Digital Repository of Ostroh Academy

Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (Religious content in new media: ukrainian segment)

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (Religious content in new media: ukrainian segment). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (141(2)). pp. 107-110.

[img] PDF - Published Version
Download (267kB)

Abstract

У статті висвітлюються особливості розвитку релігійної комунікації в інформаційному суспільстві та масовій культурі. Наголос робиться на діяльності нових медіа, які технічно функціонують на базі Інтернету та цифрових технологій. Розглядаються соціальні мережі, переважно Фейсбук, громадське Інтернет-телебачення та блоги. Метою статті є опис та градація релігійного контенту у нових медіа в українському сегменті Інтернету. Особливістю масової релігійної комунікації в нових медіа є її діалогічно-масовий характер, індивідуалізованість, конвергентність, публічність. Основна увага зосереджена на сторінках спільнот, їх смисловому поділі, призначенні та особливостях комунікації. Розрізняються сторінки науково-просвітницького характеру, пов’язані із конкретними релігійними або науковими інституціями; сторінки через які поширюється релігійна догматика; тематичні сторінки; сторінки маргінальних спільнот; сторінки рекламного характеру; індивідуальні сторінки релігійних, церковних діячів, теологів, релігієзнавців. Релігійна тематика у блогосфері має меншу популярність, а особливість такої комунікації у тому, що обговорюються конкретні теми з позицій авторитетної особи. Блогери у релігійному сегменті нових медіа поєднують проповідництво із діалогічною комунікацією. Робиться висновок про ефективність та адекватність релігійної комунікації за допомогою нових медіа. Проте особливості соціальних мереж, блогів та громадського Інтернет-телебачення вимагають від користувачів критичного мислення та певного самообмеження. (The article deals with the peculiarities of the development of religious communication in the information society and mass culture. Emphasis is placed on the activities of new media, which are technically functioning on the Internet and digital technologies. Social networks, mainly Facebook, public Internet TV and blogs are considered. The purpose of the article is to describe and grade the religious content in new media in the Ukrainian segment of the Internet. The feature of mass religious communication in the new media is its dialogue-mass character, individualism, convergence, publicity. The main focus is on community pages, their semantic division, the purpose and features of communication. Different pages of scientific and educational character, related to specific religious or scientific institutions; pages through which religious dogmatics apply; thematic pages; marginalized pages; promotional pages; individual pages of religious, church figures, theologians, religious scholars. Religious topics in the blogosphere are less popular, and the peculiarity of such communication is that specific topics are discussed from the standpoint of an authoritative person. Bloggers in the religious segment of the new media combine preaching with dialogical communication. The conclusion is made on the effectiveness and adequacy of religious communication with the help of new media. However, the peculiarities of social networks, blogs and public Internet TV require critical thinking and self-restraint.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет «Острозька академія» (National University «Ostroh Academy»)
Uncontrolled Keywords: масова релігійна комунікація, нові медіа, соціальна мережа, блог, громадське Інтернет-телебачення (mass religious communication, new media, social network, blog, public Internet television)
Subjects: by fields of science > General section > Культурологія
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 15 Jan 2020 18:53
Last Modified: 15 Jan 2020 18:53
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8020

Actions (login required)

View Item View Item