Цифровий архів Острозької академії

Економічна природа фінансового потенціалу регіону (Economic essence (nature) of the region’s financial potential)

Буряченко, A. (A. Buriachenko) (2016) Економічна природа фінансового потенціалу регіону (Economic essence (nature) of the region’s financial potential). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 96-102.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (319kB)

Резюме

У статті досліджено основні підходи до розуміння поняття «фінансовий потенціал», зроблено аналіз його сутності та структури. Розширено сталі погляди на місце, роль та значення фінансового потенціалу регіону для його подальшого розвитку. Запропоновано власне бачення структури фінансового потенціалу. (The article examines the main approaches to the understanding of the concept of «financial capacity», analysis its nature and structure. More established views on the place, role and importance of the region’s financial potential for its further development. Suggests my own vision of the financial capacity of the structure.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Неконтрольовані ключові слова: Фінансовий потенціал, регіон, бюджетний потенціал, податковий потенціал, інвестиційний потенціал (Financial potential, region, budget potential, tax potential, investment potential)
Теми: За напрямами > Економіка > Фінанси
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 06 Квіт 2017 13:27
Останні зміни: 06 Квіт 2017 13:27
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5602

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу