Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | P | S | Z | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ш | Я
Number of items: 83.

K

Kozyar, M. (Козяр М.) (2019) Professional adaptation as one of the conditions for successful acquisition of a future profession by medical college students (Професійна адаптація як одна з умов успішного опанування майбутнім фахом студентами медичного коледжу). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 26-30. ISSN 2415–7384

P

Parasiy-Vergunenko, Iryna (Ірина Парасій-Вергуненко) (2019) Методологічні аспекти управління витратами закладами вищої освіти: завдання, принципи та функції (Methodological aspects of the expenditures management by higher education іnstitutions: tasks, principles and functions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 193-198. ISSN 2311-5149

S

Savchuk, V. (Савчук В.) (2019) The interrelation between national self-consciousness and historical myths (Взаємозв’язки між національною самосвідомістю та історичними міфами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 9-15. ISSN 2415–7384

Shovkova, O. (O. Шовкова) (2019) Better learning through metacognitive monitoring: developing students’ critical thinking. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 57-65. ISSN 2415–7384

Stanibula, S. (С. Станібула ) (2019) Formation of productive coping behavior at students. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 16-19. ISSN 2415–7384

Z

Zakharevych, N. (Н. Захаревич) (2019) Key competencies through self-regulated learning, motivation and metacognition in school leavers. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 52-56. ISSN 2415–7384

А

Александрова, Світлана (Svitlana Аleksandrova) and Оболенцева, Лариса (Larysa Obolentseva) and Радіонова, Ольга (Olga Radionova) (2019) Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні (Socio-economic problems of tourist industry development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 43-46. ISSN 2311-5149

Б

Бакай, А. Є. and Бишнсъка, М. М. and Бойко, С. Г. and Васюк, Н. О. and Винник, Н. П. and Гайдаш, Д. С. and Гущук, І. В. and Дацюк, В. В. and Князевич, В. М. and Корольчук, О. Л. and Кульгінський, Є. А. and Осик, С. В. and Савіна, І.В. and Федоренко, Т. А. and Фірсова, О. Д. and Ушакова,, O. І. and Юрочко, Т. П. (2019) Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія".

Балинська, Д. (D. Balynska) (2019) Львів у контексті українсько-польського пограниччя (Lviv in the context of the Ukrainian-Polish border). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 57-64.

Баранник Лілія, Liliya Barannyk (2019) Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні (Public health as an indicator of the social capital development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 64-69. ISSN 2311-5149

Богатирьова, Євгенія (Yevheniia Bohatyrova) and Мартинюк, Ірина (Iryna Martyniuk) (2019) Оподаткування праці в Україні: ґенеза та перспективи розвитку (Labor taxation in Ukraine: genesis and development prospects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 48-54. ISSN 2311-5149

Борейко, В. І. (V. Boreiko) (2019) Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності (World experience in economic development stimulation and poverty overcoming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (12(40)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Борейко, Володимир (Volodymyr Boreiko) (2019) Соціальні орієнтири для національної економіки (The social landmarks for national economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 35-39. ISSN 2311-5149

Борисова, Вікторія (Victoria Borysova) (2019) Екологічний аудит природних ресурсів АПВ (Natural resources of agricultural production environmental audit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 47-51. ISSN 2311-5149

Брезицька, Д. М. (2019) Інфекційні ризики при поводженні з медичними відходами. Матеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров ’я. «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі виклики сьогодення і перспективи розвитку» 25-26 вересня 2019 року. pp. 34-35.

Бурлакова, І. (Iryna Burlakova) (2019) Соціальні аспекти професійного здоров’я фахівців економічної сфери (Social aspects of occupational health of specialists of the economic sphere). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 78-83. ISSN 2415–7384

В

Васильчук, Ірина (Iryna Vasylchuk) (2019) Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку (Finances transformative possibilities in transition towards a sustainable development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 81-85. ISSN 2311-5149

Васіна, М. (M. Vasina) (2019) Співвідношення стурбованості глобальними екологічними проблемами й особливостями емоційної сфери підлітків (The relationship between the anxiety of global environmental problems and special features of the emotional sphere of adolescents). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 67-72. ISSN 2415–7384

Волошин, С. (S. Voloshyn (2019) Особливості змісту соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища (Features of content of social and psychological adaptation of internally displaced persons to a new social environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 73-76. ISSN 2415–7384

Вороніна, Олена (Olena Voronina) (2019) Стан і перспективи зовнішньоекономічних операцій Харківського регіону (Current state and perspectives of the foreign economic operations in Kharkiv region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 11-15. ISSN 2311-5149

Вітлінський, Вальдемар (Valdemar Vitlinskyi) and Катуніна, Ольга (Olga Katunina) (2019) Моделювання динамічних факторних систем макроекономічних показників деяких країн (Modeling of dynamic factor systems of macroeconomic indicators of some countries). Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 88-97. ISSN 2311-5149

Г

Ганаба, (S. Hanaba) (2019) Ідентичність та ідентифікації у мережевих структурах (Identity and identity in network structures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 3-7.

Гнилицька, Лариса (Larisa Gnylytska) and Аль-газу, Али (Ali Al-gazu) (2019) Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії (Accounting policy dominants in management of aviation company operating costs). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 169-175. ISSN 2311-5149

Грінченко, (Раїса) Raisa Hrinchenko (2019) Комплексна методика оцінювання ефективності змін на підприємстві (Complex method of enterprises changes efficiency evaluation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 28-33. ISSN 2311-5149

Гусак, П. (P. Husak) (2019) Йосиф у Єгипті: альтернативне прочитання (спроба герменевтичного аналізу) (Joseph in Egypt: an alternative reading (attempt of hermeneutical analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 79-88.

Гущук, І. В. (2019) Чи запрацює в Україні державна система соціально-гігієнічного моніторингу? Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини. (Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю) 12 березня 2019 р.. pp. 53-55.

Д

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2019) Теоретико-ігрові моделі взаємодії виробника і посередника в каналі товароруху (Theoretical-game models of manufacturer and intermediary interaction іn the channel of commodity movement). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 207-212. ISSN 2311-5149

Дебунов, Леонід (Leonid Debunov) and Яковенко, Олександр (Alexander Yakovenko) (2019) Аналіз сучасних підходів до визначення поняття фінансової стійкості підприємства (Analysis of modern approaches to defining the concept of financial sustainability оf enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 86-91.

Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) (2019) Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Working Paper. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. (In Press)

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) (2019) Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями (Concepts of balanced development in the management of administrative аnd territorial units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 92-100. ISSN 2311-5149

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) (2019) Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації (Tendencies of forming financial resources of local budgets in Ukraine in the context of administrative and territorial reforming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 55-65. ISSN 2311-5149

Деркач, Т. В. (Tetiana Derkach) (2019) Тенденції просторово-часових змін міжнародних резервів країн світу (Modern tendencies of spatial-temporary changes in the international reserves of the countries of the world). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 4-10. ISSN 2311-5149

Ж

Журавльова, О. (O. Zhuravlova) and Журавльов, О. (O. Zhuravlov) (2019) Сутність феномену прокрастинації: функціональний і дисфункціональний аспект (Cognitive-behavioral approach to interpreting the concept of mutuality “procrastination”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№ 9). pp. 4-9. ISSN 2415–7384

З

Загурская, М. (M. Zahurska) (2019) Проблема формирования городской идентичности в работе Т. Ричардсон «Калейдоскопическая Одесса: история и место в современной Украине» (The problem of formation of urban identity in the work of T. Richardson “Kaleidoscopic Odessa: history and place in modern Ukraine”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 39-43.

Зайцев, Олександр (Oleksandr Zaitsev) and Похилько, Світлана (Svitlana Pokhylko) (2019) Наслідки колапсу малого та середнього підприємництва (Consequences of small and medium business сollapse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 16-20. ISSN 2311-5149

Захарченко, В. І. (V. Zakharchenko) (2019) Функційні й управлінські характеристики економічних реформ на національному та регіональному рівнях (Functional and management characteristics economic reform on the national and regional levels). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 9-15. ISSN 2311-5149

Зачосова, Наталія (Nataliia Zatshosova) (2019) Моделювання механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки професійних учасників фінансового ринку з урахуванням державного впливу на цей процес (Modeling of the financial and economic safety management mechanism for the рrofessional participants of the financial market with account of government іmpact on this process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 101-105. ISSN 2311-5149

Зелінська, Галина (Halyna Zelinska) (2019) Розвиток регіонального ринку праці у контексті формування економіки знань (Regional labor market development in the context of the knowledge economy formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 70-74. ISSN 2311-5149

Зелінська, Галина (Halyna Zelinska) and Процишин, (Аліна) Alina Protsyshyn (2019) Регіони України у умовах становлення економіки знань (Regions of Ukraine in the conditions of the economics of knowledge development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 40-46. ISSN 2311-5149

Зінкевич, Анастасія (Anastasiia Zinkevych) (2019) Анкетування підприємств як технічний прийом аудиту податків (Enterprises questionnaire as a technical approach to taxes audit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 176-180. ISSN 2311-5149

К

Клак, В. (Vitaly Klak) (2019) Психологічні особливості розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку (Psychological features of logical thinking development of preschool children). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 21-25. ISSN 2415–7384

Клюско, Лідія (Lidiya Klyusko) (2019) Теоретичні аспекти формування податкового потенціалу банківської системи (Theoretical aspects of the banking system tax potential forming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 106-112. ISSN 2311-5149

Кобилянська, Г (H. Kobylanska) (2019) Практична діяльність та репертуар музично-хорового товариства «Коломийський боян» (1895–1939) (Practical activity and repertoire of the musical and choral society “Kolomyiski boyan”(1895–1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 132-139.

Кобилянський, В. (V. Kobylanskyy) (2019) «Десять заповідей для молодого співака» Валерія Висоцького: зміст і практичне застосування (Valerii Vyskockyy’s“Ten commandments for a younq singer”: content and practical usage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.20). pp. 118-123.

Козак, Людмила (Lyudmila Kozak) (2019) Напрями розвитку стратегічного партнерства підприємств АПК України (Directions for developing strategic partnerships of agroindustrial complex enterprises in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 21-26. ISSN 2311-5149

Кондратенко, Наталія (Nataliia Kondratenko) and Новікова, Марина (Marina Novikova) and Волкова, Мілиця (Militza Volkova) (2019) Теоретико-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю організації (Theoretical and methodical provision of organizations’ investment activity management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. (12(40)). pp. 52-57. ISSN 2311-5149

Костенко, Г. (H. Kostenko) (2019) Ідентичність у пустці, або деякі риси стану постколоніальності у романі Сергія Жадана «Ворошиловград» (Identity in the emptiness, or some features of postcoloniality of Ukrainian culture in Sergiy Zhadan’s novel “Voroshilovgrad”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 32-38.

Кривицька, Ольга (Olha Kryvytska) (2019) Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя (Statistical analysis of life insurance company’s expenses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 181-187. ISSN 2311-5149

Кузь, В. (V. Kuz) (2019) Проблема національної ідентичності у жіночій прозі української діаспори (The problem of national identity in the womenliterature of Ukrainian diaspora). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 124-131.

Кулиняк, Ігор (Ihor Kulyniak) and Прокопишин-Рашкевич, Любов (Lyubov Prokopyshyn-Rashkevych) and Бородавко, Анастасія (Anastasiya Borodavko) (2019) Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України (Evaluation of commercial banks financial security level in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 113-118. ISSN 2311-5149

Кічурчак, Маріанна (Marianna Kychurchak) (2019) Оцінка диференціації освітніх суспільних благ в умовах формування соціального капіталу і сталого розвитку економіки України (Estimation of educational public goods differentiation due to social capital formation and sustainable development of Ukraines economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 75-79. ISSN 2311-5149

Л

Летняк, Софія (Sofia Letniak) (2019) Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні (Current state and prospects for the development of the market of life in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 119-123. ISSN 2311-5149

Ліснічук, Оксана (Oksana Lisnichuk) (2019) Сучасні теоретичні підходи до оцінки стійкості фінансової системи країни (Modern theoretical approaches to assessing the stability of the financial system оf the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 124-131. ISSN 2311-5149

М

Малек, А. (А. Malek) (2019) Wiedza ludowa w polskich poradnikach dla rodzicow z lat 1918–1989 (Folk knowledge in the polish Guidebooksfor parents from the years 1918–1989). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 89-101.

Малиновська, Наталія (N. Malynovska) (2019) Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 4-5 травня 2019, Рівне, Україна.

Матласевич, О. (O. Matlasevych) (2019) Проектування програми розвитку педагогічних здібностей: процесуальні та змістові аспекти (Design of pedagogical ability development program: processing and content aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 31-39. ISSN 2415–7384

Мацічкова, О. (O. Macíčková) (2019) Різнобічність творчої ідентичністі Гната Хоткевича – українського полі мата (Multilateralition of the creative identity of Gnat Khotkevych – Ukrainian polymath). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 71-78.

Мацієвский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2019) Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі (Internal Conflict or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the War in Ukraine’s Donbas). Політичне життя (№2). pp. 55-68.

Мацієвский, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) (2019) Чому авторитаризм малоймовірний в Україні? (Why Authoritarianism Has Weak Chances in Ukraine?). PONARS Eurasia Policy Memo: No. 580.

Микитенко, Неля (Nelia Mykytenko) (2019) Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації (Electronic document circulation systems as an imperative in terms of modern іnformatisation tendencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 213-217. ISSN 2311-5149

Момот, Олександр (Oleksandr Momot) (2019) Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків (Regulation of transnational banks credit expansion). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 132-139. ISSN 2311-5149

Москвина, Анастасия (Anastasiia Moskvina) and Сапега, Александра (Alexandra Sapega) (2019) Баланс экологизации и экономического роста как необходимое условие для будущего существования цивилизации (The balance of ecologizations and economic growth аs a necessary condition for the future existence of civilization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 4-9. ISSN 2311-5149

Н

Недільська, А. (A. Nedilska) (2019) Архетип сім’ї: міфологічне підгрунтя формування культурної ідентичності народів Верхньої Гвінеї (Family archetype: the mythological basis for the cultural identity formation in Upper Guinea peoples). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 65-70.

