europe). Path of Science, 4 (1). pp. 4001-4012. ISSN 24139009

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого (Marko Antonovych’s way to becoming a scientist, a public and political figure). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 62-67. ISSN 2409-6806

Гущук, І. I. Guschuk(Hushchuk) (2018) Бактерицидний опромінювач не працює або розбився? Дійте швидко! Довідник головної медичної сестри (2). pp. 41-46.

Гущук, Ігор (I. Guschuk/Hushchuk) and Брезецька, О. and Драб, Р. and Гущук, В. (2018) Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки (Monitoring and ecological-and-hygienic evaluation of the quality of drinking water from the sources of decentralized water supply in rivne region for 2004-2015). "Довкілля та здоров`я" (№1(85)). pp. 41-46. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Д

Давидюк, Р. (R. Davydiuk) (2018) Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині (Ukrainian political emigration as a factor of social changes on the territory of Eastern Volhynia). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 68-74. ISSN 2409-6806

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2018) Передумови формування нового освітнього центру в Острозі (1989-1994 рр.) (The prerequisites for the formation of a new educational centre in Ostroh, 1989-1994). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 151-156. ISSN 2409-6806

Драб, Р. Р. and Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області (Biology of the vector of a malaria and its relationship with a person in the conditions of the Rivne region). Біологічні дослідження-2018: Збірник наукових праць. pp. 339-340.

Драб, Р. Р. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. and Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Епідеміологічний та епізоотологічний моніторинг за демодекозом у Рівненській області. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції Інтернет-конференції. pp. 74-76.

Дубляниця, Т. (Т. Dublianytsia) (2018) Джерела вивчення соціально-економічного розвитку Ковельської волості в другій половині XVI – першій половині XVII ст. (Sources for the study of social and economic development of Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 174-179. ISSN 2409-6806

Дубчак, Є. (Y. Dubchak) (2018) Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка (Reserch of Cossacks's history in the works of V. Antonovych and M. Vasylenko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 207-212. ISSN 2409-6806

Ж

Жив’юк, А. (A. Zhyviuk) (2018) Людина і система: Антон Олійник проти радянського тоталітарного режиму (The human and a system: Anton Oliynyk against Soviet totalitarian regime). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 137-144. ISSN 2409-6806

З

Захарченко, В. (V. Zakharchenko) (2018) Реформа з детінізації української економіки як комплекс різнопланових заходів (Ukrainian economy de-shadowing reform as a complex of difficult measures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). pp. 9-13. ISSN 2311-5149

Зачосова, Н. (N. Zachоsova) (2018) Напрями стабілізації стану фінансової складової економічної безпеки національної економіки України (Directions for stabilization of the economic security’ financial component in Ukraine’s national economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). pp. 14-18. ISSN 2311-5149

Зашкільняк, Л. (L. Zashkilnyak) (2018) Польський вектор у політиці українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни (Polish vector in politics of Ukrainian national-liberation movement in the years of the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 104-112. ISSN 2409-6806

К

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2018) Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (Political modernization and social structure of society in post-revolutional Ukraine: in respect of dependence). Evropský politický a právní diskurz, 5 (2). pp. 220-231. ISSN ISSN 2336-5439

Кошельник, А. (A. Koshelnyk) (2018) Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках (The Polish resistanse movement in Kholm region, 1939–1942). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 251-257. ISSN 2409-6806

М

Марчук, В. (V. Marchuk) (2018) Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках (The education of craftmen and its organization of the Volhynian Voivodeship, 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 75-84. ISSN 2409-6806

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) В ловушке гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года (У пастці гібридності: політичний режим в Україні після революції 2014 року) (Trapped in Hybridity: Ukraine’s Regime Transformations after the 2014 Revolution). Полис. Политические исследования (№1). pp. 96-115.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Політичний режим в Україні менш стабільний, ніж за президентства Януковича: порівняння третього року (Ukraine’s Regime Is Less Stable than It Was under Yanukovych: A Third Year Comparison). ПОНАРС Євразія.

Муравська, С. (S. Muravska) (2018) Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні (Museum institutions of higher education system in independent Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 157-161. ISSN 2409-6806

Н

Новак, Б. (В. Novak) (2018) Дослідження кавказу на сторінках видання «Східний Світ / Червоний Схід» (1927–1931 рр.) (Studies of the Caucasus on the pages of the publication «Східний Світ [Eastern World] / Червоний Схід [Red East]», 1927-1931). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 227-231. ISSN 2409-6806

П

Петриченко, К. (К. Petrychenko) (2018) Українські закордонні паспорти громадян УНР (за документами архівних і музейних фондів України) (Ukrainian international passports of citizens of Ukrainian National Republic (according to the documents of the archival and museum funds). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 213-219. ISSN 2409-6806

Р

Рудько, С. (S. Rudko) (2018) Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (Mykola Vasylenco' scientific activity at the end of XIX – the beginning of XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 57-61. ISSN 2409-6806

С

Слюсаренко, А. (A. Sliusarenko ) (2018) Зміст, способи та особливості ведення спеціальних операцій (досвід НАТО) (Pecularities, content and methods of handling Special Operations from the point of NATO management's view). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 264-269. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 113-116. ISSN 2409-6806

Стародубець, Г. (H. Starodubets) (2018) Гендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 рр. (Gender strategies of Bolshevik authorities in circumstances of the Sovietization of western regions of Ukraine and Belarus in 1944-1946 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 270-275. ISSN 2409-6806

Стопчак, М. (M. Stopchak) (2018) Другий зимовий похід армії УНР в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (The Second Winter campaign of UNR Army in Ukrainian foreign historiography of interwar period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 220-226. ISSN 2409-6806

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2018) Початок ескалації протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині (Beginning escalation of confrontation between soviet partisans and Ukrainian rebel-underground movement in Volyn' during German occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 117-125. ISSN 2409-6806

Т

Ткачук, А. (А. Tkachuk) (2018) Збори католицького духовенства як форма участі в реформуванні освіти на Правобережжі (1803–1804) (Meeting of the Catholic clergy as a form of participation in the reform of education on the right-bank Ukraine (1803 – 1804)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 42-50. ISSN 2409-6806

Томчук, О. (O. Tomchuk) (2018) Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу збройним силам України під час російської агресії (2014–2017) (Pastoral care in volunteer movement for help armed forces of Ukraine during Russian aggression (2014-2017)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 169-179. ISSN 2409-6806

Ф

Фініковський, Ю. (Yu. Finikovskyi) (2018) Данило Шумук у комуністичному русі на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) (Danylo Shumuk in the communist movement in Volhynia (20-30’s of the twentieth century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 85-89. ISSN 2409-6806

Ш

Шишкін, І. (I. Shyshkin) (2018) Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) (The sourses for the research of the Ukrainian issue in the policy of the Polish national resistance movement, 1939-1945). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 258-263. ISSN 2409-6806

Я

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 242-249. ISSN 2409-6806

This list was generated on Mon Jun 18 13:14:46 2018 EEST.