Цифровий архів Острозької академії

Сутнісна характеристика фінансової політики держави (Essential characteristics of the state financial policy)

Григорська, О. (Grygorska O.) (2016) Сутнісна характеристика фінансової політики держави (Essential characteristics of the state financial policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Се- рія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). с. 51-54.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (263kB)

Резюме

Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних учених-економістів до визначення сутності фінансової політики держави. Із урахуванням результатів критичного аналізу запропоновано власне визначення сутності фінансової політики. Підкреслено значимість управління фінансовими потоками, що спрямовуються державою на реалізацію стратегічних і тактичних цілей та завдань соціального, економічного, політичного та духовного розвитку суспільства, важливість урахуванням поточного стану фінансової системи та механізму її функціонування, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть вплинути на процес розробки та здійснення фінансової політики. (In the article the approaches of domestic and foreign scientists and economists to the definition of the state financial policy are analyzed. Taking into account the results of the critical analysis the author suggested his own definition of the essence of fiscal policy. The importance of cash flow management, the sending State for the implementation of strategic and tactical goals and objectives of social, economic, political and spiritual development of society is emphasized. The importance of the current state of the financial system and its functioning, as well as internal and external factors that may affect the development process and implementation of fiscal policy have been taken into account.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Неконтрольовані ключові слова: Фінансова політика, фінансова система, фінансовий механізм, фінансові інструменти, фінансовий контроль (Financial policies, financial system, financial mechanism, financial instruments, financial control)
Теми: За напрямами > Економіка > Фінанси
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 21 Січ 2017 14:20
Останні зміни: 21 Січ 2017 14:20
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5273

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу