Digital Repository of Ostroh Academy

Системна вразливість і доля реформ: Україна та Грузія у порівняльній перспективі (Systemic vulnerability and fate of reforms: Ukraine and Georgia in comparative perspective) (Wrazliwość systemowa a los reform: Ukraina і Gruzja w perspektywie porównawczej )

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Системна вразливість і доля реформ: Україна та Грузія у порівняльній перспективі (Systemic vulnerability and fate of reforms: Ukraine and Georgia in comparative perspective) (Wrazliwość systemowa a los reform: Ukraina і Gruzja w perspektywie porównawczej ). In: Partnerstwo Wscbodnie. Etyczne і spofeczno-prawne aspekty rela miedzy Unia Europejska Ukraina. Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, pp. 89-104.

[img] PDF - Published Version
Download (562kB)

Abstract

Чому реакція, викликана масовими протестами та зовнішніми загрозами, сприяла успіху системних реформ в Грузії, але не в Україні? Аналізуючи показники «системної вразливості» (небезпека масових протестів, зовнішніх загроз та брак природних ресурсів) та ефективність управління в обох країнах, можна зробити висновок, що успіху реформ у Грузії сприяли рішучі дії органів державної влади. Проте відсутність глибокого оновлення еліт в Україні випливає з основного мотиву їхньої поведінки, тобто збереження доступу до джерел ренти. Відсутність системної модернізації держави означає, що ті, хто зацікавлений у збереженні свого статус-кво, не демонструють ніякої ініціативи щодо завершення реформ. Доля реформ перекладається на плечі Заходу та громадських активістів. Системні реформи в Україні знову опиняються під загрозою. (Why the stress induced by mass protests and extreme geopolitical insecurity has led to rapid and systematic reforms in Georgia, but not in Ukraine? Analyzing three compo¬nents of “systemic vulnerability” (the threat of massive unrest, external threat and resource constraints) in addition to the effectiveness of government in both countries, I argue that the initial success of reforms in Georgia can be attributed to the decisive actions of the govern¬ment, whereas the lack of a deep renewal of elites in Ukraine has kept the major motive of their behavior (rent-seeking) unchanged. In the undermodernized Ukrainian state the rent-seeking elites lose their temper in the reform process, which was taken over by the West and civic activists. The success of reforms in Ukraine is therefore under the threat again.) Dlaczego reakcja wywołana przez masowe protesty і zagrożenie zewnętrzne, przyczyniła się do powodzenia systemowych reform w Gruzji, lecz nie w Ukrainie? Analizując wskazniki „wrazliwości systemowej” (niebezpieczeństwo masowych protestów, zagrożenie zewnętrzne і brak naturalnych zasobów) oraz skuteczność zarządzania w obu krajach, można wyprowadzić wniosek, że do sukcesu reform w Gruzji przyczyniły się stanowcze działania władz państwowych. Natomiast brak głębokiej odnowy elit rządzących Ukrainą wynika z głównego motywu ich działаnia, którym jest zachowanie dotychczasowych przywilejów. Brak systemowej modemizacja państwa sprawia, że zainteresowane utrzymaniem swojego statusu elity, nie wykazują żadnej inicjatywy w dokończeniu reform. Ciężar reform przesuwa się w stronę Zachodu і prywatnych działań obywatelskich. Syste¬mowe reformy w Ukrainie znow są zagrożone.)

Item Type: Book Section
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Aсademy)
Uncontrolled Keywords: Системна вразливість, якість урядування, оновлення еліти, широка коаліція, вузька коаліція, реформи, Україна (Systemic vulnerability, quality of government, elite renewal, broad coalition, narrow coalition, reforms, Ukraine) (wrażliwość systemową, jakość zarządzаnia, odnowa elit, szeroka koalicja, wąska koalicja, reformy, Ukraina)
Subjects: by fields of science > Politics
Divisions: The College of Political Studies and Information Management > The Department of Political Science
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 27 Nov 2018 14:53
Last Modified: 27 Nov 2018 14:53
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7401

Actions (login required)

View Item View Item