Цифровий архів Острозької академії

Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (Prospects for the introduction of inflation targeting in Ukraine)

Примостка, О. (О. Prymostka) (2017) Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (Prospects for the introduction of inflation targeting in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№6(34)). с. 73-78.

[img]
Перегляд
PDF - Опублікована Версія
Download (347kB) | Перегляд

Резюме

У статті розглянуто світовий досвід упровадження політики інфляційного таргетування у світі. Проаналі- зовано нормативні документи Національного банку України щодо політики впровадження інфляційного тарге- тування, визначено етапи та механізм упровадження інфляційного таргетування в Україні. Досліджено та аргу- ментовано причини, які ускладнюють впровадження політики інфляційного трагетування в Україні на сучасному етапі розвитку. (The article is devoted to the world experience in the sphere infl ation targeting policy implementation. The author analyzes the infl uence of regulations of the National Bank of Ukraine on infl ation targeting policy implementation, the stages and mechanisms of infl ation targeting implementation in Ukraine. Researcher describes and argues the reasons that complicate infl ation targeting policy implementation in Ukraine on modern stage of development.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Kyiv National Economic University of Vadym Hetman)
Неконтрольовані ключові слова: Політика інфляційного трагетування, рівень інфляції, етапи та механізм впровадження інфляційного таргетування в Україні, дорожня карта Національного банку України з переходу до інфляційного таргетування (Infl ation targeting policy, infl ation, stages and mechanisms of infl ation targeting policy introduction in Ukraine, National Bank of Ukraine roadmap on transition to infl ation targeting)
Теми: За напрямами > Економіка > Фінанси
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 22 Січ 2018 18:09
Останні зміни: 22 Січ 2018 18:09
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6697

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу