Digital Repository of Ostroh Academy

Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Гусаківська, Світлана Степанівна (2014) Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. PhD thesis, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

[img] PDF - Published Version
Download (3MB)

Abstract

У контексті сучасних освітньо-виховних орієнтирів в Україні вагомого значення набуває здатність студентства до самопізнання й самовизначення, у тому числі ціннісно-смислового його самоорієнтування, що має на меті прийняття остаточної відповідальності за власне особистісне та професійне самовдосконалення. Бажаним підсумком цього процесу виступає формування соціально спрямованої та індивідуально збалансованої ціннісно-смислової сфери особистості професіонала. Особливо актуальним вищезазначене виглядає щодо цілей та завдань професійної підготовки майбутнього педагога, у тому числі вихователя дошкільного навчального закладу. Адже саме педагог-вихователь є референтним носієм загальнолюдських цінностей та власних життєвих смислів, який свідомо й несвідомо транслює їх словами, діями, вчинками дітям як найбільш сензитивним суб’єктам сприйняття зовнішнього соціального впливу. Однак у сучасній вищій школі все ще переважає науково-предметна підготовка педагогів порівняно з цілеспрямованим розвитком їх особистості. Так, за результатами досліджень Б. Ананьєва, О. Власової, Л. Кулікової, Н. Максимчук, Л. Мітіної, В. Семиченко, А. Фурмана, І. Якиманської, С. Яремчук та інших науковців встановлено, що майбутні педагоги недостатньо співвідносять смисл своєї професійної діяльності із загальнолюдськими, суспільно визнаними ціннісними орієнтаціями. Отже, усвідомлене формування ціннісно-смислової сфери повинно бути однією із ключових складових процесу первинної професіоналізації майбутнього вихователя. Проблема професійного становлення особистості репрезентована низкою ґрунтовних методологічних, загальнотеоретичних та емпіричних досліджень. В Україні вони реалізуються через наукові школи Г. Балла, Ж. Вірної, Р. Каламаж, С. Максименка, І. Манохи, В. Моляка, В. Москальця, І. Пасічника, Н. Пов’якель, В. Рибалки, В. Семиченко, Н. Чепелєвої, Т. Щербан, Т. Яценко та ін. У країнах близького зарубіжжя – Л. Анциферової, Л. Божович, Б. Братуся, І. Зимньої, Е. Ісаєва, Є. Клімова, А. Маркової, Л. Мітіної, Н. Саліхової, В. Слободчикова й ін. Відомі вчені акцентують увагу на висвітленні сутності особистісного розвитку та професіоналізації педагога (Г. Балл, В. Кан-Калік, Н. Кузьміна, Л. Мітіна, Т. Щербан та ін.); значимості в його підготовці таких складових, як професійне пізнання, професійне самовизначення, професійна свідомість і самосвідомість, професійна мотивація (Ж. Вірна, Л. Долинська, О. Дубасенюк, Н. Жигайло, О. Кокун, М. Коць, С. Максименко, О. Мешко, В. Семиченко, Н. Чепелєва та ін.). Питання особистісного розвитку фахівця-педагога висвітлюються саме з урахуванням його ціннісних орієнтацій ( С. Кульневич, Н. Савелюк, М. Савчин, В. Сєриков, Н. Пов’якель, В. Рибалка, Ю. Шатін та ін.) та ціннісно-смислової регуляції життєдіяльності (М. Боднар, І. Галян, О. Галян, Н. Саліхова й ін.). При цьому, як підтверджують результати досліджень, на розвиток ціннісно-смислової сфери суб’єкта суттєво впливає його професійне становлення (О. Асмолов, О. Бреусенко, Т. Вілюжаніна, С. Єрмакова, Н. Жигайло, З. Карпенко, Л. Коберник, Т. Куренна, Д. Леонтьєв, В. Мицько, Г. Радчук, Л. Романюк, А. Сєрий, Н. Шевченко, М. Шугай, М. Яницький та ін.). Різні аспекти особистісного становлення та сп вихователів ДНЗ розкривають у своїх працях Л. Артемова, О. Барабаш, І. Бех, Г. Бєлєнька, О. Бондаренко, Т. Вівчарик, І. Зимняя, А. Ісмагілова, Я. Коломинський, О. Кононко, З. Крижановська, В. Кузьменко, В. Ляудіс, Д. Ніколенко, Є. Панько, Є. Романова та ін. Водночас, за межами уваги дослідників досі залишається системний аналіз психологічних закономірностей формування ціннісно-смислової сфери майбутнього вихователя упродовж його навчання у ВНЗ. Саме в цей період – коли активно закладаються й осмислюються самою молоддю її базові професійні якості – необхідний виважений психолого-педагогічний супровід зазначеного процесу. Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та експериментальна розробка зумовили вибір теми дисертації: „Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ.

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Additional Information: Науковий керівник: САВЕЛЮК Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 20 May 2022 08:26
Last Modified: 20 May 2022 08:26
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8637

Actions (login required)

View Item View Item