Digital Repository of Ostroh Academy

Вивчення морфології в 6-7 класах загальноосвітньої школи за комунікативно-функційним та компетентнісним підходами

Лещенко, Г. П. (H. Leschenko) (2015) Вивчення морфології в 6-7 класах загальноосвітньої школи за комунікативно-функційним та компетентнісним підходами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 194-198.

[img] PDF - Published Version
Download (278kB)

Abstract

У статті окреслено шляхи посилення комунікативної спрямованості вивчення частин мови, розглянуто сутність комунікативно-мовленнєвих завдань, їх роль у формуванні комунікативної україномовної компетенції учнів основної школи у процесі вивчення морфології, схарактеризовано систему вправ чинних підручників, доповнено їх ситуативними завданнями, що відповідає меті шкільного курсу української мови та компетентнісному і комунікативно-функційному підходам. Основну увагу приділено визначенню типів ситуативних вправ, їхньому взаємозв’язку із структурними елементами уроку, цільовими настановами та групами комунікативних умінь, що формуються в процесі виконання цього типу завдань. Представлено зразки ситуативних завдань різних типів, які спрямовані на засвоєння морфологічної теорії, формування вмінь використовувати мовні засоби в нестандартних, змінених ситуаціях, власних висловлюваннях різних типів і стилів мовлення. (The article outlines ways to strengthen communicative purpose of studying the parts of speech in 6-7 grades of comprehensive school, the main components of communicative-and-speech tasks identified their role in shaping our communicative competence of secondary school students in the process of studying the morphology, described by a system of exercise of the existing textbooks, identified a General trend of linguistic, speech and not focus of the majority orientation exercises that allowed the author to offer a system of situational tasks that are appropriate to the objectives of the school course of Ukrainian language and competence and communicative-functional approach. The main emphasis is on identifying the types of situational tasks, their relationship to structural elements of the lesson, targets and groups of communicative skills, formedin the process of during the achieving these tasks. All tasks that have a communicative focus, the article is divided into three groups according to the purpose of use, type and stage of the lesson study morphological material. This exercise is aimed at the mastering language theory, the formation of skills and the use of self and service of parts of speech in their own statements under functional load (linguisticverbal); exercises which aim to build their own statements (dialogue and monologue) with the use of the study of language material in different speech styles and genres (speech); exercises aimed at building their own statements on the basis of a particular situation without the support of the finished text (communicative, functional and situational). Each type of exercises is illustrated by examples of different types of situational tasks aimed at acquiring morphological theory, formation of skills in using language resourees in a nonstandard conditions, their own statements of different types and styles of speech.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Uncontrolled Keywords: Комунікативна компетенція, комунікативні вміння, морфологічна субкомпетентність, функційне навантаження частин мови, мовленнєво-ситуативні завдання, ситуація спілкування, компетентнісний, комунікативно-функційний підходи, мотивація навчальної діяльності, типи ситуативних завдань, система вправ (Сommunicative competence, communicative skills, morphological subcompetence, functional load of parts of speech, situational-verbal tasks, the situation of communication, competence and functionalcommunicative approaches, motivation of educational activity, types of situational tasks, the system of exercises)
Subjects: by fields of science > Education > Pedagogics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 23 Mar 2017 09:30
Last Modified: 23 Mar 2017 09:33
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5565

Actions (login required)

View Item View Item