Цифровий архів Острозької академії

Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (Civil identity as the policultural education component in the higher education of Great Britain)

Кравченко, Тетяна (T. Kravchenko) (2018) Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (Civil identity as the policultural education component in the higher education of Great Britain). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 58-65.

[img]
Перегляд
PDF - Опублікована Версія
Download (155kB) | Перегляд

Резюме

У статті висвітлено особливості педагогічного феномену громад­ської ідентичності. Проаналізовано досвід формування громадської ідентичності як компонента полікультурного виховання в закладах ви­щої освіти Британії. Розглянуто роль інституту наставництва у формуванні та розвитку громадянської компетентності у Великій Британії. Підкреслено, що механізми впливу на особистість студентської молоді в Україні в цій сфері реалізуються безсистемно, не повністю відповідають вимогам сьогодення та потребують оновлення. (The article highlights the peculiarities of studying the phenomenon of social identity. The experience of the formation and development ofpublic identity as a component of multicultural education in the universities of Great Britain is analyzed. The role of the institution of mentoring in the formation and development o f civil competence in the University of England is considered. It is stressed that the mechanisms o f impact on the personality of student youth in Ukraine in this area are implemented in a haphazard manner, do not fully meet the requirements o f today and need to be updated.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Неконтрольовані ключові слова: Полікультурне виховання, ідентичність, громадянська ідентичність, система вищої освіти Великої Британії, наставництво (Multicultural education, identification, civic identification, UK higher education system, mentoring)
Теми: За напрямами > Загальний відділ > Культурологія
За напрямами > Загальний відділ
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Марія Беженар
Дата внесення: 06 Серп 2018 12:37
Останні зміни: 06 Серп 2018 12:37
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7130

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу