Digital Repository of Ostroh Academy

Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах

Юрчик, Оксана Миколаївна (2016) Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах. PhD thesis, ДВНЗ «Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника".

[img] PDF - Published Version
Download (2MB)

Abstract

Упродовж останніх років у нашому суспільстві разом із кризовими явищами поширилися й прояви шкільного насильства. Аналіз науково-психологічної літератури засвідчує, що в сучасних освітніх закладах спостерігається зростання кількості випадків свідомого жорстокого ставлення з боку старших і сильніших учнів та вчителів до менших і слабших членів шкільного колективу. Зовнішніми джерелами насильства для дітей часто стають дорослі (батьки, родичі, сусіди, випадкові знайомі), які мають психологічні проблеми, а також педагоги. Тому одним із першочергових завдань психолого-педагогічної науки є пошук дієвих засобів і методів його профілактики і корекції з метою попередження й послаблення впливу на освітнє середовище. Вперше шкільне насильство як самостійний об’єкт наукового дослідження з’явилося в працях скандинавських учених (Д. Ольвеус, К. Лагерспетц, А. Пікас, Е. Роланд, П. Хайнеманн та ін.). Головна увага приділялася вивченню психологічної природи цькування, опису видів, форм, а також розробці комплексу заходів щодо запобігання й зниження його поширеності. Аналіз наукової літератури свідчить, що у вітчизняній психологічній науці вивчення проблеми шкільного насильства є фрагментарним. Водночас на сучасному етапі розвитку психології можна спостерігати помітне зростання зацікавленості до цієї тематики в працях багатьох дослідників, які переконані, що фахова допомога учням із відхиленнями в поведінці – важлива ланка в системі корекції, реабілітації та профілактики поведінкових девіацій (М. Алексеєнко, О. Бовть, К. Дамбах, Д. Дікова-Фаворська, О. Дроздов, Е. Дубровська, Н. Жигайло, В. Жуковський, Н. Зимівець, М. Іванчук, З. Карпенко, Е. Кіричевська, Я. Колодзєйчик, К. Коруба, С. Максименко, Н. Максимова, Ю. Малієнко, І. Мамайчук, В. Моргун, В. Москалець, О. Паркулаб, І. Пасічник, М. Смірнова, О. Татенко, Т. Титаренко, С. Томчук, Л. Шинкарук-Корзун, Н. Чепелєва, М. Ясеновська, Т. Яценко та ін). Зарубіжні вчені на основі проведених теоретико-експериментальних досліджень виявили, що агресія органічно пов’язана з насильством і є його природним підґрунтям (А. Бандура, Р. Берон, А. Браун, К. Бютнер, Дж. Доллард, Н. Міллер, А. Мічерліх, О. Маурер, М. Пападопулу, Д. Річардсон, р. Соонетс, З. Фройд, З. Холл, В. Холичер та ін.). Над розробкою й впровадженням програм з профілактики шкільного насильства працювали: Р. Новако, Д. Ольвеус, А. Пікас, Е. Роланд, Е. Руланн, К. Салміваллі, П. Хайнеманн та ін. Вагомий внесок у вивчення феномену агресії зробили пострадянські вчені, які намагалися з’ясувати особливості агресивної поведінки осіб різного віку (Г. Андреєва, М. Дерешкявічус, І. Маковська, О. Реан, Л. Семенюк, А. Стаценко, О. Хреннікова, С. Шебанова та ін.). Окремі психологічні аспекти насильства щодо дітей висвітлені у працях О. Асмолова, Б. Братуся, Т. Драгунової, В. Знакова, Н. Зинов’євої, Л. Зюбіна, Н. Левітова, Н. Михайлової, К. Сельченок, Л. Семенюк, Н. Солдатенко, Н. Тарабриної, Д. Фельдштейна та ін. Прояви насильства в освітньому середовищі стали предметом наукових розвідок таких відомих учених, як М. Алєксєєнко, К. Дамбах, Д. ДіковоїФаворської, Є. Дубровської, Е. Кіричевської, Я. Колодзєйчик, К. Коруби, О. Маланцевої, Д. Ольвеуса, Е. Чемеровської-Коруби, М. Ясеновської та ін. Разом із тим поза увагою дослідників залишається феномен насильницької поведінки в освітньому середовищі. Наразі недостатньо дослідженими є підходи, методи та засоби психологічної профілактики шкільного насильства в учнів молодшого шкільного віку. Отже, соціальна значущість та об’єктивна необхідність науковопсихологічного опрацювання проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах».

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Additional Information: Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Паркулаб Оксана Григорівна
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 27 Jul 2022 11:56
Last Modified: 27 Jul 2022 11:56
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8681

Actions (login required)

View Item View Item