Digital Repository of Ostroh Academy

Психологічні умови розвитку моральної самосвідомості підлітків

Зимянський, Андрій Романович (2015) Психологічні умови розвитку моральної самосвідомості підлітків. PhD thesis, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

[img] PDF - Published Version
Download (2MB)

Abstract

Актуальність теми. Моральна проблематика життя окремої особистості та суспільства загалом знаходиться у центрі громадських та наукових дискусій останнього часу. Утвердження моральних цінностей в індивідуальній свідомості та самосвідомості - завжди актуальна проблема психолого- педагогічної науки, що відображено в завданнях сучасної освіти, зафіксованих у її програмних документах. Соціально-політичні та економічні процеси, які в останні роки відбуваються у нашій країні, неоднозначно впливають на становлення суспільної свідомості людей у сфері їх духовних і моральних стосунків. Помітними стали прояви деформації в системі ціннісних орієнтацій, норм та ідеалів молодого покоління, простежується зниження значущості моральних норм і принципів, які регулюють поведінку. У дітей, підлітків та молоді проявляється посилення егоїстичних тенденцій, низький рівень розвитку моральних цінностей і почуттів, спотворення моральної мотивації. Все це спричиняє у підростаючого покоління, особливо підлітків, кризу духовності та моральності. Така ситуація вимагає від закладів освіти різного типу (загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів) ефективних і науково обґрунтованих впливів на свідомість та самосвідомість особистості підлітка. Проблеми розвитку моральної свідомості та самосвідомості особистості висвітлено в багатьох працях з філософії та етики (Р.Азімова, Р.Апресян, А.Гусейнов, О.Дробницький, В.Малахов, О.Спіркін, О.Титаренко, О.Целікова, Д.Шимановський), педагогіки (Є.Бондаревська, В.Гурін, М.Красовицький, 0.Сухомлинська, І.Харламов) та психології (І.Бех, М.Боришевський, Б.Братусь, 1.Булах, І.Кон, С.Максименко, В.Москалець, Р.Павелків, М.Савчин, Є.Суботський, С.Тищенко, Н.Яцюк). Вивченням психологічних закономірностей функціонування, механізмів та умов становлення самосвідомості, моральної самосвідомості в підлітковому віці займалися такі вчені як: Л. Божович, М.Боришевський, Л.Виготський, Л.Колберг, В.Крутецький, Ж.Піаже, А.Хвостов та ін. Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що моральна самосвідомість як одне з найважливіших психологічних утворень самосвідомості не є стійкою структурою особистості підлітків, а її становлення залежить від умов їхнього виховання, моральної компетентності, соціального оточення (В.Аверін, А.Гармаєв, Е.Козлов, Л.Орбан-Лембрик). У моральній самосвідомості одні вчені (В.Ганжин, Г.Залєсський, О.Раєв, О.Титаренко) ставлять акцент лише на когнітивній складовій та її змістовій наповненості, інші (В.Демиденко, К.Ізард, К.Муздибаєв, М.Савчин, В.Столін, П.Якобсон) - віддають перевагу дослідженню емоційно-ціннісної складової, зокрема, моральних почуттів, сумління, відповідальності, а ще інші (С.Анісімов, А.Вардомацький, М.Боришевський. А.Зосимовський, Г.Прихожан, Ф.Селіванов, Є.Суботський, С. Якобсон) - приділяють значну увагу поведінковій складовій моральної самосвідомості, зокрема, моральному самоконтролю, моральній саморегуляції поведінки. Аналіз стану вивчення проблеми становлення моральної самосвідомості та її структури у підлітків також показав, що у проведених дослідженнях актуалізовані лише окремі питання зазначеної проблеми. Соціальна та актуалізовані лише окремі питання зазначеної проблеми. Соціальна та психолого-педагогічна значущість, недостатня теоретична і практична розробленість проблеми становлення та розвитку моральної самосвідомості у підлітковому віці зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічні умови розвитку моральної самосвідомості підлітків».

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Additional Information: Науковий керівник: Савчин Мирослав Васильович цоктор психологічних наук, професор
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 01 Jul 2022 12:02
Last Modified: 01 Jul 2022 12:02
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8663

Actions (login required)

View Item View Item