Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | S | T | А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 43.

A

Avhustiuk, Mariia M. (Августюк Марія Миколаївна) (2022) Emotional Context of the Accurate and Inaccurate Metacognitive Monitoring Levels (Eмоційний контекст рівнів точності та неточності метакогнітивного моніторингу). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (14). pp. 71-79. ISSN 2415–7384

S

Shevchuk, Dmytro and Shevchuk, Kateryna and Matusevych, Tetiana (2022) Philosophical Counselling: Synthesis of the Essence and Modern Tendencies of Philosophy. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 21 (61). pp. 48-60. ISSN 1583-0039

T

Trofimovich, Volodymyr (2022) The contribution of Ukrainian warriors to the miracle on the Vistula. The Ukrainian Weekly (11). p. 7.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2022) Відновлення та регламентація діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (Restoration and Normalization of the Activity of the Orthodox Brotherhoods of Right-Bank ukraine in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 6-10. ISSN 2409-6806

Б

Бенчук, Віталій (Vitalii Benchuk) (2022) Геополітичні настрої донеччан в умовах збройного конфлікту (2014–2021 рр.) (Geopolitical Sentiments of the Donetsk Residents in Conditions of armed Conflict (2014–2021)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 48-53. ISSN 2409-6806

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) and Стрельбіцька, Л. Я. (L. Strelbitska) and Шминдрук, О. Ф. ( O. Shmyndruk) and Балацька, О. Р. (O. Balatska) (2022) Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право». Ч. 1. З курсів «Цивільне право», «Цивільний процес», «Міжнародне публічне право». Вид-во НаУОА, Острог.

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2022) "Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років "The «his royal mercy" city of lutsk at the end of 1780-s. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 55-75. ISSN 2409-6806

Бровді, Іван (Ivan Brovdi) (2022) Органічне сільське господарство в Україні як стратегічний напрям розвитку АПК (Organic Agriculture in Ukraine as a Strategic Direction of Agricultural Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 12-19. ISSN 2311-5149

Г

Гарніцька, Анастасія and Глущенко, Анастасія and Шманьків, Вікторія and Залуцька, Ганна and Кузьміч, Дарина and Мельничук, Маргарита and Краснобока, Марина and Іжевська, Оксана and Стасюк, Світлана and Васильків, Христина and Томляк, Янна (2022) GEOSTRAW [Електронне видання]: збірка текстів. Genius loci, Острог.

Д

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2022) Використання маркетингових засобів в HR-менеджменті підприємства (Marketing Tools Usage in HR-Management of the Enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (25(53)). pp. 18-24. ISSN 2311-5149

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2022) Віртуальна організаційна структура ІТ-компанії: маркетинговий та управлінський аспекти (Virtual Organizational Structure of it Company: Marketing and Management Aspects ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (24(52)). pp. 20-25. ISSN 2311-5149

Демчук Ольга, Olha Demchuk (2022) Міжкультурна комунікація в есеїстиці Василя Махна (Multicultural Communication in the Vasyl Makhno`s Essays). Нау­кові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філологія» (13(81)). pp. 271-273. ISSN 2519-2558

З

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2022) Культура та культурний поступ: спроба понятійної аналітики. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 4-44. ISBN 978-617-8041-12-0

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) and Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2022) Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів. Програма ХV Міжнародної наукової конференції 29-30 квітня 2022 р. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Зайцев, Микола and Матусевич, Тетяна and Цимбал, Тетяна and Петрушкевич, Марія and Карповець, Максим and Якуніна, Катерина (2022) Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

К

Карповець, М. (M. Karpovets) (2022) Тактичний урбанізм і перформативність: до питання інклюзивного міста. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 139-153. ISBN 978-617-8041-12-0

Ковальчук, Інна (Inna Kovalchuk) and Костюк, Оксана (Oksana Kostiuk) and Попчук, Марія (Mariia Popchuk) (2022) Зв'язок мотивації із метакогнітивними стратегіями студентів під час вивчення іноземної мови (The Relationship Between Motivation and Students Metacognitive Strategies During the Foreign Language Learning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 229-233. ISSN 2519-2558

