Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | S | T | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 70.

A

Avhustiuk, Mariia M. (Августюк Марія Миколаївна) (2022) Emotional Context of the Accurate and Inaccurate Metacognitive Monitoring Levels (Eмоційний контекст рівнів точності та неточності метакогнітивного моніторингу). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (14). pp. 71-79. ISSN 2415–7384

H

Handzilevska, Halyna and Shershnova, Olena and Kostiuchyk, Valentyn (2022) Sociodrama’s Opportunities in the Social Competence Formation of Future English Teachers: Resilience Approach. Changes and Challenges of Increasing the Quality of Preparation of Prospective Teachers in European Countries Žilina. pp. 14-20. ISSN 978-80-89832-30-9

S

Shevchuk, Dmytro and Shevchuk, Kateryna and Matusevych, Tetiana (2022) Philosophical Counselling: Synthesis of the Essence and Modern Tendencies of Philosophy. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 21 (61). pp. 48-60. ISSN 1583-0039

T

Trofimovich, Volodymyr (2022) The contribution of Ukrainian warriors to the miracle on the Vistula. The Ukrainian Weekly (11). p. 7.

А

Августюк, М. М. (2022) Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту. Вид-во НаУОА, Острог.

Августюк, М. М. (2022) Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти. Вид-во НаУОА, Острог.

Августюк, М. М. (2022) Методичні поради до підвищення рівня емоційного інтелекту в здобувачів вищої освіти. Вид-во НаУОА, Острог.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2022) Відновлення та регламентація діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (Restoration and Normalization of the Activity of the Orthodox Brotherhoods of Right-Bank ukraine in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 6-10. ISSN 2409-6806

Б

Бенчук, Віталій (Vitalii Benchuk) (2022) Геополітичні настрої донеччан в умовах збройного конфлікту (2014–2021 рр.) (Geopolitical Sentiments of the Donetsk Residents in Conditions of armed Conflict (2014–2021)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 48-53. ISSN 2409-6806

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) and Стрельбіцька, Л. Я. (L. Strelbitska) and Шминдрук, О. Ф. ( O. Shmyndruk) and Балацька, О. Р. (O. Balatska) (2022) Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право». Ч. 1. З курсів «Цивільне право», «Цивільний процес», «Міжнародне публічне право». Вид-во НаУОА, Острог.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2022) Місто Лабунь за інвентарем 1788 року (The Town Of Labun, Per The Inventory Of 1788). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Т.37. pp. 51-62.

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2022) "Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років "The «his royal mercy" city of lutsk at the end of 1780-s. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 55-75. ISSN 2409-6806

Бровді, Іван (Ivan Brovdi) (2022) Органічне сільське господарство в Україні як стратегічний напрям розвитку АПК (Organic Agriculture in Ukraine as a Strategic Direction of Agricultural Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 12-19. ISSN 2311-5149

В

Вісич, Олександра (Oleksandra Visych) (2022) Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 9786178041182

Г

Гаврильчик, Леонід (Leonid Havrylchyk) (2022) Дослідження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні під час військового стану (Study of the dynamics of the incidence of covid-19 in Ukraine during martial law). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (27(55)). pp. 89-95. ISSN 2311-5149

Галецька, Тетяна (Tetiana Galetska) and Топішко, Наталія (Natalia Topishko) and Галецький, Сергій (Sergii Galetskyi) (2022) Гравітаційна модель міжнародної торгівлі: витоки і сучасні підходи (Gravity model of international trade: origin and modern approaches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (27(55)). pp. 96-103. ISSN 2311-5149

Гандзілевська, Галина (Halyna Handzilevska) and Костючик, Валентин (Valentyn Kostiuchyk) and Гундаренко, Олена (Olena Hundarenko) and Лелакова Ева, Eva Lelakova (2022) The role of resilience in preventing procrastination of students in the conditions of mastering a foreign language: Ukrainian-Polish-Slovak experience (Роль резилієнсу у запобіганні прокрастинації студентів в умовах опанування іноземної мови: українсько-польсько-словацький досвід). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№15). pp. 37-44. ISSN 2415–7384

Гарніцька, Анастасія and Глущенко, Анастасія and Шманьків, Вікторія and Залуцька, Ганна and Кузьміч, Дарина and Мельничук, Маргарита and Краснобока, Марина and Іжевська, Оксана and Стасюк, Світлана and Васильків, Христина and Томляк, Янна (2022) GEOSTRAW [Електронне видання]: збірка текстів. Genius loci, Острог.

