Digital Repository of Ostroh Academy

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗУ СВІТУ ТА ЙОГО ВАРІАТИВНОСТІ (THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORLD IMAGE PROBLEM AND ITS VARIABILITY)

Демянюк, О. (O. Demianiuk) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗУ СВІТУ ТА ЙОГО ВАРІАТИВНОСТІ (THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORLD IMAGE PROBLEM AND ITS VARIABILITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 48-61.

[img] PDF - Published Version
Download (252kB)

Abstract

У статті здійснений науково-теоретичний аналіз досліджень, присвячених проблемі образу світу як багатогранного феномена та його варіативності в зарубіжній та вітчизняній психології, окреслена специфіка основних підходів до розгляду означеної проблеми – когнітивно-орієнтованого, діяльнісного, теорії психологічних систем, у контексті проблеми буття людини та її відношення зі світом; визначені критерії типології образу світу. Зроблений висновок про те, що образ світу є інтегральною структурою, яка акумулює уявлення людини про навколишній світ і детермінує специфіку подальшої поведінки в ньому. (This article provides a theoretical analysis of scientific research on the issue of the image of the world as a multifaceted phenomenon and its variability in foreign and national psychology; the specifics of the main approaches for dealing with this problem – cognitive-oriented, active, theory of psychological systems in the context of human existence and its relation with the world is outlined; criteria for a typology of images of the world are determined. The conclusion that the image of the world is an integral structure that accumulates human world conception of the outworld and determines the specificity of further behavior in it.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Рівненський державний гуманітарний університет (Rivne State Humanitarian University)
Uncontrolled Keywords: Образ світу, варіативність образу світу, когнітивні стилі, діяльнісний підхід, теорія психологічних систем, життєвий шлях, життєвий світ, життєва стратегія. (Image of the world, variability of image of the world, cognitive styles, activity approach, theory of psychological systems, life-way, life-world, life strategy.)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 15 Apr 2015 14:32
Last Modified: 15 Apr 2015 14:32
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3656

Actions (login required)

View Item View Item