Digital Repository of Ostroh Academy

Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу

Венгер, Олександр Павлович (2014) Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

[img] PDF - Published Version
Download (2MB)

Abstract

Характерною ознакою сучасної освіти є інтенсивна її комп’ютеризація та інформатизація, що, з одного боку, відкриває доступ до практично необмежених інформаційних ресурсів, а з іншого – призводить до інформаційного перевантаження суб’єктів пізнання, виникнення інформаційного стресу тощо. Водночас, сформована в умовах традиційного навчання звичка до послідовності сприйняття інформації та хаотичність її презентації в електронних засобах викликає розгубленість та інші негативні наслідки у суб’єктів пізнання (І. Аршава, Е. Носенко, М. Салюк). Подібні трансформаційні процеси у сучасному освітньому просторі України вимагають належної уваги до проблеми організації пізнавальної діяльності студентів, створення умов для її ефективного самокерування. Перед психологічною наукою постають питання розробки нових методів, технологій, форм та моделей, які сприяли б розвитку готовності студента до самостійного здобуття нових знань на різних етапах професійного становлення, а також суттєвого підвищення результативності їх пізнавальної діяльності. Проблемою розвитку та активізації пізнавальної діяльності студентів займалося багато як вітчизняних, так і закордонних науковців. За кордоном найбільш активно пізнавальні процеси досліджували у межах когнітивної психології такі вчені, як Г. Айзенк, Дж. Брунер, В. Вудвортс, Дж. Гібсон, М. Коул, Н. Ліндсей, У. Найсер, Д. Норман, Ж. Нюттен, Ж. Піаже, Д. Поппер, Р. Солсо, П. Фресс, Д. Халперн та ін. Праці А. Браун, У. Брюєр, А. Карпова, Дж. Флейвелла та ін. присвячені новітнім дослідженням метапізнання. Пізнавальні процеси і пізнавальну діяльність вивчали відомі вітчизняні психологи: К. Абульханова, Б. Ананьев, І. Аршава, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, О. Леонтьев, Б. Ломов, А. Лурія, Г. Костюк, Е. Носенко, С. Рубінштейн, Б. Теплов, Д. Узнадзе, М. Холодна та ін. Розвиток пізнавальних процесів та діяльності є однією з найважливіших умов досягнення високого рівня професіоналізму, тому у наш час вони активно досліджуються українськими психологами, серед яких: Г. Балл, О. Бандурко, Л. Засєкіна, Р. Каламаж, М. Костицький, С. Максименко, Ю. Машбиць, В. Моляко, В. Москалець, І. Пасічник, Н. Пов’якель, Г. Радчук, О. Сафін, М. Смульсон, М. Томчук, Ю. Швалб, Т. Ширяєва та ін. Проте, незважаючи на значну увагу дослідників до цієї проблеми, психолого-педагогічні аспекти розвитку пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів залишаються недостатньо вивченими. Не з’ясованим залишається вплив викладачів, кураторів, психологів та студентської групи на пізнавальну діяльність студентів вищого навчального закладу. Виникає доцільність розробки спеціальної моделі, за допомогою якої можна було б чітко і своєчасно діагностувати відповідні проблеми у студентів та обирати доцільні форми, засоби та прийоми виконання ними професійних завдань. Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та експериментальна розробка визначили тему дисертаційного дослідження «Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу».

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Additional Information: Науковий керівник – Потапчук Євген Михайлович доктор психологічних наук, професор
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 10 Jun 2022 08:47
Last Modified: 10 Jun 2022 08:47
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8646

Actions (login required)

View Item View Item