Items where Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | F | G | H | J | K | L | P | S | T | Y | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 298.

A

Andryeyev, V. M. and Haliv, M. D. and Hrytsenko, H. Z. and Ilnytskyi, V. I. and Masnenko, V. V. and Petrechko, O. M. and Sytnyk, O. M. and Yaremchuk, V. P. (2019) Chronology in the timeline of historical knowledge : collective monograph. Other. Liha-Pres, Lviv-Toruń.

Avhustiuk, M. (А. М. Августюк) (2019) Peculiarities of efficient metacognitive monitoring of university students’ learning activity (Особливості формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (Вип.8). pp. 57-60. ISSN 2415–7384

C

Cмирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Пінський церковний собор 7–10 лютого 1942 року та його наслідки (The pinsk church council on 7–10 february 1942 and its consequences). Український історичний збірник (Вип.21). pp. 133-148.

D

Drobush, Iryna and Olkina, Olena and Vodopian, Tetiana and But, Illia (2019) Constitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine (Конституційна гарантія права на судовий захист у спорах щодо недійсності заповіту як підстави набуття права власності в Україні). Amazonia Investiga (8(22)). pp. 766-772.

Drobush,, Iryna (Дробуш Ірина) (2019) Municipalism in Ukraine: historical experience and perspectives on development (Муніципалізм в Україні: історичний досвід та перспективи розвитку). Forum Prava (58(5)). pp. 6-18. ISSN 1995-6134

Dziekański, P. (П. Джєканьський) and Lipa, А. (А. Ліпа) and Karpińska, U. (У. Карпіньська) (2019) Assessment and spatial diversity of the competitiveness of communes of the Świętokrzyskie province (Оцінка та просторове різноманіття конкурентоспроможності комун у Свєнтокшиському воєводстві). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 60-67. ISSN 2311-5149

F

Filonik, O. (О. Філонік) and Winters, S. (С. Уінтерз) (2019) Metaphors in brand names and advertising: pragmatic effect (Метафори у назвах товарів та в рекламі: прагматичний ефект). Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Філологія» (8(76)). pp. 18-20. ISSN 2519-2558

Fylypchuk, S. (С. Филипчук) (2019) Special spheres of the UGCC charitable activity in the light of confessional media: religious analysis (Специфічні сфери харитативної діяльності угкц в світлі конфесійних медіа: релігієзнавчий аналіз). SKHID (1(159)). pp. 95-98.

G

Grynko, Т. (Т. Гринько) and Klymenko, А. (А. Клименко) (2019) Ensuring the economic security of economic entities: a personnel component (Забезпечення економічної безпеки економічних суб’єктів: кадровий компонент). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (15(43)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

H

Handzilevska, H. (Г. Гандзілевська) and Nikitchuk, U. (У. Нікітчук) and Balashov, E. (Е. Балашов) (2019) Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants (Психолінгвістичні ресурси реалізації акмепотенціалу життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів). Psycholinguistics (26(1)). pp. 83-104.

J

Jakubowycz, M. (2019) Ciężkie losy wołyńskich muzułmanów. Przegląd tatarski (4). pp. 21-22.

Jakubowycz, M. (2019) Skomplikowane losy krymskotatarskich rękopisów. Przegląd tatarski (2). pp. 9-10.

Jakubowycz, M. (2019) Tłumaczenia Koranu na język ukraiński: zarys historii. przegląd tatarski (2). pp. 11-16.

K

Kneysler, Olga and Kryvytska, Olha and Shupa, Lesia and Huzela, Iryna (2019) Assessment of the competitive environment of the health insurance market. Problems and Perspectives in Management (17(2)). pp. 541-549. ISSN 1727-7051

Korepanov, Oleksiy and Mekhovich, Sergey and Karpenko, Nataliya and Kryvytska, Olha and Kovalskyi, Andrii and Karpenko, Roman (2019) Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic Forecasting. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 (3). pp. 7251-7255. ISSN 2277-3878

Kostiuk, O. and Eicher, K. (2019) Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language (Вивчення семантики дієслів із префіксом пере- в системі української мови як іноземної). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (5(73)). pp. 298-301. ISSN 2519-2558

Kozyar, M. (Козяр М.) (2019) Professional adaptation as one of the conditions for successful acquisition of a future profession by medical college students (Професійна адаптація як одна з умов успішного опанування майбутнім фахом студентами медичного коледжу). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 26-30. ISSN 2415–7384

L

Lebediuk, Vitalii and Shevchuk, Dmytro and Shershnova, Olena (2019) Course “European Identity Politics”. Academic year 2018-2019. Didactic materials. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Leśniewski, М. А. (Лєснєвський М. А.) (2019) Business angel as a message for enterprise of behavioral enterprises (Бізнес-ангел як повідомлення для поведінкового підприємства). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 37-43. ISSN 2311-5149

P

Parasiy-Vergunenko, Iryna (Ірина Парасій-Вергуненко) (2019) Методологічні аспекти управління витратами закладами вищої освіти: завдання, принципи та функції (Methodological aspects of the expenditures management by higher education іnstitutions: tasks, principles and functions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 193-198. ISSN 2311-5149

Podvorna, Olena and Zhovtenko, Taras (2019) NATO Arctic Policy in Statu Nascendi. Romanian Political Science Reviewr, XIX (2). pp. 163-186.

S

Savchuk, V. (Савчук В.) (2019) The interrelation between national self-consciousness and historical myths (Взаємозв’язки між національною самосвідомістю та історичними міфами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 9-15. ISSN 2415–7384

Shevchuk, Dmytro (2019) The Contemporary University: A Tradition that Creates the Future (Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość). Ethos (4(128)). pp. 315-327.

Shovkova, O. (O. Шовкова) (2019) Better learning through metacognitive monitoring: developing students’ critical thinking. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 57-65. ISSN 2415–7384

Smyrnov, A. (2019) The Ukrainian Orthodox Autocephalous movement during the years of German occupation. Annals of the University of Craiova. History (1(35)). pp. 43-53.

Stanibula, S. (С. Станібула ) (2019) Formation of productive coping behavior at students. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 16-19. ISSN 2415–7384

T

Tkachuk, O. (2019) The connection between the rating of judgments of learning and the peculiarities of work with the learning material during the lecture. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (8). pp. 61-65. ISSN 2415–7384

Trofymovych, V. and Sukhykh, A. (2019) Struggle for provisions between soviet partisans and Ukrainian insurgents in 1943 – 1944 in Volyn region (Боротьба за продовольство між радянськими партизанами й українськими повстанцями на Волині у 1943 – 1944 рр.). Східноєвропейський історичний вісник (Вип.12). pp. 149-158.

Y

Yakubovych, M. (2019) Islamophobia in Ukraine and occupied Crimea: National Report 2018. In: European islamophobia report 2018. Seta, İstanbul, pp. 831-844.

Yaremchuk, V. P. (2019) Politicization of history: terms, methods, significance. Relevant research of historical sciences : collective monograph. pp. 280-297.

Yaremchuk, V. P. (2019) The problem of ethnicity of Chernyakhiv archeological culture in the scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi (Проблема етнічної належності черняхівської археологічної культури в науковій спадщині Михайла Брайчевського). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin] (Вип.11). pp. 190-202.

Z

Zakharevych, N. (Н. Захаревич) (2019) Key competencies through self-regulated learning, motivation and metacognition in school leavers. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 52-56. ISSN 2415–7384

І

Іванюк, І. (I. Ivaniuk) (2019) Простір соціального та кайротоп людини у соціально-філософському розрізі (The space of the social and the kyrotype of man in the socio-philosophical context). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 209-221.

Іванюк, І. І. (І. Ivanyuk) (2019) «Темпоральність свідомості» та «свідомість темпоральності» (Бергсон versus Гуссерль) («Temporality of consciousness» and «consciousness of temporality» (Bergson versus Husserl). Мультиверсум. Філософський альманах (3–4). pp. 132-144. ISSN 2078-8142

Ігнатуша, Г. (H. Ihnatusha) (2019) Внесок Олександра Воронина у національне відродження України (Alexander Voronyn’s contribution in national revival of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 49-53. ISSN 2409-6806

А

Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) (2019) «Зелені» технології інформаційної логістичної системи. Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ). pp. 96-98.

Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) (2019) Теплова помпа в системі енергозбереження. Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 лютого 2019 року). pp. 64-65.

Акіліна, О. В. (О. Аkilina) and Кислицька, І. І. (І. Kyslytska) (2019) Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (Project approach to enterprise’s competitiveness management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 29-36. ISSN 2311-5149

Александрова, Світлана (Svitlana Аleksandrova) and Оболенцева, Лариса (Larysa Obolentseva) and Радіонова, Ольга (Olga Radionova) (2019) Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні (Socio-economic problems of tourist industry development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 43-46. ISSN 2311-5149

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти (The Role of Ukrainians Abroad in Ukrainian Public and Cultural Diplomacy: Historical and Modern Aspects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.29). pp. 54-65. ISSN 2409-6806

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Українці в Болгарії і Україна: потенціал співпраці (Ukrainians in Bulgaria and Ukraine: the potential of cooperation). Україна і Болгарія в історії Європи : збірник наукових праць. pp. 180-197.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Рецензія: З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Атаманенко, Алла (А. Atamanenko) (2019) Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення. Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал (1(64)). pp. 159-168. ISSN 2079-1828

Б

Бакай, А. Є. and Бишнсъка, М. М. and Бойко, С. Г. and Васюк, Н. О. and Винник, Н. П. and Гайдаш, Д. С. and Гущук, І. В. and Дацюк, В. В. and Князевич, В. М. and Корольчук, О. Л. and Кульгінський, Є. А. and Осик, С. В. and Савіна, І.В. and Федоренко, Т. А. and Фірсова, О. Д. and Ушакова,, O. І. and Юрочко, Т. П. (2019) Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія".

Балинська, Д. (D. Balynska) (2019) Львів у контексті українсько-польського пограниччя (Lviv in the context of the Ukrainian-Polish border). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 57-64.

Баранник Лілія, Liliya Barannyk (2019) Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні (Public health as an indicator of the social capital development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 64-69. ISSN 2311-5149

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2019) Джерела до історії Православної церкви Волині на початку ХІХ ст. (на прикладі храмів Заславщини). Православна церква в українському державотворенні: зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Наук. серія «Світові традиції державного управління» (VII). pp. 178-190.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2019) Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року. Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 70-75.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2019) Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) (The Regulation of Economic Activities of the Jewish Community in Volyn in the 18th century (the Case of 1759 from Liubarʼs Parish Register). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Вип. 1, Т. 2 (27). pp. 70-83.

Близняк, М. (M. Blyzniak) and Ковальська-Павелко, І. (I. Kovalska-Pavelko) (2019) «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) (“Similar to Yaroslav Dmytrovych, I was a history major at Ivan Franko National University of Lviv…”. Yaroslav Isaievych’s letters (1936–2010) to Mykola Kovalskyi (1929–2006)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.28). pp. 116-130.

Близняк, М. Б. (M. Blyzniak) (2019) Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. Острозька давнина (Вип.6). pp. 335-343.

Близняк, Ольга (Olha Blyzniak ) (2019) Роль Німеччини в дискусіях щодо посилення східної політики ЄС за участі країн «Нової Європи» (Germany’s role in the discussions about the intensification of EU’s eastern policy with the participation of the “New Europe” countries). European political and law discourse, 6 (3). pp. 11-19. ISSN 2336‐5439

Богатирьова, Євгенія (Yevheniia Bohatyrova) and Мартинюк, Ірина (Iryna Martyniuk) (2019) Оподаткування праці в Україні: ґенеза та перспективи розвитку (Labor taxation in Ukraine: genesis and development prospects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 48-54. ISSN 2311-5149

Боженко, В. В. (V. Bozhenko) and Бойко, А. О. (А. Boyko) and Кіріл’єва, А. В. (А. Kirileva) (2019) Оцінка структурних змін в соціальному та економічному розвитку національної економіки під впливом військового конфлікту (Assessment of structural changes in social and economic development under influence of military conflict). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 10-16. ISSN 2311-5149

Бондар, В. (V. Bondar) (2019) Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття (Scientific novelty as methodological description of research: essence and concept). Молодий вчений (4 (68)). pp. 220-223. ISSN ISSN 2304-5809

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Найдавніші зображення пар тварин, людей і териантропів 33-31 тисячоліття до нової ери (The most ancient images of couples of animals, people and terianthrops of the 33–31 millennium bс). Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство., Вип.40 (№ 1). pp. 221-228.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Іконостаси та кіоти Свято-Троїцької церкви в с. Межиріч Острозького району ( Iconostasis and Kyoto of Holy Trinity Church in the village Mezhyrich Ostroh district). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 197-214.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення тероїстичних та тотемістичних уявлень первісного людства (The most ancient images of therianthropes (animal men) as reflection of the terestheistic and totemic representations of prehistoric mankind). Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць (№ 35). pp. 119-123.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Портрети членів родини князя Олександра Острозького в музеях України і Польщі ( Portraits of members of the Prince's family Alexander Ostrozkiy in museums of Ukraine and Poland). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 49-63.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Руй Раїса Федорівна – директор Острозького державного історико-культурного заповідника (Rui Raisa Fedorovna – director of Ostroh state historical and cultural reserve). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 225-238.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Вплив релігійно-світоглядних чинників на організацію простору в будівлях найдавніших поселень Близького Сходу XI-VII тисячоліть до н.е. (The infl uence of religious and worldview factors on the organization of space in the buildings of the most ancient settlements of the Middle East XI – VII millennium BC.). Вісник ХДАДМ. Історія мистецтва (№ 2). pp. 38-45.

Бондарчук, Я. В. (Bondarchuk Y. ) (2019) Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту (Symbolic meaning of the image of the bird as a reflection of the religious and worldview notions in the Paleolithic art). Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури, Т. 2. pp. 53-63. ISSN 2617-8907.

Борейко, В. І. (V. Boreiko) (2019) Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності (World experience in economic development stimulation and poverty overcoming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (12(40)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Борейко, Володимир (Volodymyr Boreiko) (2019) Соціальні орієнтири для національної економіки (The social landmarks for national economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 35-39. ISSN 2311-5149

Борисова, Вікторія (Victoria Borysova) (2019) Екологічний аудит природних ресурсів АПВ (Natural resources of agricultural production environmental audit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 47-51. ISSN 2311-5149

Боровик, М. (M. Borovyk) (2019) Застосування мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти (Application of the network-center approach in the management of higher education institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 28-32. ISSN 2311-5149

Брезицька, Д. М. (2019) Інфекційні ризики при поводженні з медичними відходами. Матеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров ’я. «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі виклики сьогодення і перспективи розвитку» 25-26 вересня 2019 року. pp. 34-35.

Брезицька, Д. М. (D. Brezytska) and Гущук, І. В. (I. V. Guschuk) (2019) Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні (Problem issues during handling of medical waste in Ukraine). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України (3(81)). pp. 44-50.

Бурлакова, І. (Iryna Burlakova) (2019) Соціальні аспекти професійного здоров’я фахівців економічної сфери (Social aspects of occupational health of specialists of the economic sphere). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 78-83. ISSN 2415–7384

В

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Адаптивна метадрама в творчості Лесі Українки (на прикладі перегуків з п’єсами Гергарта Гауптмана). Scientific Journal Virtus (25). pp. 188-191.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Жанрово-стильова диспозиція мета драми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (5(73)). pp. 317-321.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Творчість Ігоря Костецького у контексті європейської метадрами (Creative Work of Igor Kostetsky in the Context of European Metadrama). Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia. pp. 247-256.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Жанрово-стильова диспозиція метадрами (Genre and style disposition of metadrama). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (5(73)). pp. 317-321. ISSN 2519-2558

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Леся Українка у творчій рецепції Юрія Косача та Ігоря Костецького (Lesya Ukrainka in creative perseption of Yuriy Kosach and Ihor Kostetsky). Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені, XI. pp. 53-64.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Структура метадрами Людмили Коваленко «Героїня помирає в першому акті» (The metadramatic structure of the play «The heroine dies in the first act» by Ludmyla Kovalenko). Закарпатські філологічні студії (Вип.7). pp. 112-116.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Театральний дискурс як основа метадраматизму в п’єсах Володимира Винниченка (Theatrical discourse as a basis of metadrama in plays by Volodymyr Vynnychenko). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Т. 30 (69), 2 (1). pp. 26-31.

Вітлінський, Вальдемар (Valdemar Vitlinskyi) and Катуніна, Ольга (Olga Katunina) (2019) Моделювання динамічних факторних систем макроекономічних показників деяких країн (Modeling of dynamic factor systems of macroeconomic indicators of some countries). Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 88-97. ISSN 2311-5149

Валігура, В. А. (V. Valihura) (2019) Соціально-економічні домінанти оподаткування власності в Україні (Socio-economic dominants of property taxation in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 83-90. ISSN 2311-5149

Васіна, М. (M. Vasina) (2019) Співвідношення стурбованості глобальними екологічними проблемами й особливостями емоційної сфери підлітків (The relationship between the anxiety of global environmental problems and special features of the emotional sphere of adolescents). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 67-72. ISSN 2415–7384

Васильчук, Ірина (Iryna Vasylchuk) (2019) Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку (Finances transformative possibilities in transition towards a sustainable development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 81-85. ISSN 2311-5149

Витюк, В. О. (V. Vytiuk) (2019) Комплексна реформа ПДФО в контексті запровадження накопичувальної пенсійної системи (Comprehensive personal income tax reform in the context of the cumulative pension system introduction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 91-98. ISSN 2311-5149

Волошин, С. (S. Voloshyn (2019) Особливості змісту соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища (Features of content of social and psychological adaptation of internally displaced persons to a new social environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 73-76. ISSN 2415–7384

Вороніна, Олена (Olena Voronina) (2019) Стан і перспективи зовнішньоекономічних операцій Харківського регіону (Current state and perspectives of the foreign economic operations in Kharkiv region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 11-15. ISSN 2311-5149

Воронкевич, О. (O. Voronkevych) (2019) Cхильність майбутніх педагогів до віктимної поведінки (Predisposition of future teachers for the victim behavior). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№8). pp. 4-8. ISSN 2415–7384

Вронська, В. (V. Vronska) (2019) Аналіз проблем та особливостей професійної діяльності медичних сестер ДНЗ (Аnalysis of problems and peculiarities of professional activity of medical settlement of preschool educational institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№ 8). pp. 9-12. ISSN 2415–7384

Г

Гільман, А. (A. Hilman) and Кулеша, Н. (N. Kulesha) (2019) Упровадження навчально-терапевтичної програми «Психосоматика» в практичну діяльність психолога (Implementation of the educational and therapeutic program “Psychosomatics” in the psychologist’s practical activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 85-90. ISSN 2415–7384

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «цифрові інформаційно-комунікаційні технологїї в освіті: досвід і виклики». pp. 30-33.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов. Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». pp. 30-31.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», 2. pp. 47-51.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій (Criteria, indicators and levels of development of communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(90)). pp. 24-37. ISSN 3212-5993

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень (Сommunicative competence of future teachers of foreign languages as a subject of scientific research). Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». pp. 327-338.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості підходів до проектування структури комунікативної компетентності фахівців (Peculiarities of approaches то designing the structure of the communicative competency of specialists). Znanstvena misel, 2 (32). pp. 39-41.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості апробації моделі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій на формувальному етапі експерименту (Peculiarities of approbation of model formation of communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies). Znanstvena misel,, 2 (35). pp. 51-54. ISSN 3124- 1123)

Ганаба, (S. Hanaba) (2019) Ідентичність та ідентифікації у мережевих структурах (Identity and identity in network structures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 3-7.

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) (2019) Психолого-акмеологічний супровід вчителя початкової школи в час реформ (Psycho-acmeological support for elementary school teachers during reforms). Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). pp. 254-257.

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) (2019) Роль лідерів літературних об’єднань другої та третьої хвилі еміграції в організації акмеологічного середовища ( The role of leaders of literary associations of the second and third waves of emigration in the organization of the acmeological environment). Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 57-59.

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) and Клімук, В. (V. Klimuk) (2019) Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів (Psychological barriers to the formation of acme competencies of future primary school teachers). Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 квітня 2019 року), Ч. 2. pp. 6-10. (Submitted)

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) and Червінко, Л. (L. Chervinko) (2019) Сценарні установки як чинник професійного вигорання вчителів початкової школи (Scenario settings as the factor of professional burnout of primary school teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (Вип.8). pp. 13-17. ISSN 2415–7384

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2019) Психологічний імунітет журналістів у контексті сценарних установок (Psychological immunity of journalists in the context of scenarios setting). Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету. pp. 43-45.

Гандзілевська, Г. Б. and Клімук, В. В. (2019) Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Ч.2). pp. 6-10.

Гнатишин, Л. (L. Hnatyshyn) (2019) Діагностика доданої вартості продукції фермерських господарств (Diagnostics of the added value of products of farming enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 33-37. ISSN 2311-5149

Гнилицька, Лариса (Larisa Gnylytska) and Аль-газу, Али (Ali Al-gazu) (2019) Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії (Accounting policy dominants in management of aviation company operating costs). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 169-175. ISSN 2311-5149

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Діяльність Марка Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево» (M. Antonovych’s activity within the Student association of national solidarism “Zarevo”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 40-48. ISSN 2409-6806

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (Slavic studies in works of Marko Antonovych). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 142 (3). pp. 42-45.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США) (The work of Mark Antonovych in the Ukrainian Free Academy of Sciences (USA)). Universum Historiae et Archeologiae : науковий журнал. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. pp. 184-193. ISSN 2664-9950 (Print)

Гонгало, С. Й. (S. Honhalo) (2019) Використання положень графології у судовому почеркознавстві (Use of the Provisions of Graphology in Forensic Handwriting Studies). Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук.-практ.конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.). pp. 136-139.

Грінченко, (Раїса) Raisa Hrinchenko (2019) Комплексна методика оцінювання ефективності змін на підприємстві (Complex method of enterprises changes efficiency evaluation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 28-33. ISSN 2311-5149

Гусак, П. (P. Husak) (2019) Йосиф у Єгипті: альтернативне прочитання (спроба герменевтичного аналізу) (Joseph in Egypt: an alternative reading (attempt of hermeneutical analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 79-88.

Гущук, І. В. (2019) Чи запрацює в Україні державна система соціально-гігієнічного моніторингу? Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини. (Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю) 12 березня 2019 р.. pp. 53-55.

Д

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2019) Теоретико-ігрові моделі взаємодії виробника і посередника в каналі товароруху (Theoretical-game models of manufacturer and intermediary interaction іn the channel of commodity movement). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 207-212. ISSN 2311-5149

Дебунов, Леонід (Leonid Debunov) and Яковенко, Олександр (Alexander Yakovenko) (2019) Аналіз сучасних підходів до визначення поняття фінансової стійкості підприємства (Analysis of modern approaches to defining the concept of financial sustainability оf enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 86-91.

Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) (2019) Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Working Paper. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. (In Press)

Дем'янчук, Ольга (O. I. Demianchuk) (2019) Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України (Formation and realization of the financial potential of administrative-territorial units’ balanced development in Ukraine). Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) (2019) Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями (Concepts of balanced development in the management of administrative аnd territorial units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 92-100. ISSN 2311-5149

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) (2019) Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації (Tendencies of forming financial resources of local budgets in Ukraine in the context of administrative and territorial reforming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 55-65. ISSN 2311-5149

Деркач, Т. В. (Tetiana Derkach) (2019) Тенденції просторово-часових змін міжнародних резервів країн світу (Modern tendencies of spatial-temporary changes in the international reserves of the countries of the world). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 4-10. ISSN 2311-5149

Довбенюк, Д. А. (D. Dovbeniuk) (2019) Аналіз роботи посередників з працевлаштування закордон у розрізі регіональних ринків праці України (Analysis of abroad employment agencies activity on regional labor market context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 68-74. ISSN 2311-5149

Дядюн, О. О. (О. Diadiun) (2019) Використання аудиторських процедур при аудиті нематеріальних активів (Using of audit procedures in the audit of intangible assets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 146-152. ISSN 2311-5149

Дячок, Н. В. (N. Diachok) and Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2019) Теоретик-методологічні засади корпоративної культури університетів (Theoretical and methodological foundations of corporate culture of universities). ΛΌГOΣ. ONLINE. International scientific e-journal (1). ISSN 2663-4139

Ж

Жулинський, М. (M. Zhulynskyi) (2019) Учений-інтелектуал світового рівня (до століття від дня народження Омеляна Пріцака) (Intellectual scientist world level (to the century from the Omelyan Pritsak's birthday)). In: Лекція у Національному університеті "Острозька академія", м. Острог.

Жулинський, М. (M. Zhulynskyi) (2019) «А на москалів не вважайте…»: російська мова як інструмент мовно-культурної та політичної експансії (Russian as a tool linguistic, cultural and political expansion). In: Лекція у Національному університеті "Острозька академія", м. Острог.

Журавльова, І. В. (І. Zhuravlyova) (2019) Система аналітичного інструментарію аналізу функціювання інтелектуального капіталу (Analytical tools system for the analysis of intellectual capital functioning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 75-81. ISSN 2311-5149

Журавльова, О. (O. Zhuravlova) (2019) Cутність феномену прокрастинації: функціональний і дисфункціональний аспект (The essence of the phenomen of procrastination: functional and dysfunctional aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№ 8). pp. 18-21. ISSN 2415–7384

Журавльова, О. (O. Zhuravlova) and Журавльов, О. (O. Zhuravlov) (2019) Сутність феномену прокрастинації: функціональний і дисфункціональний аспект (Cognitive-behavioral approach to interpreting the concept of mutuality “procrastination”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№ 9). pp. 4-9. ISSN 2415–7384

З

Зінкевич, Анастасія (Anastasiia Zinkevych) (2019) Анкетування підприємств як технічний прийом аудиту податків (Enterprises questionnaire as a technical approach to taxes audit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 176-180. ISSN 2311-5149

Загурская, М. (M. Zahurska) (2019) Проблема формирования городской идентичности в работе Т. Ричардсон «Калейдоскопическая Одесса: история и место в современной Украине» (The problem of formation of urban identity in the work of T. Richardson “Kaleidoscopic Odessa: history and place in modern Ukraine”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 39-43.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2019) Ідея людини та питання її визначеностей (The idea of ​​man and the question of his definitions). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 16-21.

Зайцев, Олександр (Oleksandr Zaitsev) and Похилько, Світлана (Svitlana Pokhylko) (2019) Наслідки колапсу малого та середнього підприємництва (Consequences of small and medium business сollapse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 16-20. ISSN 2311-5149

Залужна, А. ( A. Zaluzhna) (2019) Життєвий світ людини як світ культури (Human life as a world of culture). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 29-41.

Захарченко, В. І. (V. Zakharchenko) (2019) Функційні й управлінські характеристики економічних реформ на національному та регіональному рівнях (Functional and management characteristics economic reform on the national and regional levels). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 9-15. ISSN 2311-5149

Зачосова, Наталія (Nataliia Zatshosova) (2019) Моделювання механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки професійних учасників фінансового ринку з урахуванням державного впливу на цей процес (Modeling of the financial and economic safety management mechanism for the рrofessional participants of the financial market with account of government іmpact on this process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 101-105. ISSN 2311-5149

Зелінська, Галина (Halyna Zelinska) (2019) Розвиток регіонального ринку праці у контексті формування економіки знань (Regional labor market development in the context of the knowledge economy formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 70-74. ISSN 2311-5149

Зелінська, Галина (Halyna Zelinska) and Процишин, (Аліна) Alina Protsyshyn (2019) Регіони України у умовах становлення економіки знань (Regions of Ukraine in the conditions of the economics of knowledge development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 40-46. ISSN 2311-5149

К

Кіреєва, З. (Z. Kireeva) and Аносєнкова, С. (S. Anosenkova) (2019) Репрезентації часу держслужбовців та їх зв’язок із видами ригідності (Сonnection of representations of time to different types of rigidity of civil servants). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№8). pp. 22-26. ISSN 2415–7384

Кічурчак, Маріанна (Marianna Kychurchak) (2019) Оцінка диференціації освітніх суспільних благ в умовах формування соціального капіталу і сталого розвитку економіки України (Estimation of educational public goods differentiation due to social capital formation and sustainable development of Ukraines economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 75-79. ISSN 2311-5149

Карповець, М. (M. Karpovets) (2019) Перформативність як умова гетерогенності суспільства: культурно-антропологічний аспект (Performativity as a condition for heterogeneity of society: a cultural and anthropological aspect). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 134-156.

Карповець, Х. (Kh. Karpovets) (2019) Правописна компетентність як результат навчання майбутніх філологів: аналіз анкетування. Філологічна освіта: компетентнісна парадигма: матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції (15 листопада 2019 р.). pp. 66-69.

Карповець, Х. (Kh. Karpovets) (2019) Проєктний метод у навчанні правопису: вища школа. Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 жовтня 2019 р.). pp. 43-45.

Карповець, Х. (Kh. Karpovets) (2019) Аналіз навчально-методичного забезпечення з вивчення правопису у вищій школі (Analysis of educational and technical support in the learing of spelling in high school). Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія «Педагогічні науки». Вип.3 (41). pp. 155-165.

Кириченко, А. В. (A. Kyrychenko) (2019) Особливості страхування життя населення (Peculiarities of population life insurance). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 104-107. ISSN 2311-5149

Клак, В. (Vitaly Klak) (2019) Психологічні особливості розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку (Psychological features of logical thinking development of preschool children). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 21-25. ISSN 2415–7384

Клинова-Дацюк, Г. (H. Klynova-Datsiuk) (2019) Проблеми козацько-­гетьманської доби в працях членів Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині (1947–1950 рр.) (Problems of the cossack-hetman era in the works of members of Shevchenko Scientific Society in Germany (1947–1950)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 67-74. ISSN 2409-6806

Клюско, Лідія (Lidiya Klyusko) (2019) Теоретичні аспекти формування податкового потенціалу банківської системи (Theoretical aspects of the banking system tax potential forming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 106-112. ISSN 2311-5149

Кобилянська, Г (H. Kobylanska) (2019) Практична діяльність та репертуар музично-хорового товариства «Коломийський боян» (1895–1939) (Practical activity and repertoire of the musical and choral society “Kolomyiski boyan”(1895–1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 132-139.

Кобилянський, В. (V. Kobylanskyy) (2019) «Десять заповідей для молодого співака» Валерія Висоцького: зміст і практичне застосування (Valerii Vyskockyy’s“Ten commandments for a younq singer”: content and practical usage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.20). pp. 118-123.

Козак, Людмила (Lyudmila Kozak) (2019) Напрями розвитку стратегічного партнерства підприємств АПК України (Directions for developing strategic partnerships of agroindustrial complex enterprises in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 21-26. ISSN 2311-5149

Кондратенко, Наталія (Nataliia Kondratenko) and Новікова, Марина (Marina Novikova) and Волкова, Мілиця (Militza Volkova) (2019) Теоретико-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю організації (Theoretical and methodical provision of organizations’ investment activity management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. (12(40)). pp. 52-57. ISSN 2311-5149

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 75-87. ISSN 2409-6806

Корж, Н. (N. Korzh) (2019) Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід (Strategic management of organizational innovation in trade. Network approach). укові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 38-43. ISSN 2311-5149

Костенко, Г. (H. Kostenko) (2019) Ідентичність у пустці, або деякі риси стану постколоніальності у романі Сергія Жадана «Ворошиловград» (Identity in the emptiness, or some features of postcoloniality of Ukrainian culture in Sergiy Zhadan’s novel “Voroshilovgrad”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 32-38.

Кочерга, С. (S. Kocherga) (2019) Милая мама...»: емпативнвна інтерпретація епістолярного образу Олени Пчілки («My Sweet Mother ...»: an Empathetic Interpretation of Olena Pchilka’s Epistolary Image). Слово і час (10). pp. 37-43.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Європеїзм Лесі Українки у світлі літературознавчих студій Наталки Іщук-Пазуняк (Lesia Ukrainka’s europeanism in light of works of Natalia Ishchuk-Pazuniak). Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені. pp. 126-138.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Поетика драматургії Лесі Українки у вимірах тілесності (The Poetics of Lesya Ukrainka’s Dramaturgy in Coordinates of Corporeality). Волинь філологічна: текс і контекст. Леся Українка і персоналії епохи (Вип.26). pp. 109-119.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Український літературний іконостас у художньому світі сонетарію Івана Мацинського (Ukrainian Literary Iconostasis in the Art World of Ivan Matsinsky's Sonnets). Ivan Macinský - ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove. pp. 13-19.

Кравець, Д. (D. Kravets) (2019) Архів Мирослава Прокопа у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника (Myroslav Prokop’s archive in the funds of the Department of manuscripts of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 107-112. ISSN 2409-6806

Кривицька, О. Р. (O.Kryvytska) (2019) Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя (Conceptualization of Management Accounting of Life Insurance Companies). Проблеми економіки (2(40)). pp. 157-163. ISSN 2222-0712

Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2019) Оцінка діяльності компаній зі страхування життя з застосуванням кореляційного аналізу (Evaluation of Life Insurance Companies Using Correlation Analysis). Бізнес Інформ (5). pp. 162-168. ISSN 2222-4459

Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2019) Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (The System to Control Performance of Life Insurance Companies as an Information Resource). Проблеми економіки (1). pp. 191-198. ISSN 2222-0712

Кривицька, Ольга (Olha Kryvytska) (2019) Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя (Statistical analysis of life insurance company’s expenses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 181-187. ISSN 2311-5149

Крисак, А. І. (А. Krysak) (2019) Сек’юритизація: нові виклики у системі інституціонального забезпечення відтворення та охорони меліорованих земель (Securitization: new challenges in the system of institutional provision of recovery and protection of meliorated land). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 17-22. ISSN 2311-5149

Кузь, В. (V. Kuz) (2019) Проблема національної ідентичності у жіночій прозі української діаспори (The problem of national identity in the womenliterature of Ukrainian diaspora). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 124-131.

Кузьмак, О. М. (O. Kuzmak) (2019) Теоретична концептуалізація ризикології у банківській діяльності (Theoretical conceptualization of risk study in banking activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 99-103. ISSN 2311-5149

Кузьменко, О. В. (О. Kuzmenko) and Яровенко, Г. М. (H. Yarovenko) and Левченко, В. П. (V. Levchenko) and Миненко, С. В. (S. Mynenko) (2019) Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом (Automation of the process of financial monitoring of legalization of illegally acquired money). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 162-171. ISSN 2311-5149

Кулаковський, Петро (2019) Наплив шляхти великого князівства литовського на Чернігово-Сіверщину (1618-1648 рр.). VІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі». pp. 54-62.

Кулиняк, Ігор (Ihor Kulyniak) and Прокопишин-Рашкевич, Любов (Lyubov Prokopyshyn-Rashkevych) and Бородавко, Анастасія (Anastasiya Borodavko) (2019) Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України (Evaluation of commercial banks financial security level in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 113-118. ISSN 2311-5149

Л

Ліснічук, Оксана (Oksana Lisnichuk) (2019) Сучасні теоретичні підходи до оцінки стійкості фінансової системи країни (Modern theoretical approaches to assessing the stability of the financial system оf the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 124-131. ISSN 2311-5149

Лісовська, О. О. (О. Lisovska) (2019) Діяльність страхових компаній на ринку медичних страхових послуг в Україні (Activity of insurance companies in the health insurance services market in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 113-119. ISSN 2311-5149

Лантух, К. О. (K. Lantukh) (2019) Бюджетне фінансування соціальних функцій держави: сутність, значення та складові (Budgetary financing of social functions of the state: essence, significance and components). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 108-112. ISSN 2311-5149

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2019) Плинність партійних систем у посткомуністичних країнах (1992−2019) (Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 1 (17). pp. 79-95.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2019) Методологічний огляд інструментів дослідження регіональної підтримки політичних партій. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року (Вип.3). pp. 62-67.

Летняк, Софія (Sofia Letniak) (2019) Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні (Current state and prospects for the development of the market of life in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 119-123. ISSN 2311-5149

Лукашенко, А. В. (A.V. Lukashenko) (2019) Українсько-угорські відносини в контексті євроатлантичної інтеграції України (Ukrainian-hungarian relations in the context of Ukraine’s euro-atlantic integration). Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини». pp. 148-159.

М

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2019) Неозапозичення в українському футбольному інтернет-дискурсі (Nove prevzete besede v ukrajinskem nogometnem spletnem diskurzu). Slavia Centralis. Številka 2, letnik XII. pp. 96-113.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) and Герасимчук, Д. (D. Herasymchuk) and Давидюк, І. (I. Davydiuk) and Кухарська, В. (V. Kukharska) and Марценюк, Т. (T. Martsenyuk) and Місюра, І. (I. Misiura) and Немикіна, В. (V. Nemykina) and Омелянчук, С. (S. Omelianchyk) and Савчук, Н. (N. Savchuk) and Цикалюк, І. (I. Tsykaluik) and Тимчук, А. (A. Tymchuk) and Ярошик, О. (O. Yaroshyk) (2019) Граматики слов'янської правильности синтагма (переклад із церковнослов'янської). -, Острог. (Unpublished)

Маліцкі, Ян (Jan Malicki) (2019) Польсько-українська співпраця в межах передвоєнного прометеївського руху (люди, події, ідеї) (Polsko-ukraińska współpraca w ramach przedwojennego ruchu prometejskiego (ludzie, wydarzenia, idee)). In: Лекція у Національному університеті "Острозька академія", 12 жовтня 2012 р., м. Острог.

Малахов, B. (V. Malakhov) (2019) Людина в боротьбі за буття (Man in the struggle for being). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 22-28.

Малахов, B. (V. Malakhov) and Чайка, Т. (T. Chaika) (2019) Слово про друга (A word about a friend). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 9-15.

Малек, А. (А. Malek) (2019) Wiedza ludowa w polskich poradnikach dla rodzicow z lat 1918–1989 (Folk knowledge in the polish Guidebooksfor parents from the years 1918–1989). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 89-101.

Малиновська, Н. (2019) Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року. Ідеологія та політика (1(12)). pp. 41-59. ISSN 2227-6068

Малиновська, Наталія (N. Malynovska) (2019) Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 4-5 травня 2019, Рівне, Україна.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Рецензія: «Вісник – Анґеліафорос»: щорічний українсько-­грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2019) Контрабанда і контрабандисти на «острозькій» ділянці східного кордону в 1921-1924 рр. (Smuggling and smugglers on Ostroh sections of the eastern border in 1921-1924.). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 122-130.

Матласевич, О. (O. Matlasevych) (2019) Проектування програми розвитку педагогічних здібностей: процесуальні та змістові аспекти (Design of pedagogical ability development program: processing and content aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 31-39. ISSN 2415–7384

Мацієвский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2019) Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі (Internal Conflict or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the War in Ukraine’s Donbas). Політичне життя (№2). pp. 55-68.

Мацієвский, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) (2019) Чому авторитаризм малоймовірний в Україні? (Why Authoritarianism Has Weak Chances in Ukraine?). PONARS Eurasia Policy Memo: No. 580.

Мацічкова, О. (O. Macíčková) (2019) Різнобічність творчої ідентичністі Гната Хоткевича – українського полі мата (Multilateralition of the creative identity of Gnat Khotkevych – Ukrainian polymath). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 71-78.

Мельник, Л. В. (L. Melnyk) (2019) Системні ризики іпотечного кредитування аграрної сфери: оцінка та шляхи зниження (System risks of mortgage lending in agrarian sphere: assessment and ways to reduce). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 120-126. ISSN 2311-5149

Мельник, О. (O. Melnyk) (2019) Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990­-х – на початку 2000­-х років (Mykola Kovalskyi’s scholarly contacts with the Ukrainian diaspora historians in the 1990s – at the beginning of 2000s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 88-96. ISSN 2409-6806

Мельник, О. (O. Melnyk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2019) «Bони повірили в мене, а я повірив у них» (особливості наукової школи М.Ковальського) ("They believed in me and i believed in them" (М.Kovalskyi’s Scientific School Features)). Український історичний журнал (№1). pp. 137-165.

Мельник, О. (O. Melnyk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959–1963 рр.). Universum Historiae et Archeologiae, 2(27) (Вип.1). pp. 25-39.

Микитенко, Неля (Nelia Mykytenko) (2019) Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації (Electronic document circulation systems as an imperative in terms of modern іnformatisation tendencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 213-217. ISSN 2311-5149

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) (2019) Листи М. П. Ковальського до О. М. Апанович (Mykola Kovalskyi’s letters to Olena Apanovych). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 113-122. ISSN 2409-6806

Момот, Олександр (Oleksandr Momot) (2019) Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків (Regulation of transnational banks credit expansion). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 132-139. ISSN 2311-5149

Москвина, Анастасия (Anastasiia Moskvina) and Сапега, Александра (Alexandra Sapega) (2019) Баланс экологизации и экономического роста как необходимое условие для будущего существования цивилизации (The balance of ecologizations and economic growth аs a necessary condition for the future existence of civilization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 4-9. ISSN 2311-5149

Н

Нагірний, М. (М. Nahirnyi) (2019) Хорватсько-­українські взаємини у дослідженнях Здравки Злоді (Croatian-Ukrainian relations in Zdravka Zlodi’s studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 97-100. ISSN 2409-6806

Назарук, В. М. (V. Nazaruk) (2019) Лігвокультурні аспекти перекладів віро повчальних текстів українською мовою. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: Збірник матеріалів засідання круглого столу. pp. 126-132.

Назарук, В. М. (V. Nazaruk) (2019) Окремі штрихи до історії перекладів сакральних текстів англійською та грецькою мовами (на прикладі Корану) (Separate touches for the history of translations of the sacred texts in English and Greek (on the example of the Koran)). Journal of the Modern Islamic Studies: scientific journal (1(1)). pp. 19-23. ISSN 2707-4013

Недільська, А. (A. Nedilska) (2019) Архетип сім’ї: міфологічне підгрунтя формування культурної ідентичності народів Верхньої Гвінеї (Family archetype: the mythological basis for the cultural identity formation in Upper Guinea peoples). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 65-70.

О

Онопченко, І. (I. Onopchenko) (2019) Психологічна валідизація і культурна адаптація опитувальника “The Workaholism Facet-Based Scale” (WFBS)(Psychological validation and cultural interpretation of the questionnaire “The Workaholism Facet-Based Scale” (WFBS)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 92-96. ISSN 2415–7384

Осадча, Ольга (Olha Osadcha) and Левицька, Ірина (Iryna Levytska) (2019) Управлінський аналіз як аналітична функція управлінського обліку (Managerial analysis as analytical function of managerial accounting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 188-192. ISSN 2311-5149

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2019) Особливості змістового наповнення дисципліни «Бібліотечна справа» для підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (на прикладі Національного університету «Острозька академія») ( Features of semantic content of the discipline "Library affairs" for the preparation of specialists in the specialty 029 "Information, library and archival affairs" (on the example of the National University "Ostroh Academy")). V науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (20 листопада – 1 грудня 2019 року, м. Острог).

П

Патарідзе-Вишинська, Марина (Maruna Pataridze-Wushunska) (2019) Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою (Diagnostics of the financial state of enterprises how a financial safety management tool). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 140-145. ISSN 2311-5149

Патлань, Ю. (Y. Patlan) (2019) Про досвід ідентифікації декількох течій християнства в символістських текстах Василя Єрошенка японською мовою («Орлині душі» та «Квітка досконалості») (On the experience of identifying several trends of Christianity in the symbolic texts by Vasyl Yeroshenko in the Japanese language (“The eagles’ souls” and “The flower оf perfection”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 14-31.

Пашнина, Анна (Anna Pashnina) (2019) Особливості узгодженості обов’язкового і добровільного страхування в системі фінансового забезпечення медичного страхування (Consistency features of compulsory and voluntary insurance in system of medical insurance financial provision). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 82-86.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації (Actualization of the ideas of the Toronto School in the study of religious communication). Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип.1-2 (167-168). pp. 159-173.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації (Methodological challenges in the study of mass religious communication). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (143(4)). pp. 119-123.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Сучасна людина в комунікативному полі культури (Modern man in the communicative field of culture). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 67-85.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Pитуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа (Ritual model of mass religious communication and new media). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (140(1)). pp. 78-82.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (Religious content in new media: ukrainian segment). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (141(2)). pp. 107-110.

Пивовар, Ю. (Y. Pyvovar) and Дворнікова, О. (O. Dvornikova) (2019) Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччини (The problem of cultural identity through the prism of the historical legacy of Germany). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 113-117.

Плотницька, С. І. (S. Plotnytska) (2019) Дослідження впливу характеристик топ-менеджменту підприємств на процес прийняття рішень (Top management teams’ characteristics influence on strategic decision-making). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 44-47. ISSN 2311-5149

Полінкевич, О. М. (О. Polinkevych) (2019) Інклюзивний розвиток підприємств як вимір економічного зростання (Inclusive enterprise development as a measure of economic growth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 48-52. ISSN 2311-5149

Полінкевич, Оксана (Oksana Polinkevych) (2019) Матриця вибору інструментів продакт плейсменту у маркетинговій діяльності підприємств (The matrix of the product placement instruments selection for the marketing аctivities of enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 58-62.

Попов, В. (V. Popov) and Попова, О. (O. Popova) (2019) Соціально-колективні та індивідуальні виміри поняття «світогляд» (Social-collective and individual dimensions of the concept of «worldview-as-map»). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 117-133.

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2019) Роль та місце гетьманича Данила Скоропадського у розгортанні українського монархічного руху в еміграції у 1931–1957 рр. (The role and place of hetmanych Danylo Skoropadskyi in the development of Ukrainian monarchial movement in emigration period (1931–1957)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 25-32. ISSN 2409-6806

Потульницький, Г. (H. Potulnytskyi) (2019) Основні етапи дипломатичної діяльності гетьманича Григора Орлика з інтеграції козацького чинника до зовнішньої політики Франції у 1729–1759 рр. (The main trends of the diplomatic activity of hetmanych Grygor Orlyk in the framework of integration of the cossack factor to foreign policy of the Kingdom of France in 1729–1759). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 6-14. ISSN 2409-6806

Пріхно, І. М. (I. Prikhno) (2019) Фінансування соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації в Україні (Financing the socio-economic development of territories under decentralization in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 127-132. ISSN 2311-5149

Примачок, (Л. L. Prymachok) (2019) Соціально-психологічне забезпечення підготовки майбутніх фізичних реабілітологів (Social and psychological support of professional growth of future physical rehabiliters). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 40-46. ISSN 2415–7384

Присяжнюк, П. В. (P. Prisyajnyuk) (2019) Теоретичні аспекти розкриття сутності поняття управління, його види та складові (Theoretical aspects of the essence of governance disclosure, its types and compositions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 53-58. ISSN 2311-5149

Пришляк К. М, К. М. (K. Pryshliak) (2019) Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель (World experience in terms of the agricultural land market formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 16-23. ISSN 2311-5149

Проніна, В. (V. Pronina) (2019) Текстові методики дослідження мотиваційно-смислової сфери жінки в процесі реалізації материнської поведінки (Textual techniques of studing the motivational and semantic sphere of a woman in the implementation of maternal behavior). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 97-102. ISSN 2415–7384

Просов, В. (V. Prosov) (2019) Іпотечне кредитування в Україні: передумови та сучасний стан (Mortgage lending in Ukraine: background and current state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 24-34. ISSN 2311-5149

Р

Разумова, Г. (R. Hanna) (2019) Прогностичний підхід до планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці (Forecasting approach to planning of management actions aimed on changes in regulatory policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 11-14. ISSN 2311-5149

Рейдерман, И. (I. Reyderman ) (2019) Проблемы личностной идентичности (The problems of personal identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 44-51.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2019) Журнал «Громадянка» як джерело до вивчення діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (Hromadianka (The Female Citizen) Journal as a source for the study of the Ukrainian Women's Association in emigration functioning). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 132-138. ISSN 2409-6806

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2019) Господарський розвиток Костянтинова наприкінці XVI - першій половині XVII ст. Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присв.). pp. 232-245.

Рибицька, О. (O. Rybytska) and Бублик, М. (M. Bublyk) and Карп’як, А. (A. Karpyak) (2019) Проблеми рейтингового позиціювання як фактору впливу на конкурентоспроможність закладів вищої освіти в умовах міжнародних економічних відносин (Rating positions as an influence factor on competitiveness of higher education institutions in the conditions of international economic relations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 15-20. ISSN 2311-5149

Романов, М. (2019) Роль і місце навчально-наукових установ України у проведенні інформаційно-психологічних операцій. Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції присвячені 25 річниці відродження та 450 річниці утворення Національного університету «Острозька академія». м. Острог. pp. 12-14.

Романов, М. (M. Romanov) (2019) Контррозвідувальний режим в Україні: функції та призначення в умовах військової агресії Російської Федерації (Counterintelligence Regime in Ukraine: Functions and Purposes in the Conditions of Military Aggression of the Russian Federation). Міжнародна науково-практична конференція «Загрози безпеці в процесі глобалізації», Державна вища професійно-технічна школа, імені Шімона Шімоновича 16-17 травня 2019 року м. Замость. pp. 34-36.

Руда, Л. (L. Ruda) (2019) Співвідношення глобальних та локальних цивілізаційних систем (Relationship between global and local civilization systems). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 52-56.

С

Савчук, В. (V. Savchauk) (2019) Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу (Historical myth: psychological aspects within interdisciplinary approach). Теорія і практика сучасної психології, 1 (2). pp. 170-176. ISSN 2663-6026

Савчук, В. А. (V. Savchuk) (2019) Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу (Historical myth: Psychological aspects within interdisciplinary approach). Теорія і практика сучасної психології, 1 (2). pp. 170-176. ISSN 2663-6026

Савчук, Володимир (Volodymyr Savchuk) (2019) (The interrelation betw een national self-consciousness and historical myths) Взаємозв’язки між національною самосвідомістю та історичними міфами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (9). pp. 9-15.

Савчук, Володимир (Volodymyr Savchuk) (2019) Психологічні особливості інтегративної функції міфу в контексті його зіставлення з історією (Psychological peculiarities of myth’s integrative function in the context of its comparison with history). Психологічні перспективи (34). pp. 219-231. ISSN 2227-1376

Саган, Г. (Н. Sahan) (2019) Відродження релігійного життя українців Югославії після Другої світової війни (The revival of religious life of Ukrainians of Yugolsavia after World War II). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 33-39. ISSN 2409-6806

Сало, І. (І. Salo) (2019) Очікувані параметри розвитку ринку плодів і ягід в Україні (Expected parameters of fruits and small fruits market development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 23-27. ISSN 2311-5149

Самчук, Р. (Samchuk R.) (2019) Особистісне буття в умовах перманентних криз (Personal existence in the face of permanent crises). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 53-66.

Семеног, А. (A. Semenog) (2019) Концептуальні засади розвитку цифрових платформ в умовах формування цифрової економіки (Conceptual basis for digital platforms development in the conditions of digital economy formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 21-26. ISSN 2311-5149

Семерин, Х. (Kh. Semeryn) (2019) Геопоетичні студії: Geopoetical Studies. Студентський науковий альманах. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Сеник, Я. (Ya. Senyk) (2019) Листування д­-ра Володимира Горбового з діаспорою (за матеріалами відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (Correspondence of Dr. Volodymyr Horbovyi with the US diaspora (based on archival materials of the manuscript division of the Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 123-131. ISSN 2409-6806

Сердюк, А. М. ( A. M. Serdyuk) and Гущук, І. В. (І. V. Hushcuk) and Черниченко, І. О. (І. О. Chernychenko ) and Литвиченко, О. М. (O. M. Lytvychenko) (2019) Особливості забруднення атмосферного повітря непромислового міста: ризик для населення (Features of atmospheric air pollution in a non-industrial city: risk for the population). Медичні перспективи, Т. 24 (№ 4). pp. 154-159.

Скарбарчук, О. Г. (Skarbarchuk О.) (2019) Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 Кримінального кодексу України (Legal status of a legal entity as an element of proof in deciding whether to pay a fine in accordance with Part 3 of Art. 96-7 of the Criminal Code of Ukraine). Підприємництво, господарство і право (№ 3). pp. 322-326.

Скарбарчук, О. Г. (Skarbarchuk О.) (2019) Предмет та межі доказування під час застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (Fact in issue and evidencing standard in the corporate criminal liability proceedings). Visegrad Jurnal on Human Rights (№ 4). pp. 181-185.

Сментина, Наталя (Nataliia Smentyna) and Доброва, Наталя (Natalia Dobrova) (2019) Інструменти активізації підприємницького середовища на мезорівні (Entrepreneurship environment activation tools at mesolevel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 35-41. ISSN 2311-5149

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Усунення Варшавського митрополита Діонісія Валединського і початок реорганізації Православної Церкви в окупованій Польщі (1939–1940) (The removing of the metropolitan Dionisii Valedynskyi of Warsaw and the beginning of the reorganization of the Orthodox Church in german-occupied Poland). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.28). pp. 145-149. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року (Rola Metropolity Warszawskiego Dionizego Waledyńskiego w ukształtowaniu Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego formacji 1942 roku) (The role of the Metropolitan of Warsaw Dionisii Valedynskyi constituting the wartime Ukrainian Autocephalous Orthodox Church). Przegląd Środkowo-Wschodni, 4. pp. 389-406. ISSN 2543-618X

Спасів, Наталія (Natalia Spasіv) (2019) Компаративне оцінювання структури доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад (Comparative evaluation of the united territorial communities’ budgets’ income structures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 66-74. ISSN 2311-5149

Стамбол, І. (І. Stambol) (2019) Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-­біографічне джерело (Warsaw archive of Ivan and Yuri Lypa as a historical and biographical source). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 101-106. ISSN 2409-6806

Стецюк, Т. І. (T. Stetsiuk) (2019) Інклюзивність забезпечення базовими страховими послугами (Inclusivity of assurance of the basic insurance services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 133-137. ISSN 2311-5149

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2019) Морально-етичні проблеми трансгуманізму (Moral and ethical problems of transhumanism). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 103-116.

Т

Ткаченко, Г. ( H. Tkachenko) and Ліннік, Ю.(Y. Linnik) (2019) Сухомлинський про заохочення і покарання в педагогічній діяльності і сучасна українська школа (V. O. Sukhomlinsky about the continuation and penalties in pedagogical activities and the contemporary Ukrainian school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 102-112.

Ткачук, Ольга (Olha Tkachuk) (2019) Індивідуально-психологічні особливості діяльності педагога у процесі навчання (Individual-psychological features of the pedagogical activity in the teaching process). Теорія і практика сучасної психології, 2 (3). pp. 91-95. ISSN 2663-6026

Топішко, І. І. and Топішко, Н. П. and Галецька, Т. І. (2019) До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції. pp. 223-226.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2019) Діяльність розвідувальної референтури УВО (1921–1929 рр.) (Activity of the UVO intelligence subdivision (1921–1929 рр.)). Військово-історичний меридіан (3(25)). pp. 40-51.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2019) Протинацистська діяльність СБ ОУН(Б) (1941–1944) (Anti-nazi activity of the SB OUN(B) (1941-1944)). Військово-науковий вісник (32). pp. 87-110. ISSN Галузевий державний архів СБУ

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.) (Foreign policy activities of the UNR emigration government in countries of Europe and North America (1924-1940)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 15-24. ISSN 2409-6806

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Сухих, А. (А. Sukhykh) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Идеологическое противостояние советских партизан и украинских повстанцев на Волыни в 1942–1944 гг. (The Ideological Confrontation of Soviet Guerrillas and Ukrainian Rebels in Volhynia in 1942–1944). Вестник Томского государственного университета (448). pp. 160-171.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн у період чехословацької кризи (1938–1939 рр.). Русин (57). pp. 251-270.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Відображення акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників українського визвольного руху (Disclosure of the act of 30 june 1941 in the historical works and memories of participants of the ukrainian liberation movement). Військово-науковий вісник (31). pp. 81-98.

