Цифровий архів Острозької академії

Міф як елемент культурної традиції (Myth as an element of cultural tradition)

Овчаренко, Наталія (Nataliia Ovcharenko ) (2018) Міф як елемент культурної традиції (Myth as an element of cultural tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 101-106.

[img]
Перегляд
PDF - Опублікована Версія
Download (126kB) | Перегляд

Резюме

У статті розглянуто міф як спосіб вираження архетипів за допо­могою символів у давніх культурах. Проаналізовано роль та місце про­цесів абстрагування та метафоризації в міфотворчості. Особливу увагу приділено розгляду богів і міфічних істот у давньогрецькій, слов ’янській міфологіях, у міфах народів Північної Америки, а також проведено їхній порівняльний аналіз з архетипами за К. Г. Юнгом. (The myth is considered as a way o f expressing archetypes with the help of symbols in ancient cultures. The role and place of processes o f abstraction and metaphorization in myth creation are analyzed. Particular attention is paid to the consideration o f gods and mythical creatures in ancient Greek, Slavonic mythologies, in the myths o f North America peoples Also a comparative analysis o f gods and archetypes according to K. Yung is given.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Харківський національний університет ім. В. Н. Ка­ разіна.
Неконтрольовані ключові слова: Міф, архетип, символ, метафоризація, абстрагуван­ня, несвідоме, образ (Myth, archetype, symbol, metaphorization, abstraction, unconscious, image)
Теми: За напрямами > Загальний відділ > Культурологія
За напрямами > Загальний відділ
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Марія Беженар
Дата внесення: 06 Серп 2018 13:21
Останні зміни: 06 Серп 2018 13:21
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7134

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу