Digital Repository of Ostroh Academy

Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation (Rozwój sanogenicznego myślenia młodzieży studenckiej przez pryzmat adaptacji społecznokulturowej)

Handzilevska, H. (Г. Гандзілевська) and Hilman, A. (А. Гільман) (2018) Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation (Rozwój sanogenicznego myślenia młodzieży studenckiej przez pryzmat adaptacji społecznokulturowej). International Journal of New Economics and Social Sciences (1(7)). pp. 349-362. ISSN 2450-2146

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (890kB) | Preview

Abstract

The research deals with the problem of the formation of life scenarios of students-migrants and their sanogenic thinking through the prism of socio-cultural adaptation. The authors point out that the sanogenic thinking reduces internal conflicts, allows you to control emotions, needs and desires, and thus prevents diseases. The article is presented the model of the formation of students’ sanogenic thinking that can be a key way to restore individual wellbeing. The article proves that scenario decisions of students-migrants are unconscious, irrational mind sets for adapting to life. In this regard, the modality of students-migrants contact with socio-cultural surroundings which impacts the establishment of acculturation strategies has been predicted and featured. The authors established a correlation between certain types of socio-cultural adaptation and the prohibition of the scenario. The authors prove that the process of the development of the students’ sanogenic thinking through the prism of socio-cultural adaptation can enrich psychological theory and practice with new experience and become a means of support for the interested reader. (Badanie dotyczy problemu tworzenia scenariuszy życiowych studentów-imigrantów i ich sanogenicznego myślenia poprzez pryzmat adaptacji społeczno-kulturowej. Autorzy zwracają uwagę, że myślenie sanogenne ogranicza wewnętrzne konflikty, pozwala kontrolować emocje, potrzeby i pragnienia, a tym samym zapobiega chorobom. W artykule przedstawiono model formowania się sanogenicznego myślenia uczniów, który może być kluczowym sposobem przywrócenia dobrego samopoczucia.Artykuł dowodzi, że decyzje scenariuszy uczniów-imigrantów są nieświadome, irracjonalny umysł przystosowuje się do życia. W związku z tym przewidziano i przedstawiono modalność kontaktu uczniów-migrantów z otoczeniem społeczno-kulturowym, które ma wpływ na ustanowienie strategii akulturacji. Autorzy ustalili korelację między niektórymi typami adaptacji społeczno-kulturowej a zakazem scenariusza. Autorzy udowadniają, że proces rozwoju myślenia sanogenicznego uczniów przez pryzmat adaptacji społeczno-kulturowej może wzbogacić teorię i praktykę psychologiczną o nowe doświadczenia i stać się środkiem wsparcia dla zainteresowanego czytelnika.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy), Національний університет «Острозька академія» (National University «Ostroh Academy»)
Uncontrolled Keywords: Sanogenic thinking, life scenario, socio-cultural adaptation, psychological immunity, students-migrants, acculturation strategies, life roles, scenario decision (Myślenie sanogenne, scenariusz życiowy, adaptacja społeczno-kulturowa, odporność psychiczna, studenci-imigranci, strategie akulturacji, role życiowe, decyzja scenariuszowa)
Subjects: by fields of science > Social security
Divisions: The College of Political Studies and Information Management
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 25 Oct 2018 09:46
Last Modified: 25 Oct 2018 09:46
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7230

Actions (login required)

View Item View Item