Digital Repository of Ostroh Academy

Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору (Theoretical essence and features of fiscal space formation)

Затонацька, Т. (T. Zatonatska) and Ткаченко, О. (O. Tkachenko) (2016) Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору (Theoretical essence and features of fiscal space formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 119-125.

[img] PDF - Published Version
Download (372kB)

Abstract

У статті здійснено критичний аналіз різних визначень сутності поняття «фіскальний простір». На цій підставі виділені альтернативні підходи до його тлумачень – цільовий, кількісний, ресурсний, витратний та результатний, а також удосконалено змістовне навантаження на дефініцію «фіскальний простір». Виокремлено податкові, бюджетні та інші інструменти, що застосовуються державою для формування фіскального простору. Доведено, що на практиці застосовуються три основні комбінації інструментів формування фіскального простору – фіскальна експансія (фіскальне стимулювання), фіскальна консолідація (фіскальна стабілізація) та фіскальна рестрикція (фіскальне стримування). Обґрунтовано необхідність застосування фіскальних інструментів на різних фазах економічного циклу з метою нівелювання негативних змін та надання економічній динаміці прискорювального імпульсу. При цьому вибір інструментів формування фіскального простору повинен залежати від поточного стану державних фінансів. Доведено, що раціональне використання інструментів формування фіскального простору не тільки призведе до змін у фіскальній сфері, але й вплине на фінансовий і реальний сектори економіки, рівень зайнятості, фінансування соціальних програм тощо. (The critical analysis of different definitions of the essence of the concept of «fiscal space» is done and on this basis. Аlternative approaches to his interpretations are defined – targeted, quantitative, resource, cost and resultative approaches It is determined the tax, the budget and the other tools that are used by the state to create fiscal space. It is proved that in practice there are three basic combinations of tools of fiscal space forming – fiscal expansion (fiscal stimulus), fiscal consolidation (fiscal stabilization) and fiscal restriction (fiscal containment). It is proved the necessity of the use of fiscal instruments at different phases of the economic cycle in order to neutralize the negative changes and to provide economic dynamics the accelerating momentum. Thus, the choice of forming tools of fiscal space should depend on the current state of public finances. It is proved that the rational use of tools of fiscal space formation will not only lead to changes in the fiscal sphere, but it will also affect the financial and real sectors of the economy, employment, social programs and so on.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Taras Shevchenko National University of Kiev), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Taras Shevchenko National University of Kiev)
Uncontrolled Keywords: Фіскальний простір, державні фінанси, інструментарій формування фіскального простору, фіскальна вразливість, фіскальні інструменти, фіскальна політика (Fiscal space, public finance, fiscal space forming tools, fiscal vulnerability, fiscal instruments, fiscal policy)
Subjects: by fields of science > Economics > Finance
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 11 Apr 2017 12:22
Last Modified: 11 Apr 2017 12:22
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5607

Actions (login required)

View Item View Item