Цифровий архів Острозької академії

Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of the formation and usage of company’s property)

Ковальчук, Г. (H Kovalchuk) (2016) Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of the formation and usage of company’s property). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 27-31.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (285kB)

Резюме

У статті проведено практичний аналіз фінансових аспектів формування та використання майна підприємства, запропоновано шляхи вдосконалення цих процесів. За теоретичними визначеннями майном підприємства виражено через усі його активи, джерелами їх формування є статті пасиву балансу. Фінансові аспекти аналізу процесів формування та використання майна досліджено за допомогою оцінки фінансового стану підприємства та ефективності використання активів господарюючого суб’єкта. (This article provides a practical analysis of the financial aspects of the formation and usage of the company’s assets, the ways of improving these processes. According to theoretical definitions company’s property expressed through all of its assets, sources of their formation are articles of balance liability. Financial aspects of the analysis of the formation and property usage investigated by an assessment of the financial condition and assessment of the effectiveness of company’s assets.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Aсademy)
Неконтрольовані ключові слова: Майно підприємства, активи, джерела формування майна, ліквідність, фінансова стійкість підприємства, платоспроможність (Сompany property, assets, sources of assets, liquidity, financial stability of company, solvency)
Теми: За напрямами > Економіка > Фінанси
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 31 Бер 2017 09:03
Останні зміни: 31 Бер 2017 09:03
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5586

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу