Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ш
Number of items: 36.

P

Parasiy-Vergunenko, Iryna (Ірина Парасій-Вергуненко) (2019) Методологічні аспекти управління витратами закладами вищої освіти: завдання, принципи та функції (Methodological aspects of the expenditures management by higher education іnstitutions: tasks, principles and functions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 193-198. ISSN 2311-5149

А

Александрова, Світлана (Svitlana Аleksandrova) and Оболенцева, Лариса (Larysa Obolentseva) and Радіонова, Ольга (Olga Radionova) (2019) Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні (Socio-economic problems of tourist industry development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 43-46. ISSN 2311-5149

Б

Баранник Лілія, Liliya Barannyk (2019) Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні (Public health as an indicator of the social capital development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 64-69. ISSN 2311-5149

Борейко, В. І. (V. Boreiko) (2019) Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності (World experience in economic development stimulation and poverty overcoming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (12(40)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Борисова, Вікторія (Victoria Borysova) (2019) Екологічний аудит природних ресурсів АПВ (Natural resources of agricultural production environmental audit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 47-51. ISSN 2311-5149

В

Васильчук, Ірина (Iryna Vasylchuk) (2019) Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку (Finances transformative possibilities in transition towards a sustainable development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 81-85. ISSN 2311-5149

Г

Гнилицька, Лариса (Larisa Gnylytska) and Аль-газу, Али (Ali Al-gazu) (2019) Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії (Accounting policy dominants in management of aviation company operating costs). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 169-175. ISSN 2311-5149

Д

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2019) Теоретико-ігрові моделі взаємодії виробника і посередника в каналі товароруху (Theoretical-game models of manufacturer and intermediary interaction іn the channel of commodity movement). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 207-212. ISSN 2311-5149

Дебунов, Леонід (Leonid Debunov) and Яковенко, Олександр (Alexander Yakovenko) (2019) Аналіз сучасних підходів до визначення поняття фінансової стійкості підприємства (Analysis of modern approaches to defining the concept of financial sustainability оf enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 86-91.

Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) (2019) Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Working Paper. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. (In Press)

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) (2019) Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями (Concepts of balanced development in the management of administrative аnd territorial units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 92-100. ISSN 2311-5149

З

Захарченко, В. І. (V. Zakharchenko) (2019) Функційні й управлінські характеристики економічних реформ на національному та регіональному рівнях (Functional and management characteristics economic reform on the national and regional levels). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 9-15. ISSN 2311-5149

Зачосова, Наталія (Nataliia Zatshosova) (2019) Моделювання механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки професійних учасників фінансового ринку з урахуванням державного впливу на цей процес (Modeling of the financial and economic safety management mechanism for the рrofessional participants of the financial market with account of government іmpact on this process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 101-105. ISSN 2311-5149

Зелінська, Галина (Halyna Zelinska) (2019) Розвиток регіонального ринку праці у контексті формування економіки знань (Regional labor market development in the context of the knowledge economy formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 70-74. ISSN 2311-5149

Зінкевич, Анастасія (Anastasiia Zinkevych) (2019) Анкетування підприємств як технічний прийом аудиту податків (Enterprises questionnaire as a technical approach to taxes audit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 176-180. ISSN 2311-5149

К

Клюско, Лідія (Lidiya Klyusko) (2019) Теоретичні аспекти формування податкового потенціалу банківської системи (Theoretical aspects of the banking system tax potential forming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 106-112. ISSN 2311-5149

Кондратенко, Наталія (Nataliia Kondratenko) and Новікова, Марина (Marina Novikova) and Волкова, Мілиця (Militza Volkova) (2019) Теоретико-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю організації (Theoretical and methodical provision of organizations’ investment activity management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. (12(40)). pp. 52-57. ISSN 2311-5149

Кривицька, Ольга (Olha Kryvytska) (2019) Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя (Statistical analysis of life insurance company’s expenses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 181-187. ISSN 2311-5149