Д

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2022) Використання маркетингових засобів в HR-менеджменті підприємства (Marketing Tools Usage in HR-Management of the Enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (25(53)). pp. 18-24. ISSN 2311-5149

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2022) Віртуальна організаційна структура ІТ-компанії: маркетинговий та управлінський аспекти (Virtual Organizational Structure of it Company: Marketing and Management Aspects ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (24(52)). pp. 20-25. ISSN 2311-5149

Дем'янчук, Ольга (Olha Demianchuk) and Мельник, Тетяна (Tetiana Melnyk) (2022) Зміни в оподаткуванні та введеня податкових пільг в Україні в умовах військового стану (Сhanges in taxation and the implementation of tax benefits in Ukraine under martial law). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (27(55)). pp. 59-66. ISSN 2311-5149

Демчук Ольга, Olha Demchuk (2022) Міжкультурна комунікація в есеїстиці Василя Махна (Multicultural Communication in the Vasyl Makhno`s Essays). Нау­кові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філологія» (13(81)). pp. 271-273. ISSN 2519-2558

З

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2022) Культура та культурний поступ: спроба понятійної аналітики. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 4-44. ISBN 978-617-8041-12-0

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) and Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2022) Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів. Програма ХV Міжнародної наукової конференції 29-30 квітня 2022 р. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Зайцев, Микола and Матусевич, Тетяна and Цимбал, Тетяна and Петрушкевич, Марія and Карповець, Максим and Якуніна, Катерина (2022) Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Зубенко, Ігор (Ihor Zubenko) and Лихошерстова, Юлія (Yuliia Lykhosherstova) (2022) Вплив пандемії коронавірусу на ринок електронної комерції в Україні та світі (Іmpact of the coronavirus pandemic on the electronic commerce market in Ukraine and worldwide). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (27(55)). pp. 36-40. ISSN 2311-5149

К

Карповець, М. (M. Karpovets) (2022) Тактичний урбанізм і перформативність: до питання інклюзивного міста. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 139-153. ISBN 978-617-8041-12-0

Ковальчук, Інна (Inna Kovalchuk) and Костюк, Оксана (Oksana Kostiuk) and Попчук, Марія (Mariia Popchuk) (2022) Зв'язок мотивації із метакогнітивними стратегіями студентів під час вивчення іноземної мови (The Relationship Between Motivation and Students Metacognitive Strategies During the Foreign Language Learning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 229-233. ISSN 2519-2558

Козак, Людмила (Lyudmyla Kozak) (2022) Моделі стратегічного позиціювання продукції аграрних підприємств та методичні підходи їх аналізу (Strategic Positioning Models of Agricultural Enterprises Products and Methodical Approaches to Their Analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (25(53)). pp. 25-30. ISSN 2311-5149

Кочерга, Світлана (Svitlana Kocherga) (2022) Леся Українка і Михайло Кривинюк: острозький контекст (Lesya Ukrainka and Mykhaylo Kryvynyuk: Ostroh Context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (12(80)). pp. 96-101. ISSN 2519-2558