Козак, Людмила (Lyudmyla Kozak) (2022) Моделі стратегічного позиціювання продукції аграрних підприємств та методичні підходи їх аналізу (Strategic Positioning Models of Agricultural Enterprises Products and Methodical Approaches to Their Analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (25(53)). pp. 25-30. ISSN 2311-5149

Кочерга, Світлана (Svitlana Kocherga) (2022) Леся Українка і Михайло Кривинюк: острозький контекст (Lesya Ukrainka and Mykhaylo Kryvynyuk: Ostroh Context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (12(80)). pp. 96-101. ISSN 2519-2558

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Ефекти виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року в Україні: регіональний контекст (The effects of electoral reform in Ukraine's 2020 local elections: the regional context). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (№42). pp. 260-267.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) and Андрієнко, Н. (N. Andriienko) (2022) Політична участь жінок в Україні: чинники електорального успіху на місцевих виборах 2015 та 2020 років (Women's Political Participation in Ukraine: Factors of Electoral Success in Local Elections 2015 and 2020). Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ», вип. 6. pp. 176-186.

Лукасік, Ярослав (Jaroslaw Lukasik) (2022) Від детронізації правди до постправди (From Dethronement of Truth to Post-Truth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.23). pp. 31-35.

М

Мамонтова, Наталія (Natalya Mamontova) and Сазонець, Ігор (Igor Sazonets) and Тімченко, Олександра (Oleksandra Timchenko) (2022) Економічний стан туристичного бізнесу України в умовах пандемії COVID-19 (Economic State of Ukrainian Tourist Business in the Convention of the Covid-19 Pandemic). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 48-54. ISSN 2311-5149

Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2022) Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєводства в 1921–1939 роках (The Influence of the Polish-Soviet Border on the Economy of Volyn’ Voivodeship in 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 23-29.

Матвійчук, М. А. (Mariia Matviichuk) and Попелюшко, В. О. (Vasil Popeliushko) and Герасимчук, О. П. (Oleh Herasymchuk) and Гонгало, С. Й. (Serhii Gongalo) and Боржецька, Н. Л. (Nataliia Borzhetska) (2022) Іоанникій Малиновський як просвітник історії права (Ioannikii Malynovskyi as an Enlightenerof the history of law). Journal of Education Culture and Society (13(2)). pp. 65-84.

Матласевич, Оксана Володимирівна (Oksana V. Matlasevych) and Ткаченко, Даша Володимирівна (Dasha V. Tkachenko) (2022) Особливості комунікаційних реакцій у ситуації переживання ревнощів особами юнацького та зрілого віку (Features of Communication Reactions in the s Situation of Experiencing Jealousy in Adolescents and Adults). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (14). pp. 24-29. ISSN 2415–7384

Матусевич, Тетяна (T. Matusevych) (2022) Розвиток культури демократії в освіті як аксіологічна проблема. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 45-65. ISBN 978-617-8041-12-0

Мединська, Тетяна (Tetyana Medynska) and Ногінова, Наталія (Natalia Noginova) (2022) Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз (Digitalization of Tax administration bodies in the context of current challenges and threats). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 90-96. ISSN 2311-5149

Н

Новоселецька, Світлана (Svitlana Novoseletska) and Яковчук, Тетяна (Tetiana Yakovchuk) (2022) Мовні особливості американського та українського студентського сленгу (Linguistic Features of American and Ukrainian Student Slang). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 248-251. ISSN 2519-2558

Новоселецький, О. М. (Oleksandr Novoseletskyi) and Горошко, Н. С. (Nataliia Horoshko) (2022) Моделювання впливу освіти та ВВП на рівень вакцинації населення (Modelling the Impact of Education and GDP on Vaccination Rate). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 138-143. ISSN 2311-5149

