Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Політика > Політичні партії та рухи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: В | К | Л | М | Р | Ш
Число елементів на цьому рівні: 12.

В

Власюк, О. (O. Vlasiuk) (2011) Діяльність українського соціалістичного об'єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. с. 149-162.

К

Казак, О. (Kazak O.) (2013) РУСИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ (Ruthenian movement in modern Ukraine)(Русинський рух у сучасній Україні). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. с. 15-22.

Л

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Трансформація партійних систем у пострадянських країнах (Transformation of party systems in the post-Soviet countries). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного університету імені М.П.Драгоманова. (22). с. 222-229.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2013) Типологія партійних систем: минуле та сьогодення. (Typology of party systems: past and present.). Політичний менеджмент (59). с. 97-110.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні (Political parties in Ukraine: activity peculiarities on the local level). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). с. 551-562.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Трансформація організаційного типу політичних партій України (Transforming organizational type of political parties in Ukraine). Актуальні напрями розвитку суспільних наук: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року). с. 104-106.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2013) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції (The configuration of the party system in Ukraine: descending and ascending trends). Сучасна українська політика (28). с. 157-169.

М

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiievskyi) (2013) Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р. (Ukraine’s parties and regime after 2012 parliamentary elections.). Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження.. с. 322-339.

Морозюк, Ю.В.(Yu. Moroziuk) (2011) Політичні партії в Україні: ефективність використання фінансових ресурсів на виборах. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (У процесі публікації)

Р

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Конституційно-правове регулювання порядку створення, діяльності та заборони політичних партій у державах посткомуністичного простору: критерії оцінки демократичності (Constitutional-legal regulation of the establishment, operation and prohibition of political parties in post-communist countries: evaluation criteria of democracy). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). с. 483-493.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Методологічні аспекти застосування соцієтального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав (Methodological aspects of applying societal approach for analyzing political systems of post-communist countries). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 1007. Серія "Питання політології", Вип.20. с. 78-82.

Ш

Швая, Т. (T. Shvaia) (2012) Позиціонування політичних партій у період підготовки до парламентських виборів 2012 року. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). с. 129-140.

Цей список був створений у Tue Dec 11 16:58:01 2018 EET.