О

Осадча, Ольга (Olha Osadcha) and Левицька, Ірина (Iryna Levytska) (2019) Управлінський аналіз як аналітична функція управлінського обліку (Managerial analysis as analytical function of managerial accounting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 188-192. ISSN 2311-5149

П

Патарідзе-Вишинська, Марина (Maruna Pataridze-Wushunska) (2019) Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою (Diagnostics of the financial state of enterprises how a financial safety management tool). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 140-145. ISSN 2311-5149

Патлань, Ю. (Y. Patlan) (2019) Про досвід ідентифікації декількох течій християнства в символістських текстах Василя Єрошенка японською мовою («Орлині душі» та «Квітка досконалості») (On the experience of identifying several trends of Christianity in the symbolic texts by Vasyl Yeroshenko in the Japanese language (“The eagles’ souls” and “The flower оf perfection”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 14-31.

Пашнина, Анна (Anna Pashnina) (2019) Особливості узгодженості обов’язкового і добровільного страхування в системі фінансового забезпечення медичного страхування (Consistency features of compulsory and voluntary insurance in system of medical insurance financial provision). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 82-86.

Пивовар, Ю. (Y. Pyvovar) and Дворнікова, О. (O. Dvornikova) (2019) Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччини (The problem of cultural identity through the prism of the historical legacy of Germany). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 113-117.

Полінкевич, Оксана (Oksana Polinkevych) (2019) Матриця вибору інструментів продакт плейсменту у маркетинговій діяльності підприємств (The matrix of the product placement instruments selection for the marketing аctivities of enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 58-62.

Примачок, (Л. L. Prymachok) (2019) Соціально-психологічне забезпечення підготовки майбутніх фізичних реабілітологів (Social and psychological support of professional growth of future physical rehabiliters). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 40-46. ISSN 2415–7384

Пришляк К. М, К. М. (K. Pryshliak) (2019) Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель (World experience in terms of the agricultural land market formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 16-23. ISSN 2311-5149

Просов, В. (V. Prosov) (2019) Іпотечне кредитування в Україні: передумови та сучасний стан (Mortgage lending in Ukraine: background and current state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 24-34. ISSN 2311-5149

Р

Рейдерман, И. (I. Reyderman ) (2019) Проблемы личностной идентичности (The problems of personal identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 44-51.

Руда, Л. (L. Ruda) (2019) Співвідношення глобальних та локальних цивілізаційних систем (Relationship between global and local civilization systems). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 52-56.

С

Сментина, Наталя (Nataliia Smentyna) and Доброва, Наталя (Natalia Dobrova) (2019) Інструменти активізації підприємницького середовища на мезорівні (Entrepreneurship environment activation tools at mesolevel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 35-41. ISSN 2311-5149

Спасів, Наталія (Natalia Spasіv) (2019) Компаративне оцінювання структури доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад (Comparative evaluation of the united territorial communities’ budgets’ income structures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 66-74. ISSN 2311-5149

Т

Ткаченко, Г. ( H. Tkachenko) and Ліннік, Ю.(Y. Linnik) (2019) Сухомлинський про заохочення і покарання в педагогічній діяльності і сучасна українська школа (V. O. Sukhomlinsky about the continuation and penalties in pedagogical activities and the contemporary Ukrainian school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 102-112.

Тютюник, Інна (Inna Tiutiunyk) and Гуменна, Юлія (Yulia Humenna) (2019) Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки (Management of tax gap as a perspective direction of deshadowing of economy). Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 146-150. ISSN 2311-5149

Ш

Шимко, О. (O. Shymko) (2019) Проблеми релігійної ідентичності в сучасній культурній традиції України (The problems of religious identityin modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.20). pp. 8-13.

Шимко, Ярослав (Yaroslav Shymko) (2019) Роль державного регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів (The role of private pension funds state regulation development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 151-156. ISSN 2311-5149

Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) and Мороз, Еліна (Elina Moroz) (2019) Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів (Dependence of standards of living in Ukraine from political cycles). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 157-163. ISSN 2311-5149

Шульга, Катерина (Katerina Shulga) (2019) Оцінка правового поля укладання та здійснення угод консолідації банків в Україні та в міжнародному банківському секторі (Evaluation of the legal field of building and implementation of the consolidation аgreement on banks in Ukraine and in the international banking sector). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 164-167. ISSN 2311-5149

Я

Якубовська, М (M. Yakubovska) (2019) Культурологічна основа педагогічної взаємодії: система психологічної безпеки (Cultural basis of pedagogical interaction: the system of psychological safety). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№9). pp. 47-50.

This list was generated on Sun Dec 8 09:53:00 2019 EET.