Digital Repository of Ostroh Academy

Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксембургу). (THE FEATURES OF THE BANKING OFFSHORES ACTIVITY: A CASE STUDY OF LUXEMBOURG).

Карлін, М. (M. Karlin) and Кучерук, М. (M. Kucheruk) (2014) Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксембургу). (THE FEATURES OF THE BANKING OFFSHORES ACTIVITY: A CASE STUDY OF LUXEMBOURG). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 114-118.

[img] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

Розглянуто особливості функціонування банківських офшорних зон: надання податкових пільг, відсутність регулювання руху капіталу, міжнародний характер угод, розвинена інфраструктура, збереження таємниці угод, ефективно функціонуюча банківська система, використання англійської мови, висококваліфікований персонал. По- дано головні мотиви заснування комерційних установ у фінансових офшорних центрах, серед яких: лояльність дер- жавного регулювання, високий рівень банківської та комерційної секретності та анонімність реальних власників компаній, легкість доступу до зарубіжної фінансової системи. Наведено дві категорії офшорних юрисдикцій: краї- ни, які дозволяють законні розслідування в належних випадках, і країни, які відмовляють у послабленні своєї секрет- ності. Зазначено, що головними мотивами заснування банку в офшорних зонах є відкриття та ведення банківських рахунків для вкладників із країн з високими податками та жорстким валютним контролем, а також здійснення операцій на ринку євровалют. Охарактеризовано Люксембург як один із основних світових офшорних банківських центрів, на який припадає 6–8% світового офшорного капіталу. У Люксембурзі представлено всі основні євро- пейські й міжнародні фінансові установи, до того ж на 147 зареєстрованих комерційних банків припадає лише 5 люксембурзького походження. Створення філій європейських банків заохочується усуненням всіх видів примусу щодо грошових потоків: відсутність вимог до мінімальних резервів, виключення будь-якої регламентації відносно процентних ставок або переміщень капіталу, безумовне дотриманням банківської таємниці в поєднанні з гнучким і суворим банківським контролем при однакових і вигідних для всіх клієнтів норм оподаткування. (The article is devoted to the features of the banking offshores activity: tax benefits, absence of capital movement regulation, international basis of agreements, effective infrastructure, well-functioning banking system, use of English, highqualified staff. The author shows the main reasons for establishing business entities in offshore financial centers: the loyalty of government regulation, high banking and commercial secrecy and anonymity of beneficial owners of the companies, easy access to the foreign financial system. There are two categories of the offshore jurisdictions: countries that allow legal investigation as appropriate and countries that refuse to weaken its secrecy. It is indicated that the main motive of the establishment of banks in offshore areas is to open and maintain bank accounts for investors from countries with high taxes and strict currency controls and for transactions in Eurocurrency market. Luxembourg is characterized as one of the world’s major offshore banking centers accounting for 6.8 % of global offshore capital. There are all main European and international financial institutions In Luxembourg, only 5 are Luxembourg origin among 147 commercial banks registered in Luxembourg. Creation branches of European banks is encouraged by the elimination of all kinds of coercion in relation to cash flow, such as No minimum reserves, excluding any regulation with respect to interest rates or capital movements and the unconditional observance of banking secrecy, combined with a flexible and rigorous bank control and under the same favorable tax rate of all customers.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Uncontrolled Keywords: Банківський офшорний центр, банківські установи, банківська таємниця, Люксембург. (Оffshore banking center, banks, banking secrecy, Luxembourg).
Subjects: by fields of science > Economics > Finance
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 11 Sep 2014 11:38
Last Modified: 11 Sep 2014 11:38
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3012

Actions (login required)

View Item View Item