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Електоральна поведінка та політична конкуренція на місцевих виборах 2020 року в Україні (Electoral Behavior And Political Competition In The 2020 Local Elections In Ukraine). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (№45). pp. 142-150.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Недійсні бюлетені і преференційне голосування на місцевих виборах 2020 року в Україні (Invalid ballots and preferential voting in Ukraine’s 2020 local elections). Політикус, вип. 3. pp. 25-33.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Чинники електорального успіху кандидатів у депутати на місцевих виборах 2020 року в Україні (The factors of electoral success of candidates for deputies in the 2020 local elections in Ukraine). Politicus (№5). pp. 35-41.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Ефекти виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року в Україні: регіональний контекст (The effects of electoral reform in Ukraine's 2020 local elections: the regional context). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (№42). pp. 260-267.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) and Андрієнко, Н. (N. Andriienko) (2022) Політична участь жінок в Україні: чинники електорального успіху на місцевих виборах 2015 та 2020 років (Women's Political Participation in Ukraine: Factors of Electoral Success in Local Elections 2015 and 2020). Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ», вип. 6. pp. 176-186.

Лукасік, Ярослав (Jaroslaw Lukasik) (2022) Від детронізації правди до постправди (From Dethronement of Truth to Post-Truth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.23). pp. 31-35.

М

Мамонтова, Наталія (Natalya Mamontova) and Сазонець, Ігор (Igor Sazonets) and Тімченко, Олександра (Oleksandra Timchenko) (2022) Економічний стан туристичного бізнесу України в умовах пандемії COVID-19 (Economic State of Ukrainian Tourist Business in the Convention of the Covid-19 Pandemic). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 48-54. ISSN 2311-5149

Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2022) Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєводства в 1921–1939 роках (The Influence of the Polish-Soviet Border on the Economy of Volyn’ Voivodeship in 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 23-29.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2022) Елоквенція концептів чоловік і жінка в газетних заголовках українськомовних видань сучасного десятиліття (The Eloquence of the Concepts Man and Woman in Newspaper Headlines of Ukrainian-Language Publications of the Current Decade). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (16(84)). pp. 33-38.

Матвійчук, M. A. (М. A. Matviichuk) (2022) Іоаннікій Малиновський та його концепція історії кримінально-виконавчого права: монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 978-966-992-769-9

Матвійчук, Андрій (Andriy Matviychuk) and Артюх, Ольга (Olha Artiukh) (2022) Оцінювання кредитних ризиків малих і середніх підприємств методами інтелектуального аналізу даних (Estimation of sme credit risks by data mining methods). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (26(54)). pp. 114-120. ISSN 2311-5149

Матвійчук, М. А. (Mariia Matviichuk) and Попелюшко, В. О. (Vasil Popeliushko) and Герасимчук, О. П. (Oleh Herasymchuk) and Гонгало, С. Й. (Serhii Gongalo) and Боржецька, Н. Л. (Nataliia Borzhetska) (2022) Іоанникій Малиновський як просвітник історії права (Ioannikii Malynovskyi as an Enlightenerof the history of law). Journal of Education Culture and Society (13(2)). pp. 65-84.

Матласевич, Оксана (Oksana Matlasevych) and Колодяжна, Ірина (Iryna Kolodiazhna) (2022) Роль самотурботи в розвитку емпатії майбутніх психологів (The role of self-care in the development of empathy of future psychologists). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№15). pp. 45-51. ISSN 2415–7384

Матласевич, Оксана Володимирівна (Oksana V. Matlasevych) and Ткаченко, Даша Володимирівна (Dasha V. Tkachenko) (2022) Особливості комунікаційних реакцій у ситуації переживання ревнощів особами юнацького та зрілого віку (Features of Communication Reactions in the s Situation of Experiencing Jealousy in Adolescents and Adults). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (14). pp. 24-29. ISSN 2415–7384

Матусевич, Тетяна (T. Matusevych) (2022) Розвиток культури демократії в освіті як аксіологічна проблема. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 45-65. ISBN 978-617-8041-12-0

Мединська, Тетяна (Tetyana Medynska) and Ногінова, Наталія (Natalia Noginova) (2022) Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз (Digitalization of Tax administration bodies in the context of current challenges and threats). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 90-96. ISSN 2311-5149

