Digital Repository of Ostroh Academy

Політика фіскальної децентралізації в Україні – позитивні та негативні ефекти (The policy of fiscal decentralization in Ukraine – both positive and negative effects)

Маршалок, Т. Я. (Marshalok T. Ya.) (2016) Політика фіскальної децентралізації в Україні – позитивні та негативні ефекти (The policy of fiscal decentralization in Ukraine – both positive and negative effects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 82-88.

[img] PDF - Published Version
Download (666kB)

Abstract

У статті розглянуто сутність основних понять, що стосуються об’єкту дослідження, зокрема «децентра- лізація», «фіскальна децентралізація», «бюджетний федералізм». Проаналізовано кроки уряду щодо формування політики фіскальної децентралізації в Україні. Запропоновано ґрунтовний аналіз бюджетних показників, які від- носяться до реалізації політики децентралізації в розрізі дохідної та видаткової частин Зведеного, Державного та місцевих бюджетів. Досліджено взаємозалежність видатків та доходів до ВВП, що дало змогу виявити і встановити рівень формування політики децентралізованого типу в бюджетній сфері України. У нашій статті зазначено проблеми та виокремлено основні напрями їх вирішення в частині побудови економічно розвинутої країни з політикою фіскальної самостійності місцевих органів влади. (In the article the essence of basic concepts relating to the object of research, including «decentralization», «fiscal decentralization», «fiscal federalism». Analyzes the steps the government’s policy of fiscal decentralization in Ukraine. A detailed analysis of budget indicators relating to the implementation of the decentralization policy in terms of revenue and expenditure of the consolidated, state and local budgets. Studied the interdependence of expenditures and revenues to GDP, which helped to identify and set the policy of decentralized type in the public sector of Ukraine. In this article these problems and singled out the basic directions of their decision to build an economically developed country with a policy of fiscal autonomy of local authorities.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National economical University)
Uncontrolled Keywords: Валовий внутрішній продукт (ВВП), бюджет, податок, децентралізація, федералізм, видатки бюджету, доходи бюджету, податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки, загальнодержавні податки (Gross domestic product (GDP), the budget, tax, decentralization, federalism, expenditures, budget revenues, income tax, local taxes, state taxes)
Subjects: by fields of science > Economics > Finance
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 13 Feb 2017 13:21
Last Modified: 13 Feb 2017 13:21
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5414

Actions (login required)

View Item View Item