Digital Repository of Ostroh Academy

Розвій франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні (Franco and the kingdom of god: the idea of progress in modern religiosity)

Халецький, Олексій (Oleksi Khaletskyi) and Голубовська, Ольга (Olha Holubovska) (2018) Розвій франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні (Franco and the kingdom of god: the idea of progress in modern religiosity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 102-115. ISSN 2522-9672

[img] PDF - Published Version
Download (366kB)

Abstract

Погляди Франка становлять єдиний комплекс еволюціонізму – поступовства – просвітництва у річищі розвитку європейської думки. «Еволюція як основний закон природи» тотожна розвитку і розкриває його «движучі сили і форми». Розвиток тотожний поступу, який буває поступом вперед і поступом назад (виродженням). Поступ становить собою 1) «зміни» 2) «на ліпше». Особливостями поступу є 1) його «вогнища», 2) «хвилі поступу» і 3) перехідність поступу. Запорукою поступу є поширення знань, а сам поступ постає як розвиток духовних здібностей. «Ідеї головний двигач суспільного життя». «Немає панацеї» від суперечностей розвитку. Підвалинами поступу постають 1) «голод», 2) «любов» і 3) «розум, якого довго не буде». Ідеї Франка отримують розвиток у сучасній науково-філософській думці, де поступ розглядається як 1) повнота здійснення законотенденцій розвитку, 2) перевершення старого новим і 3) збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку (соціально-культурна парадигма), чим є здійснення соціально-культурних проектів, які вимагають віроздійснення і звершуються тотальним духовним перетворенням (Царством Божим) як процесом. (Frank views constitute a single set of evolutionism – giving up – the enlightenment in Wake of European thought. «The evolution as the fundamental law of nature» of identical development and reveals his «dynamics strength and shape.» The development of gradual identical, which is step forward and step back (degeneration). Progress is 1) «changes» 2) «for the better». Features progress are 1) its «fi re», 2) «wave of accession» and 3) transitional development. Guarantee of progress is the dissemination of knowledge and the development progress appears as a spiritual abilities. «Ideas chief engine of public life.» No panacea of development contradictions. The foundations of progress appear 1) «hunger», 2) «love» and 3) «the mind for a long time will not.» Frank’s ideas are developed in the modern scientifi c and philosophical thought, where progress is seen as 1) completeness of implementation of the law trends, 2) predominate of old to new and 3) increase of consciousness and spiritual development factors (socio-cultural paradigm), what is the implementation of socio-cultural projects that require faith implementation and termination of total spiritual transformation (Kingdom of God) as a process.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies)
Uncontrolled Keywords: Еволюція, поступ, «вогнища» поступу, хвилі поступу, перехідність поступу, ідеї – двигун поступу, суперечності поступу, голод, любов, «розум, якого довго не буде» як підвалини поступу, універсал-історичний еволюціонізм як поступування, тобто збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку, тотальне духовне перетворення (Царство Боже) як процес (evolution, progress, «fi re» progress, wave of progress, transitional progress, ideas – the engine of progress, contradictions progress, hunger, love «minds for a long time will not be «as the foundation of progress, increasing of consciousness and spiritual development factors, total spiritual transformation (Kingdom of God) as a process)
Subjects: by fields of science > Religion
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 16 Jan 2019 11:06
Last Modified: 16 Jan 2019 11:06
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7464

Actions (login required)

View Item View Item