Цифровий архів Острозької академії

Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ «Приватбанк» (The assessment of efficiency of PJSC CB «Privatbank»assets and liabilities management)

Михальчук, Н. (N. Mykhalchuk) (2016) Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ «Приватбанк» (The assessment of efficiency of PJSC CB «Privatbank»assets and liabilities management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). с. 152-157.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (295kB)

Резюме

Процес управління активами та пасивами банківських установ є головним елементом банківського менеджменту, який поєднує узгодження управлінських рішень і досягнення необхідних пропорцій між обсягами та видами активних та пасивних операцій. У статті визначено сутність управління активами і пасивами банку як механізм збільшення ефективності діяльності. Здійснено аналіз активу і пасиву балансу комерційного банку. Проведено дослідження дотримання умов фінансової стійкості, ліквідності та дотримання нормативів ліквідності НБУ. (The process of bank assets and liabilities management is a key element of bank management that combines coordination of management decisions and achieve the required proportion between the amount and type of active and passive operations. (This paper defines the essence of bank assets and liabilities management as a mechanism for improving efficiency of bank’s operational activity. The analysis of the commercial bank’s asset and liability, as well as the investigation of compliance with the terms of financial stability, liquidity and compliance with the liquidity norms of the NBU were conducted in the article.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Aсademy)
Неконтрольовані ключові слова: Банк, управління активами і пасивами, структура балансу банку, ефективність, фінансова стійкість, ліквідність, нормативи (Bank, asset and liability management, the structure of bank balance, efficiency, financial stability, liquidity, regulations)
Теми: За напрямами > Економіка > Фінанси
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 13 Квіт 2017 08:43
Останні зміни: 13 Квіт 2017 08:43
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5615

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу