Digital Repository of Ostroh Academy

Психологічна підготовка вчителів початкових класів до взаємодії з соматично послабленими учнями

Світич, Світлана Анатоліївна (2015) Психологічна підготовка вчителів початкових класів до взаємодії з соматично послабленими учнями. PhD thesis, Національна Академія педагогічних наук України.

[img] PDF - Published Version
Download (3MB)

Abstract

Пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти є орієнтація на забезпечення умов для повноцінного розвитку особистості дитини, збереження та зміцнення її здоров’я. Водночас, вже у початковій школі формується досить велика група соматично послаблених дітей, які часто або тривало хворію ть як на ГРВІ, так і на інші захворювання (отити, бронхіти, запалення легенів тощ о) і внаслідок цього часто не можуть справлятися з навантаженнями навчального процесу, є емоційно нестійкими, вразливими. Науковці зазначають, що соматична ослабленість є одним з основних чинників виникнення труднощ ів у навчанні, а також емоційного неблагополучия дітей у школі (М.І. Буянов, Б.В. Воронков, О.І. Захаров, Д.М . Ісаєв, В.Є. Каган та ін.). Крім того, внаслідок частих пропусків занять у соматично послаблених дітей відбуваються особистісні зміни: знижується самооцінка, підвищується рівень тривож ності тощ о (Н.П. Бадьїна, Г.О. Аріна, М.О. Коваленко, A.A. М іхеєва, JI.B. Долинська). Варто зазначити, що більш ість таких дослідж ень присвячені дош кільному віку. Разом з тим, відомо, що особливо важливим періодом в розвитку особистості є навчання в початковій школі, коли психофізіологічні можливості дитини мають найбільш у сензитивність до розкриття та реалізації в навчанні. Тому вивчення психологічних особливостей соматично послаблених дітей молодшого ш кільного віку та їх врахування в навчально-виховному процесі є вкрай важливим. Велике значення для подолання негативних тенденцій в особистісному розвитку соматично послаблених дітей та для їх успішного навчання має особистість вчителя, його готовність до взаємодії з дітьми цієї категорії (В. Cicak. E. Verona. 1. M ihatov-Stefanovic) Однак, часто педагоги не розумію ть проблем, що виникають у таких дітей, не можуть надати їм належної психолого-педагогічної підтримки і допомоги. Крім того, призводити до виникнення труднощ ів у навчанні може і сам учитель, який ставиться до дитини як такої, що не бажає ходити в школу, не докладає достатньо зусиль для подолання відставання у навчанні тощо(І.В. Дубровіна, В.Є. Каган, В. Link, J. Phelan). Науковцями поруш увалися питання психологічної підготовки вчителів до взаємодії з різними категоріями учнів. Так, О.Ю . П ономарьова розробляла питання підготовки вчителів до роботи з дезадаптованими дітьми молодшого шкільного віку, І.Ю . Василенко - з ліворукими дітьми та дітьми-лівшами;формування психологічної готовності вчителів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності дослідж ував A.B. Кірейчев, психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності учнів - В.І. Ф адєєв, психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога здійснила О.В. Алпатова, формування гуманістичної спрямованості майбутніх учителів початкових класів - А.Ш . Кудусова, формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями - В.А. Терещенко. Але поряд із різноманітністю напрямів дослідницьких робіт з проблем психологічної підготовки вчителів, слід констатувати, що психологічна підготовка вчителів до взаємодії з соматично послабленими учнями молодш ого ш кільного віку не дослідж ена достатньою мірою. Традиційно у молодшого шкільного віку не досліджена достатньою мірою. Традиційно у процесі професійного навчання майбутніх учителів основна увага приділяється загальним питанням організації навчального процесу, віковим особливостям дітей, але не розкривається специфіка роботи з дітьми, які вимагають особливої уваги і відповідного інструментарію педагогічного впливу. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває процес підвищення кваліфікації вчителів, в ході якого можливою є психологічна підготовка до взаємодії з соматично послабленими учнями. Актуальність проблеми та її недостатня дослідж еність зумовили вибір теми дисертаційного дослідж ення «П сихологічна підготовка вчителів початкових класів до взаємодії з соматично послабленими учнями».

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Additional Information: Науковий керівник - Семиченко Валентина Анатоліївна доктор психологічних наук, професор
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 01 Jul 2022 12:00
Last Modified: 01 Jul 2022 12:00
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8662

Actions (login required)

View Item View Item