Мусійчук, Тетяна (Tetiana Musiichuk) and Коляда, Еліна (Elina Koliada) (2022) Аргументованість висловлень обурення (Argumentativeness of utterances of indignation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (15(83)). pp. 21-24. ISSN 2519-2558

Н

Новоселецька, Світлана (Svitlana Novoseletska) and Івченко-Чехолка Юлія, Юлія (Yuliia Ivchenko-Chekholka) (2022) Кольорові ідіоми в лінгвокультурному розумінні імпліцитного значення в англійській та українській мовах (The color idioms in the linguistic and cultural understanding of the implicit meaning in english and ukrainian languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (15(83)). pp. 7-10. ISSN 2519-2558

Новоселецька, Світлана (Svitlana Novoseletska) and Яковчук, Тетяна (Tetiana Yakovchuk) (2022) Мовні особливості американського та українського студентського сленгу (Linguistic Features of American and Ukrainian Student Slang). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 248-251. ISSN 2519-2558

Новоселецький, О. М. (Oleksandr Novoseletskyi) and Горошко, Н. С. (Nataliia Horoshko) (2022) Моделювання впливу освіти та ВВП на рівень вакцинації населення (Modelling the Impact of Education and GDP on Vaccination Rate). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 138-143. ISSN 2311-5149

Новоселецький, Олександр (Oleksander Novoseletskyy) and Гончарова, Вікторія (Victoriia Honcharova) (2022) Ідентифікації потенційного споживача продукції ринку електронної комерції методом градієнтного бустінгу (Identification of a Potential Consumer of E-commerce Market Products by Gradient Busting Method). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (23(51)). pp. 118-123. ISSN 2311-5149

Нікітін, Анатолій (Anatolii Nikitin) and Коцюк, Юрій (Yurii Kotsiuk) and Савчук, Олександр (Oleksandr Savchuk) (2022) Застосування стохастичних еволюційних рівнянь з марковськими переключеннями у некласничних схемах апроксимації для побудови та аналізу моделі інформаційної боротьби (Applying stochastic evolutionary equations with markov-switching models in non-classical approximation schemes to construct and analyse the information struggle model). их схемах апроксимації для побудови та аналізу моделі інформаційної боротьби. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (26(54)). pp. 121-131. ISSN 2311-5149

П

Пасічник, Ігор (Ihor Pasichnyk) and Августюк, Марія (Mariia Avhustiuk) (2022) Основні аспектні характеристики тренінгової програми «Підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності у студентів засобами емоційного інтелекту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. pp. 4-13. ISSN 2415–7384

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2022) Карнавальні риси комунікації у нових медіа: виклики масової культури. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 103-130. ISBN 978-617-8041-12-0

С

Смирнов, Андрій (Andrii Smyrnov) (2022) Відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття (The Restoration of the Eucharistic Communion of the Ukrainian Orthodox Churches in Diaspora With the Ecumenical Patriarchate at the end of 20th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 105-109. ISSN 2409-6806

Т

Тершак, Анатолій (Anatoliі Tershak) (2022) Функціонування адвентистських громад Закарпаття в умовах кризових явищ: антирелігійна державна політика та внутрішній розкол в епоху «застою» (1965–1985 рр.) (Functioning of Adventist Communities in Transcarpathia in Conditions of Crisis Phenomena: Anti-Religious State Policy and the Internal Division During the “Stagnation”, 1965–1985). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 38-47.