Тютюник, Інна (Inna Tiutiunyk) and Гуменна, Юлія (Yulia Humenna) (2019) Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки (Management of tax gap as a perspective direction of deshadowing of economy). Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 146-150. ISSN 2311-5149

Ф

Філонік, О. (O. Filonik) and Уінтерз, С. (S. Winters) (2019) Блендинг як засіб перекладу гри слів в англомовному ситкомі (Blending as a means of translating wordplay in an English-language sitcom). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (5(73)). pp. 220-224. ISSN 2519-2558

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2019) Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу (Аnti- abortion position of Christian confessions of modern ukraine as the vector of the gender discourse). Гілея : збірник наукових праць. Вип. 145. pp. 160-163.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2019) Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний дискурс (The reply of christian confessions of modern Ukrainę to the gender discussion). European philosophical historical discource. Volume 5. Issue 1. pp. 129-134.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2019) Вектори благодійної діяльності християнських церков України в світлі конфесійних медіа: релігієзнавчий аналіз (Vectors of charitable activities of christian churches of Ukraine in the light of confession media: religious analysis). Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. pp. 108-118. ISSN 20786999

Х

Харчук, О.А. and Лавренчук, В.П. and Харчук, Ю.Ю. (2019) Дослідницько-краєзнавчий проект "Соціально значущі ініціативи молоді - громаді". Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2019) Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень (Accounting and analytical provision of economic security of higher education in Ukraine in the context of limitation theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 153-160. ISSN 2311-5149

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2019) Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ (1). pp. 2-7.

Хомюк, Н. (N. Khomiuk) and Грицюк, П. (P. Hrytsiuk) (2019) Аналіз економічної ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад в регіонах України (Analysis of the united territorial communities’ economic activities effectiveness in the regions of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(42)). pp. 45-53. ISSN 2311-5149

Ш

Шірінян, Л. В. (L. Shirinyan) and Климаш, Н. І. (N. Klymash) (2019) Розвиток страхового посередництва на вітчизняному ринку у контексті забезпечення ефективності діяльності страховиків (Development of insurance mediation in the domestic market in the context of ensuring effectiveness of the activities of insurers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 138-144. ISSN 2311-5149

Шабаровський, Б. В. ( Shabarovskyi B. V.) (2019) Особливості перевірки доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (Peculiarities of checking the evidence obtained as a result of secret investigative (search) actions). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№1(19)).

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2019) Індивідуально-особистісне буття людини перед викликами сучасності (Individual-personal being of man before the challenges of the present). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 42-52.

Шевчук, Д. (Відповідальний за випуск) (2019) Дні науки НаУОА. 13 – 17 травня 2019 р. XXІV наукова викладацько-студентська конференція. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2019) Людина та її відповідальність у сучасному світі (Man and his responsibility in the modern world). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 86-102.

Шершньова, О. В. (О. Shershniova) (2019) Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини) (Formation of a new model of cultural space (on the example of Rivne region communities)). Other. ФОП-видавець Свинарчук Р. В..

Шестопал, Іванна (2019) Психологічні особливості професійної самореалізації вихователів ЗДО. Нова педагогічна думка, 1 (97). pp. 76-80.

Шимко, О. (O. Shymko) (2019) Проблеми релігійної ідентичності в сучасній культурній традиції України (The problems of religious identityin modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 8-13.

Шимко, Ярослав (Yaroslav Shymko) (2019) Роль державного регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів (The role of private pension funds state regulation development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 151-156. ISSN 2311-5149

Шишкін, І. Г. (І. Н. Shyshkin) (2019) Концепції Польсько-Чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.) (Сoncepts of a Polish-Czech federation in polish political thought (1939-1943). Гілея (142). pp. 193-197. ISSN ISSN 2076-1554

Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2019) Як треба бути, щоб бути людиною міста/села в глобалізаційних умовах сучасності? (What should it be like to be a city / village man in today's globalized environment?). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 184-20.

Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) and Мороз, Еліна (Elina Moroz) (2019) Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів (Dependence of standards of living in Ukraine from political cycles). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 157-163. ISSN 2311-5149

Шульга, Катерина (Katerina Shulga) (2019) Оцінка правового поля укладання та здійснення угод консолідації банків в Україні та в міжнародному банківському секторі (Evaluation of the legal field of building and implementation of the consolidation аgreement on banks in Ukraine and in the international banking sector). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 164-167. ISSN 2311-5149

Я

Якубович, M. (M. Yakubovych) (2019) Aвіценна й авіценізм у мусульманській філософській думці на українських землях: посткласичний період (ХVII – ХVIII ст.) (Avicenna and Avicennism in the Muslim Philosophical Thought on Ukrainian lands: Post-Classical Period). Sententiae, 38 (1). pp. 27-39. ISSN 2075-6461

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2019) Ісламська поміркованість у релігійному житті польських татар (Islamic Moderation in the Religious Life of the Polish Tatars). Rocznik Tatarów Polskich, VI(XX). pp. 25-36.

Якубович, М. (M. Yakubovych) and Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2019) Aрабская философская традиция: ключевые вехи и идеи. The national philosophy. pp. 246-258.

Якубовська, М (M. Yakubovska) (2019) Культурологічна основа педагогічної взаємодії: система психологічної безпеки (Cultural basis of pedagogical interaction: the system of psychological safety). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 47-50.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2019) Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Православної Церкви України (№7). pp. 177-187.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (The image of home in P. Kulish’s short prost ). Філологічні трактати, Т.11 (№3–4). pp. 140-149.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Лексично-стилістичні засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання Ганни Барвінок «Не було змалку – не буде й до’станку») (Lexical-stylistic means of folklore works by Anna Barvinok). Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 лютого 2019 року. pp. 175-187.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки (The Linguistic Stylistic outline of the Prose of Olena Pchilka). Волинь філологічна: текст і контекст (Вип.28). pp. 46-52.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») (Man as the center of ethnic existence space (through the prism of P. Kulish's novel "The Black Council")). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 157-183.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») (National conceptual space of Panas Myrnyes novel Does anox bellow when it has fodder?: parallel perusal (topos “Home”)). STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, Z.VІІ. pp. 175-185.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) П. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури (P. Kulish as literary critic: protecting native language and national culture). Українознавчий альманах (Вип.25). pp. 128-133.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Reflection of the archetype of the Wise Old Man in the novel of Panas Myrnyi «Khiba revutʹ voly, yak yasla povni?»). Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації»: Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. pp. 105-109.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) «Штирнайцятий рік сумний настав»: фольклорно-філософське бачення «трудної» історії України та її на роду в період першої половини ХХ століття (Review of the published monograph by O. Kuzmenko "Dramatic Human Existence in Ukrainian Folklore: Conceptual Forms of Expression (the Period of First and Second World Wars)"). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. pp. 473-481.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море” (Sea as Field: archetypal existential topoi in E. Hemingway’s short novel “The Old Man and the Sea”). Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки» (Вип.19). pp. 165-174.

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Організація науково-дослідної роботи студента (конспект лекцій для студентів спеціальності 032 Історія та археологія факультету міжнародних відносин) (Organization of student research work (lectures for specific students lectures 032 history and archeology of the faculty of international relations)). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Люблінська унія в українській радянській історіографії (Lublin Union in Ukrainian Soviet Historiography). In: Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.: колективна монографія. Видавничий дім «Гельветика», Херсон, pp. 299-305.

Ящишина, І. (I. Yashchуshуna) (2019) Pеалізація концепції смарт-туризму: світовий досвід та вітчизняна практика (Realization of the smart tourism concept: world experience and domestic practice). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 54-59. ISSN 2311-5149

This list was generated on Sat Feb 24 04:40:24 2024 EET.