Digital Repository of Ostroh Academy

Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore)

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

[img] PDF - Published Version
Download (284kB)

Abstract

У статті розглянуто випадки та приклади родинного насильства в патріархальних сім’ях болгарських і гагаузьких переселенців півдня Бессарабії кінця XIX – початку XX століття. Джерелом аналізу є фольклорні матеріали (прислів’я, приказки, пісні) цих народностей. Аналіз фольклорних матеріалів ілюструє, що в патріархальних сім’ях болгарських і гагаузьких колоністів мали місце випадки застосування сімейного насильства. За традиційним, патріархальним звичаєм, така поведінка голови родини була однією з умов виживання сімей, що відзначалися великою кількістю членів, де вимагались беззаперечна покора старшим, дотримання установлених родинних стосунків, особливо – підкорення і таке інше. У цьому контексті хотілося б відзначити, що в прислів’ях, піснях цих народностей неодноразово зазначається принижене, зневажливе становище жінок і дітей у подібних сім’ях. Незважаючи на те, що в патріархальній родині до старших членів сім’ї культивується шанобливе ставлення, фольклорні матеріали неодноразово демонструють і випадки зневажливого ставлення до старих людей у сім’ях дорослих дітей. У гагаузькому та болгарському фольклорі знайшов відображення процес послаблення традиційних норм, котрий виявлявся в падінні авторитету старших перед молодшими, батьків перед дітьми. Подібні зміни традиційних норм і цінностей були пов’язані з посиленням капіталістичного розвитку та розпадом родинної спільності. (The article examines the incidents and the examples of violence in patriarchal families of Bulgarian and Gagauz settlers from the South of Bessarabia in the late-19th and early20 centuries. The author uses folklore materials (proverbs, sayings, songs) of these nationalities as reliable sources of information. The analysis of folklore materials proves that there were incidents of domestic violence in the families of Bulgarian and Gagauz colonists. According to traditional patriarchal style of life such behaviour of the head of the family was one of the conditions of the survival of the family with lots of members when absolute submission to elders, the maintenance of family relations, especially of submission, were expected. In this context, the author would like to mention that the songs of these nationalities point to the humiliating status of women and children in such families. In spite of the fact that in patriarchal families the respect to elders is cultivated, folklore materials display very often the incidents of humiliating situation of old people in the families of their grown up children. Bulgarian and Gagauz folklore reflects the process of traditional norms weakening which manifested itself in the decline of authority of the elders in the eyes of the young or of the parents to their children. Such changes of traditional norms and values were connected with strengthening of capitalistic development and disintegration of a family community)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Aсademy), Інститут історії Академії Наук Молдови
Uncontrolled Keywords: болгарські та гагаузькі колоністи, родинне насильство, патріархальна сім’я, становище жінки, патріархальний тероризм, фольклорні джерела (Bulgarian and Gagauz colonists, domestic violence, patriarchal family, woman situation, patriarchal terrorism, folklore sources)
Subjects: by fields of science > Ethnology. Ethnography. Folklore
by fields of science > Gender Researches
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 26 Jan 2017 20:33
Last Modified: 26 Jan 2017 20:33
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5307

Actions (login required)

View Item View Item