Digital Repository of Ostroh Academy

Пcихологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії

Мазяр, Валерій Михайлович (2013) Пcихологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

[img] PDF - Published Version
Download (3MB)

Abstract

Актуальність дослідження. Інтеграція України в Європейське та світове освітнє співтовариство передбачає формування гармонійної, конкурентоспроможної особистості. Останнє сприяє досягненню високого рівня розвитку в економічній, соціальній та культурній сферах нашої країни, її конкурентоздатності у глобальному просторі. У державних документах, зокрема Указі Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти України у XXI столітті” від 17 квітня 2002 року, Законі України “Про освіту” зі змінами від 11 червня 2008 року, Державній програмі “Вчитель” від 28 березня 2002 року, постанові Президії Національної Академії педагогічних наук України “Про Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні” від 01 липня 2004 року, значна увага приділяється підготовці національно свідомих і творчих спеціалістів, здатних розв’язувати різноманітні задачі та проблеми, оригінально діяти в нестандартних ситуаціях, нестереотипно мислити та приймати самостійні, креативні рішення. У цих документах також наголошується, що головною метою системи освіти в Україні є створення умов для розумового розвитку кожної особистості. В науковій літературі неодноразово наголошується, що ефективна взаємодія суб’єктів педагогічної комунікації має стимулювати розвиток мислення партнерів по спілкуванню. Разом з тим, зазначає В.Г. Кремень, проблемі розвитку мислення школярів у діалогічній взаємодії, зокрема у підлітковому віці, приділено неприпустимо мало уваги. Тому проблема, яка піднімається в даному дисертаційному дослідженні, є вельми актуальною. Проблемі розвитку мислення школярів приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені – А.В. Брушлінський, Л.С. Виготський, Дж. Гілфорд, В.В. Давидов, М.Т. Дригус, К. Дункер, Б.Д. Ельконін, О.П. Журавльов, А.З. Зак, Л.В. Засєкіна, О. Зельц, З.С. Карпенко, В.В. Клименко, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, І.Я. Лернер, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, Ю.І. Машбиць, О.Я. Митник, В.О. Моляко, І.Д. Пасічник, Ж. Піаже, О.Я. Савченко, М.В. Савчин, І.М. Семенов, М.Л. Смульсон, С. Ю. Степанов, Т.М. Третяк, Г. Уоллес, Дж. Флейвел, Ю.М. Швалб, Т.Д. Щербан, П.М. Якобсон та ін. Оскільки мислення, зазвичай, розгортається як процес вирішення проблем і розв’язання людиною задач, у психології чимало робіт присвячено саме експериментальному вивченню процесів розв’язання задач, головним чином проблемного, творчого характеру (Г.О. Балл, П.Я. Гальперін, А.Б. Коваленко, Г.С. Костюк, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Л.Е. Орбан-Лембрик, Я.О. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн, Т.М. Титаренко, О.К. Тихомиров та ін.). Тому більшість емпіричних досліджень, спрямованих на вивчення особливостей розвитку мислення школярів, проведено на матеріалі дисциплін фізико-математичного циклу. На жаль, у психологічній літературі не приділено належної уваги розвиткові мислення учнів на уроках гуманітарного циклу, в тому числі – й на уроках зарубіжної літератури. В.О. Моляко неодноразово наголошував на тому, що, описуючи творчі процеси, слід звертатися до літературного матеріалу, зокрема поезії, оскільки остання є найбільш прийнятним підґрунтям для здійснення різноманітних досліджень, пов’язаних із вивченням творчого сприймання та мислення особистості. Окремий інтерес також становить проблема розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії. В.О. Медінцев зазначає, що фундаментальні категорії психологічної науки, зокрема такі, як “мислення”, “дія”, “відносини”, “взаємодія”, за своєю суттю є принципово діалогічними, з чого випливає, що все різноманіття форм психічної активності (як константних, так і ситуативних) виявляє себе в різноманітті саме діалогічних форм. Але, на жаль, проблема впливу особливостей діалогічної взаємодії підлітків між собою та з творами художньої літератури на розвиток їх мислення до цього часу залишається поза увагою дослідників. Відсутність психологічних досліджень з даної проблеми і зумовила вибір теми дисертаційного дослідження – “Психологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії”.

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія"
Additional Information: Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент Михальчук Наталія Олександрівна
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 19 Jan 2022 10:16
Last Modified: 19 Jan 2022 10:16
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8596

Actions (login required)

View Item View Item