Digital Repository of Ostroh Academy

ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (The position of the final formant –ИК and its derivatives according to word stress in the modern Ukrainian language)

Товкайло, T. (T. Tovkailo) and Довбня, Л. (L. Dovbnia) (2014) ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (The position of the final formant –ИК and its derivatives according to word stress in the modern Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 116-119.

[img] PDF
Download (318kB)

Abstract

У статті робиться спроба описати акцентні позиції кінцевих іменникових формантів сучасної української мови на матеріалі лексем чоловічого роду. Зауважується, що такі морфеми здебільшого віддають перевагу двом наголосовим позиціям: самі перебувають під наголосом або стоять за наголошеним складом. Об’єктом дослідження є український іменниковий суфікс -ик та його похідні: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. У мовознавстві до визначення статусу зазначених суфіксів існують різні підходи, які були враховані авторами під час аналізу вказаних формантів, що дало підставу висловити припущення щодо статусу самої інваріантної морфеми. (In the article we try to describe accent positions of the end noun formants of modern Ukrainian language on the basis of the lexemes in the masculine gender. It is noted that such morpheme mainly choose two stress positions: they are under stress or they follow the stressed syllable. The object of research is a Ukrainian noun suffix -ик and its derivatives: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. There are different approaches to the definition of the status of these suffixes in linguistics that have been taken into consideration by the authors in the analysis of these formants that gave grounds to make assumptions on the status of the invariant morpheme.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри- горія Сковороди»
Uncontrolled Keywords: Формант, морфема, позиція, склад, наголос, дериватологія, іменник (Formant, morpheme, position, syllable, stress, derivatology, noun)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > Linguistics. Philology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 19 Jan 2015 08:58
Last Modified: 19 Jan 2015 08:58
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3353

Actions (login required)

View Item View Item