Digital Repository of Ostroh Academy

Вивчення іноземних мов як складова частина формування культурологічних цілей у студентів напряму підготовки «туризм» (Learning foreign languages as a component of forming cultural aims for training students of speciality «tourism»)

Черхава, Олеся (Olesya Cherkhava) and Базиляк, Наталія (Nataia Bazylyak) and Матвіяс, Ольга (Olga Matviyas) (2018) Вивчення іноземних мов як складова частина формування культурологічних цілей у студентів напряму підготовки «туризм» (Learning foreign languages as a component of forming cultural aims for training students of speciality «tourism»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (2(70)). pp. 233-236. ISSN 2519-2558

[img] PDF - Published Version
Download (360kB)

Abstract

Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження туристичної галузі в Україні на підставі системного аналізу навчальних програм напряму підготовки «туризмознавство» при факультеті фізичної реабілітації у Львівському державному університеті фізичної культури. Концептуальним методологічним ядром дослідження є статистичний аналіз дисциплін “Ділова іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спілкування (англійська мова)”, “Друга мова (німецька та французька мова)” за 2006-2017 роки. Наукова новизна полягає в розкритті механізмів удосконалення кваліфікації фахівців туристичної галузі у процесі вивчення іноземних мов та міжкультурної взаємодії. У статті здійснений порівняльний аналіз навчальних програм англійської, німецької та французької мов для розвитку інтеграційного процесу у сфері освіти (академічної мобільності), що надає можливості студентам приймати участь у різноманітних навчальних та дослідницьких програмах; розкрито мовний потенціал майбутнього фахівця галузі туризму. Виникнення та практичне використання освітніх технологій у сучасних умовах, зумовлено: необхідністю впровадження в педагогіку системного підходу; потребою у здійсненні особистісно-орієнтованого навчання в усіх ланках освітньої системи, в заміні малоефективних вербальних засобів передачі знань. Переглянутий розподіл навчальних годин дисциплін та навчальних планів підготовки фахівців галузі «туризм» дав підстави альтернативної можливості для збільшення об’єму навантаження іноземних мов студентами у перспективі вивчення вітчизняних і зарубіжних практик проведення стажування студентів цього напрямку підготовки як внутрішнього так і зовнішнього. (The article develop a methodological model of Cultural studies of “Tourism” branch in Ukraine based on systemic analysis of “Tourism” discipline curriculum in the Faculty of Rehabilitation in the Lviv State University of Physical Culture. The conceptual methodological core of the research is the statistic analysis of such discipline as “The Business Language”, “The Professional English”, “The Second Foreign Language” within 2006-2017 years. The scientifi c novelty of the work lies in the understanding of “Tourism” branch qualifi cation improvement in the process of foreign language teaching/training and international interrelation. The study is based on a conceptual paradigm: comparative analysis of educational programmes of the English, German and French languages for the integration of educational process (academic mobility) – gives students the possibility to participate in different international educational and scientifi c programmes; language potential of the future professional in the fi eld of “Tourism” is established. The practical technical implementation in modern educational conditions provides the necessity of systemic approach; individually-oriented development of educational programmes in the ineffective verbal means of knowledge exchange. The article shows the potential of the “Tourism” brunch disciplines’ curriculum change and educational programmes substitution, the analysis of which provided foreign language alternative for students academic mobility.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Київський національний лінгвістичний університет (Kyiv National Linguistic University), Львівський державний університет фізичної культури (Lviv State University of Physical Culture), Львівський державний університет фізичної культури (Lviv State University of Physical Culture)
Uncontrolled Keywords: культурологічний аспект викладання дисциплін, педагогічне формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця галузі «туризм», академічна мобільність, міжкультурна взаємодія (cultural aspect of the discipline representation, the professional specialist in the fi eld of “Tourism” pedagogical communicative competence forming, academic mobility, cultural interrelation)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 15 Jul 2019 07:36
Last Modified: 15 Jul 2019 07:36
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7745

Actions (login required)

View Item View Item