Тимощук, Єлизавета (Yelyzaveta Tymoshchuk) and Бруяка, Іванна (Ivanna Bruiaka) and Любомирський, Вадим (Vadym Liubomyrskyi) (2022) Роль інтуїції в структурі саморегуляції в умовах невизначеності (The role of intuition in the structure of self-regulation in conditions of uncertainty). аукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№15). pp. 52-61. ISSN 2415–7384

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2022) Організаційна діяльність прибулих із таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (друга половина 1950-х –1960-ті рр.) (Organizational Activity of Participants of the Underground Insurgent Movement Who Came From Camps and Special Settlements (the Second Half of 1950s – 1960s)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 30-37. ISSN 2409-6806

Х

Харчук, Юлія (Yulia Kharchuk) and Харчук, Олександр (Alexander Kharchuk) (2022) Формування стратегії територіальних громад з метою забезпечення їхньої економічної безпеки у контексті теорії обмежень (Formation of a Strategy of Territorial Communities for the Purpose of Ensuring Their Economic Security in the Context of the Limitation Theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 111-119. ISSN 2311-5149

Худолій, А. О. (Anatoliy Khudoliy) (2022) Verbal Representation of the Concept Democratic Values in Political Discourse of B. Obama (Вербальна репрезентація концепту демократичні цінності в політичному дискурсі Б. Обами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 112-119. ISSN 2519-2558

Худолій, А. О.(A. Khudolii) (2022) Інформаційна війна 2014-2022 рр.: монографія. Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 978-617-8041-16-8

Ц

Цимбал, Тетяна (Tetiana Tsymbal) (2022) "Герої без подвигів": типологія героїзму часів пандемії. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 66-102. ISBN 978-617-8041-12-0

Ч

Черноус, Тетяна and Каламаж, Вікторія (2022) Активація стрес-переборюваних стратегій майбутніх учителів початкових класів засобами музики (Activation of stress-overcoming strategies of future primary school teachers with the help of music). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№15). pp. 62-71. ISSN 2415–7384

Черноус, Тетяна Юріївна (Tetiana Yu. Сhernous) and Каламаж, Вікторія Олегівна (Viktoriia O. Kalamazh) (2022) Музично-рухові засоби розвитку самоусвідомлення психоемоційних станів майбутніх учителів початкових класів (Music and Movement as a Means of Developing the Self-Awareness of Psycho-Emotional States of Future Elementary School Teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (14). pp. 57-64. ISSN 2415–7384

Ш

Шевчук, Дмитро (Відповідальний за випуск)) (2022) Дні науки НаУ"Острозька академія" 16 – 20 травня 2022 р. XXVІІ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шестопал, Іванна and Ткаченко, Даша and Сайко, Дарина (2022) Дослідження стану тривоги студентської молоді в період російсько-української війни (Study of student’s youth anxiety during the russian-ukrainian war). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. (№15). pp. 72-77. ISSN 2415–7384

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) and Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) and Бранч, Джон (John Branch) and Вітлінський, В. В. (V. Vitlinskyi) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н. В. (N.V. Ivanchuk ) and Кнейслер, О. В. ( O. V. Kneisler) and Кондратенко, Н. О.(N. O. Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) and Левицька, С. О.(S. Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Матвійчук, А. В. (A. V. Matviychuk) and Новоселецький, О. М. (O. Novoseletskyi) and Олак, Aнтоні (Anthony Olak) and Онишко, С. В. (S. V. Onyshko) and Джеканский, П. (Paweł Dziekański) and Морао, Пауло (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, Іван (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (Tkachenko N. V.) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) and Яворська, Т. В. (T. V. Yavorska) (2022) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» №25(53): науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2311-5149

Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) (2022) Застосування проєктного менеджменту у публічному управлінні в Україні (Project Management Application in Public Administration in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 68-75. ISSN 2311-5149

Я

Яковлева, Марія (Mariia Yakovleva) and Каламаж, Руслана (Ruslana Kalamazh) and Гільман, Анна (Anna Hilman) (2022) Домінуючі копінг-стратегії у студентів медичного коледж (Dominant coping strategies in students of medical college). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№15). pp. 78-86. ISSN 2415–7384

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2022) Теоретико-методологічні аспекти дослідження релігійної ідентичності у площині соціокультурних викликів. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 154-195. ISBN 978-617-8041-12-0

This list was generated on Mon Sep 25 13:49:39 2023 EEST.