Digital Repository of Ostroh Academy

Національно-культурні особливості реалізації стратегічної програми дискурсу «співбесіда при прийомі на роботу» (National and cultural pecularities of strategic program realization of «job interview» discourse)

Галицька, Олена (Olena Halytska) and Біднюк, Алла (Alla Bidniuk) (2018) Національно-культурні особливості реалізації стратегічної програми дискурсу «співбесіда при прийомі на роботу» (National and cultural pecularities of strategic program realization of «job interview» discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (2(70)). pp. 53-57. ISSN 2519-2558

[img] PDF - Published Version
Download (387kB)

Abstract

Статтю присвячено актуальній проблемі – аналізу реалізації комунікативних стратегій мінімізації комунікативного дисонансу на матеріалі співбесіди міжкультурного рівня. Виокремлено новий різновид інституційного дискурсу – сучасний німецькота шведськомовний дискурс «співбесіда при прийомі на роботу», аналіз якого здійснено крізь призму німецько- та шведськомовної лінгвокультури. Простежено національно-культурну специфіку вищезазначеного дискурсу, розкрито його інституційну природу та виявлено дискурсотвірні компоненти (хронотоп, домінування агента дискурсу, ритуалізований характер спілкування), які обумовлюють низку комунікативних стратегій, котрі реалізуються в ситуації співбесіди при прийомі на роботу під час спілкування між інтерв’юером і потенційним пошукачем. У статті визначено стратегії мінімізації комунікативного дисонансу – стратегію зменшення категоричності, стратегію запиту інформації, стратегію прагнення конструктивної співпраці, спираючись на цілий спектр обраних комунікативних тактик – тактику мітігації, тактику скромності, тактику «дипломатичного» заперечення, тактику дистанціювання і підтримки контакту, тактику компромісу і консенсусу, тактику завуальованої брехні, що використовуються в німецько- та шведськомовному дискурсі «співбесіда при прийомі на роботу» та сприяють досягненню комунікативної мети, яку ставлять перед собою працівники спеціалізованої інституції та кандидат. Особливу увагу приділено стрестехнологіям: проаналізовано специфічні прийоми інтерв’ювання (різного типу запитання, імітацію мовчання). В основі всіх цих прийомів лежить вербально виражена чи імпліцитна провокація, яка дає змогу продіагностувати стресостійкість потенційного пошукача саме в нестандартних ситуаціях співбесіди. Особливості національно маркованої поведінки носіїв мови зумовлено національнокультурною специфікою дискурсу «співбесіда при прийомі на роботу». (The article is devoted to the relevant issue – the analysis of how communicative strategies aimed at minimization of communicative dissonance are implemented in discourse on the material of job interview on intercultural level. A new type of institutional discourse is singled out – the modern German- and Swedish-language «Job interview» discourse. Its analysis is provided on the basis of traditions and peculiarities of the German- and Swedish-language linguoculture. The article presents research on the linguocultural peculiarities of this discourse type, reveals its institutional nature and discourse components. Among such components belong the chronotope, discourse agent’s domination, ritualized character of communication, which demand a set of communicative strategies implemented during job interview between the interviewer and the eventual jobseeker. In this research, a number of strategies for minimization of communicative dissonance are singled out: strategy of categoricity decrease, strategy of query for information, strategy of pursuit for successful cooperation. The strategies mentioned above are based on the wide range of chosen communicative tactics – mitigation tactics, tactics of modesty, tactics of «diplomatic» denial, tactics of maintaining distance and contact at the same time, tactics of compromise and tactics of veiled lie. They are used in the German- and Swedish-language «job interview» discourse and help its participants (institutional representative and the jobseeker) achieve their planned communicative aims. Special attention is drawn to stress technologies. Specifi c job interview techniques are analyzed: among them are different types of questions and imitation of silence. The mentioned techniques include the elements of verbal or implicit provocation, which in its turn enables to assess stress tolerance of the jobseeker by means of creating unexpected situations during job interviews. The behavior of the job interview participants is both infl uenced by intrinsic features of the «job interview» discourse and supported by their linguocultural traditions.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Lesya Ukrainka Eastern European National University), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Lesya Ukrainka Eastern European National University)
Uncontrolled Keywords: Інституційний дискурс, дискурс «співбесіда при прийомі на роботу», комунікативні стратегії і тактики (Institutional discourse, «job interview» discourse, communicative strategies and tactics)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 29 May 2019 09:02
Last Modified: 29 May 2019 09:02
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7687

Actions (login required)

View Item View Item