Кулиняк, Ігор (Ihor Kulyniak) and Прокопишин-Рашкевич, Любов (Lyubov Prokopyshyn-Rashkevych) and Бородавко, Анастасія (Anastasiya Borodavko) (2019) Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України (Evaluation of commercial banks financial security level in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 113-118. ISSN 2311-5149

Кічурчак, Маріанна (Marianna Kychurchak) (2019) Оцінка диференціації освітніх суспільних благ в умовах формування соціального капіталу і сталого розвитку економіки України (Estimation of educational public goods differentiation due to social capital formation and sustainable development of Ukraines economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 75-79. ISSN 2311-5149

Л

Летняк, Софія (Sofia Letniak) (2019) Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні (Current state and prospects for the development of the market of life in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 119-123. ISSN 2311-5149

Ліснічук, Оксана (Oksana Lisnichuk) (2019) Сучасні теоретичні підходи до оцінки стійкості фінансової системи країни (Modern theoretical approaches to assessing the stability of the financial system оf the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 124-131. ISSN 2311-5149

М

Малиновська, Наталія (N. Malynovska) (2019) Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 4-5 травня 2019, Рівне, Україна.

Мацієвский, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) (2019) Чому авторитаризм малоймовірний в Україні? (Why Authoritarianism Has Weak Chances in Ukraine?). PONARS Eurasia Policy Memo: No. 580.

Микитенко, Неля (Nelia Mykytenko) (2019) Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації (Electronic document circulation systems as an imperative in terms of modern іnformatisation tendencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 213-217. ISSN 2311-5149

Момот, Олександр (Oleksandr Momot) (2019) Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків (Regulation of transnational banks credit expansion). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 132-139. ISSN 2311-5149

О

Осадча, Ольга (Olha Osadcha) and Левицька, Ірина (Iryna Levytska) (2019) Управлінський аналіз як аналітична функція управлінського обліку (Managerial analysis as analytical function of managerial accounting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 188-192. ISSN 2311-5149

П

Патарідзе-Вишинська, Марина (Maruna Pataridze-Wushunska) (2019) Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою (Diagnostics of the financial state of enterprises how a financial safety management tool). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 140-145. ISSN 2311-5149

Полінкевич, Оксана (Oksana Polinkevych) (2019) Матриця вибору інструментів продакт плейсменту у маркетинговій діяльності підприємств (The matrix of the product placement instruments selection for the marketing аctivities of enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 58-62.

Пришляк К. М, К. М. (K. Pryshliak) (2019) Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель (World experience in terms of the agricultural land market formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 16-23. ISSN 2311-5149

Просов, В. (V. Prosov) (2019) Іпотечне кредитування в Україні: передумови та сучасний стан (Mortgage lending in Ukraine: background and current state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 24-34. ISSN 2311-5149

С

Сментина, Наталя (Nataliia Smentyna) and Доброва, Наталя (Natalia Dobrova) (2019) Інструменти активізації підприємницького середовища на мезорівні (Entrepreneurship environment activation tools at mesolevel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 35-41. ISSN 2311-5149

Т

Тютюник, Інна (Inna Tiutiunyk) and Гуменна, Юлія (Yulia Humenna) (2019) Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки (Management of tax gap as a perspective direction of deshadowing of economy). Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 146-150. ISSN 2311-5149

Ш

Шимко, Ярослав (Yaroslav Shymko) (2019) Роль державного регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів (The role of private pension funds state regulation development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 151-156. ISSN 2311-5149

Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) and Мороз, Еліна (Elina Moroz) (2019) Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів (Dependence of standards of living in Ukraine from political cycles). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 157-163. ISSN 2311-5149

Шульга, Катерина (Katerina Shulga) (2019) Оцінка правового поля укладання та здійснення угод консолідації банків в Україні та в міжнародному банківському секторі (Evaluation of the legal field of building and implementation of the consolidation аgreement on banks in Ukraine and in the international banking sector). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 164-167. ISSN 2311-5149

This list was generated on Sun Oct 20 20:14:42 2019 EEST.