Новоселецький, Олександр (Oleksander Novoseletskyy) and Гончарова, Вікторія (Victoriia Honcharova) (2022) Ідентифікації потенційного споживача продукції ринку електронної комерції методом градієнтного бустінгу (Identification of a Potential Consumer of E-commerce Market Products by Gradient Busting Method). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (23(51)). pp. 118-123. ISSN 2311-5149

П

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2022) Карнавальні риси комунікації у нових медіа: виклики масової культури. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 103-130. ISBN 978-617-8041-12-0

С

Смирнов, Андрій (Andrii Smyrnov) (2022) Відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття (The Restoration of the Eucharistic Communion of the Ukrainian Orthodox Churches in Diaspora With the Ecumenical Patriarchate at the end of 20th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 105-109. ISSN 2409-6806

Т

Тершак, Анатолій (Anatoliі Tershak) (2022) Функціонування адвентистських громад Закарпаття в умовах кризових явищ: антирелігійна державна політика та внутрішній розкол в епоху «застою» (1965–1985 рр.) (Functioning of Adventist Communities in Transcarpathia in Conditions of Crisis Phenomena: Anti-Religious State Policy and the Internal Division During the “Stagnation”, 1965–1985). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 38-47.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2022) Організаційна діяльність прибулих із таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (друга половина 1950-х –1960-ті рр.) (Organizational Activity of Participants of the Underground Insurgent Movement Who Came From Camps and Special Settlements (the Second Half of 1950s – 1960s)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 30-37. ISSN 2409-6806

Х

Харчук, Юлія (Yulia Kharchuk) and Харчук, Олександр (Alexander Kharchuk) (2022) Формування стратегії територіальних громад з метою забезпечення їхньої економічної безпеки у контексті теорії обмежень (Formation of a Strategy of Territorial Communities for the Purpose of Ensuring Their Economic Security in the Context of the Limitation Theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 111-119. ISSN 2311-5149

Худолій, А. О. (Anatoliy Khudoliy) (2022) Verbal Representation of the Concept Democratic Values in Political Discourse of B. Obama (Вербальна репрезентація концепту демократичні цінності в політичному дискурсі Б. Обами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 112-119. ISSN 2519-2558

Ц

Цимбал, Тетяна (Tetiana Tsymbal) (2022) "Герої без подвигів": типологія героїзму часів пандемії. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 66-102. ISBN 978-617-8041-12-0

Ч

Черноус, Тетяна Юріївна (Tetiana Yu. Сhernous) and Каламаж, Вікторія Олегівна (Viktoriia O. Kalamazh) (2022) Музично-рухові засоби розвитку самоусвідомлення психоемоційних станів майбутніх учителів початкових класів (Music and Movement as a Means of Developing the Self-Awareness of Psycho-Emotional States of Future Elementary School Teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (14). pp. 57-64. ISSN 2415–7384

Ш

Шевчук, Дмитро (Відповідальний за випуск)) (2022) Дні науки НаУ"Острозька академія" 16 – 20 травня 2022 р. XXVІІ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) and Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) and Бранч, Джон (John Branch) and Вітлінський, В. В. (V. Vitlinskyi) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н. В. (N.V. Ivanchuk ) and Кнейслер, О. В. ( O. V. Kneisler) and Кондратенко, Н. О.(N. O. Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) and Левицька, С. О.(S. Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Матвійчук, А. В. (A. V. Matviychuk) and Новоселецький, О. М. (O. Novoseletskyi) and Олак, Aнтоні (Anthony Olak) and Онишко, С. В. (S. V. Onyshko) and Джеканский, П. (Paweł Dziekański) and Морао, Пауло (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, Іван (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (Tkachenko N. V.) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) and Яворська, Т. В. (T. V. Yavorska) (2022) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2311-5149

Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) (2022) Застосування проєктного менеджменту у публічному управлінні в Україні (Project Management Application in Public Administration in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 68-75. ISSN 2311-5149

Я

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2022) Теоретико-методологічні аспекти дослідження релігійної ідентичності у площині соціокультурних викликів. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 154-195. ISBN 978-617-8041-12-0

This list was generated on Mon Oct 3 11:56:42 2022 EEST.