Digital Repository of Ostroh Academy

Екуменізм на стежках теономної сакралізації (Ecumenism on the paths of theonomic sacralisation)

Халецький, О. (O. Khaletskyi) and Голубовська, О. (O. Holubovska) (2016) Екуменізм на стежках теономної сакралізації (Ecumenism on the paths of theonomic sacralisation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 164-177.

[img] PDF - Published Version
Download (287kB)

Abstract

Витягнута із мороку релігійного прогресування секуляризація є не обезрелігійненням, а критикою старої (партикулярно-обрядової-теїстичної) релігійності і новорелігійненням. Новорелігійнення, яке є своєрідним «духовним випаровуванням» глобалізаційно-інформаційного суспільства, постає як його: 1)екуменізація, 2) теономізація і 3) динамізація наших уявлень про Бога. Екуменізація буває: 1) конфесійною, 2) конфесійно-універсальною і 3) універсальною. Теономізація є наданням релігійного значення усім видам життєдіяльності. У динамістичному еволюціонізмі Бог постає як творчісна силодія у її історично-духовному розвитку (у переважно єзуїтському теїстичному еволюціонізмі – у її прогресуванні) і досяжна у релігійно-філософській думці, у кінцевому рахунку – як Царство Боже – тотальне духовне перетворення як процес. Ключові слова: прогресування релігійне, секуляризація, глобалізаційно-інформаційне суспільство, екуменізація, теономізація, ноовірське дієбожне прогресовір’я, дієрозвій історично-духовний, сутнісна тотожність творення = розвитку = прогресування, Царство Боже. (It was extracted from the gloom of religious secularism is not progressing prereligiosity and criticism of the old (particular-theistic-ritual) religiosity and newreligiosity. New-religiosity, which is a kind of «spiritual evaporation» globalization and the information society, appears as: 1) his ecumenization, 2) theonomization and 3) the dynamism of our ideas about God. Ecumenization is: 1) religious, 2) religious and universal and 3) universal. Theonomization is giving religious significance to all kinds of life. In dynamistic evolutionism God appears as creative force action in its historical and spiritual development (mostly Jesuit Theistic Evolutionism – in its progression) and achievable in religious and philosophical thought, eventually – as the Kingdom of God – a total spiritual transformation as process.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехноло- гій ім. С.З. Гжицького
Uncontrolled Keywords: Прогресування релігійне, секуляризація, глобалізаційно-ін- формаційне суспільство, екуменізація, теономізація, ноовірське дієбожне прогресовір’я, дієрозвій історично-духовний, сутнісна тотожність творення = розвитку = прогресування, Царство Боже (Progression religious, secularization, globalization and the information society, ecumenization, theonomization, new-religiosity, God’s will, hope progress, acting blow, historical and spiritual, identity creation = development = progression, the Kingdom of God)
Subjects: by fields of science > Philosophy
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 03 Nov 2016 14:47
Last Modified: 03 Nov 2016 14:47
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4908

Actions (login required)

View Item View Item